Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet"— Præsentationens transcript:

1 Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet
E- platformen

2 E - platformen Hvem skal dele hvad med hvem – hvorfor og i hvilken kontekst? Undervejs i begge projektspor er der brug for en videndelingsplatform, hvor projektdeltagerne kan dele skitser, ideer, forsøg, osv., mens der afslutningsvis (og muligvis også fx midtvejs) er brug for at videndele med ”hele verden”. Man kan derfor foreslå en opdeling, hvor man dels arbejder med videndeling i en wiki og dels arbejder med videndeling (med ”hele verden”) via en underside til Region Syddanmarks hjemmeside. I projekt Sammenhængskraft er der også brug for at påbegynde opbygning af en vidensbank

3 E - platformen Hvorfor en wiki?
En wiki er en webside, hvor enhver - ved hjælp af en browser - kan oprette, vedligeholde og forfatte webdokumenter og websider i samarbejde med andre (se også En wiki kan være ’open to the public’ eller kun åben for inviterede brugere. Wikien oprettes af en redaktør. Wikien er kendetegnet ved at være en meget demokratisk samarbejdsplatform idet alle har lige rettigheder til at lægge ting ind, redigere osv.

4 E - platformen Hvordan fungerer en wiki?
På youtube (http://www.youtube.com/watch?v=-dnL00TdmLY) kan man se en lille video, der viser hvordan en wiki fungerer. Jeg vil foreslå at der vælges mellem følgende to muligheder: Begge er gratis og giver mulighed for integration af såvel dokumenter, lyd og billeder (herunder video).

5 E - platformen Selv om en wiki er et meget demokratisk arbejdsrum, hvor alle deltagere kan oprettes med administrator-rettigheder, er det en god idé at udpege en redaktør, som har et særligt ansvar for at få ”indrettet” projektarbejdsrummet – både initialt og undervejs i processen. Designet bør være enkelt og simpelt, så mulighederne for hurtig navigation øges. Redaktøren kan også være behjælpelig, hvis enkelte af projektdeltagerne har problemer med at få lagt elementer ind i wikien. Der lægges ikke op til at redaktør-arbejdet skal være omfattende, men blot en stilladsering, så wikien kan opleves som et dynamisk forum for deltagerne.


Download ppt "Sammenhængskraft som dynamo i klasserummet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google