Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

”CO2”-fri rådhus i Skive

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "”CO2”-fri rådhus i Skive"— Præsentationens transcript:

1 ”CO2”-fri rådhus i Skive
Michael Petersen, Driftsleder Energibesparende foranstaltninger

2 Udnyttelse af alternative energikilder i Skive kommunes nye rådhus
Mål: Skive Kommune’s nye rådhus og bibliotek på ca m2 vil få et årligt varmeforbrug, fra ikke alternative energikilder, der svarer til et parcelhus på ca.130 m2. Der regnes med samlet CO2-udslip fra energianlæg (el og varme) på ca. 25 % sammenlignet med rådhus-bibliotek der kun har traditionel el og varmeanlæg. Dette vil blive prøvet gennemført ved opstilling med rapsoliefyrede dieselmotorer, solvarmeanlæg, absorptionskølemaskine og genvinding fra kølekompressor. 3 ombyggede dieselmotorer til rapsoliedrift (hver på 25 KW el ) Solvarme til rum opvarmning og køling (262 m2 – 40 m3 lagertank) Absorptionskøling 70 KW Den næsten CO2 frie skøjtebane (1000 m2 udendørs skøjtebane)

3 Gennemgang af Skive Kommunens ”grønne tiltag” på Rådhus-bibliotek

4 tørkøler varmeanlæg køletank absorptionskøler Fjernvarme veksler
motor motor Fjernvarme veksler motor solvarmeanlæg 262 m2 varmelager 40 m3 rapsolietank 25 m3 3 stk. minikraftvarmeanlæg på hver 25 Kw el kølekompressor skøjtebane 1000 m2

5 Solvarmeanlægget m2

6 solvarmeareal 262 m2 soltank 40 m3 veksler
Solvarme pumpe P1 starter når T1 er 5 °C højere end T2, anlægget leverer mere end 95 °C 65-100°C T1 solvarmeareal 262 m2 soltank 40 m3 T3 90°C veksler T2 35°C P1 P2 Hastighedsstyrede pumper

7 Hvad skal solvarmen bruges til?
Rumvarme Varmt brugsvand Køling om sommeren

8 Absorptionskøler 70 Kw

9 Køletårn Absorptionskøler

10 Absorptionskøler 70 KW Radiatorkredse veksler Solvarme 262 m2
65-100°C Solvarme 262 m2 absorptions kølemaskine 85-100°C Serverrum – mødelokaler veksler M1 M2 P1 P2 M3 soltank Hastighedsstyrede pumpe Rapsolietank

11 Minikraftvarme på rapsolie

12 3 stk. minikraftvarme, dieselmotorer der er modificeret til at køre på rapsolie.
Hver enhed med 25 Kw synkron generator forventet årligt forbrug, ca. 100 tons raps olie Rapsolietank ca. 25 m3 ved fuldlast på alle 3 motorer skal der bortledes ca. 135 Kw Varme til lagertank ved ca. 85 °C

13

14 Minikraftvarme koblet til Eltavle og varme til ”soltank”
EL- kabel by M2 M3 soltank elmotorer KØLEKOMPRESSORER 6 stk. optaget effekt ved -10 °C ca. 100 Kw COP ca. 3-3,5 ~ varmeydelse ca Kw rapsolietank

15 Hvor kommer kølingen fra?
Absorptionskøler Frikøler Central kølekompressor

16 Det samlede køleanlæg køleflader / møderum køleblæsere/frikøling
køletank køleblæsere/frikøling absorptionskølemaskine køleflader / møderum kølekompressor varmeveksler til varmegenvinding varmeflader

17 Sætpunkter for enhederne
køleflader / møderum Tørkøle blæser / frikøling 12-14° køle tank ca. 5 m3 7-9°C 70 Kw absorptionskølemaskine 5-7°C kølekompressor Kw køleeffekt

18 Absorptionskølemaskine
Er det nu noget nyt de finder på? Køleskabe i hoteller, campingvogne har dem – de er støjfri, ingen bevægelige dele, ved de store units har de dog en pumpe.

19

20

21 Udendørs skøjtebane Der etableres fjernkøling (frysning) til skøjtebane på 1000 m2 Posthustorvet 400 m. fra rådhus Der nedlægges kølerør fra det nye rådhus til nyt anlagt Posthus torv. Det betyder at frost til skøjtebane fremstilles i kælderen i det nye rådhus Frysevarmen genvindes på rådhusets varmeanlæg Rådhuset er udlagt til lavtemperatur drift så varmen fra kølekompressoren kan genvindes. alle varmeflader – radiatorer – ventilationsanlæg skal max. sende 25 °C tilbage til genvindingsveksleren fra kølekompressor.

22 tørkøler Kølekompressor – skøjtebane U. varmegenvinding skøjtebane

23 gulvvarme – radiatorer - ventilation
skøjtebane FV. max. 25°C ca °C Kølekompressor – skøjtebane m. varmegenvinding Varmemængden der kan genvindes fra skøjtebanen er på 90 dage ca MWh, ”Spildvarmemængden” er størst ved ”varme” vinterdage hvor rådhuset så også bruger mindre varme.


Download ppt "”CO2”-fri rådhus i Skive"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google