Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Input til tænketank om Fremtidens biblioteker Danmarks Biblioteksforening, Vartov den 25. april 2012 Biblioteker og biblioteksbrug i tal.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Input til tænketank om Fremtidens biblioteker Danmarks Biblioteksforening, Vartov den 25. april 2012 Biblioteker og biblioteksbrug i tal."— Præsentationens transcript:

1 Input til tænketank om Fremtidens biblioteker Danmarks Biblioteksforening, Vartov den 25. april 2012 Biblioteker og biblioteksbrug i tal

2 1.Biblioteksstatistik 2010: Aktive brugere, udlån og besøg 2.Befolkning og bibliotekerne: Læselyst, uddannelse, samfundsgevinst 3.Brugernes profiler og brugsmønster 4.Brugernes oplevelse og udbytte 5.Bibliotekscheferne og brugerne 6.Konklusion: brænder platformen - strategiske fokusspørgsmål Et vue på 15 minutter!

3 1. Biblioteksstatistik 2010 på folkebiblioteksområdet Fokus på gennemsnitstal for relevante succesmål eller KPI: 1) Fysiske besøg: 7 pr. indbygger (2009:7) 2) Udlån (inkl. fornyelser!): 8,3 pr. indbygger (2009:8,8) 3) Andel aktive brugere (ift. samlet indbyggertal): 31% (2009:28%) 4) Webbesøg: 4,3 pr. indbygger (2009:4,2)

4 Næsten 100 % af befolkning kender folkebiblioteker 96% … finder, at bibliotekerne har stor værdi for samfundet 93% … vurderer, at biblioteket bidrager til børns læselyst 59% forbinder biblioteket med et sted, de har udbytte af at besøge. 2. Befolkningens holdning - stærkt image

5 Hidtil regnet med brugerandel på 2/3, men formentlig optimistisk! 2/3 er kvinder 2/3 har ingen hjemmeboende børn under 15 år 2/3 er 40 år eller ældre 2/3 har videregående uddannelse (stor variation, 26% af befolkning). Godt 2/3 af brugerne benytter biblioteket månedligt eller oftere Knap hver anden bruger søger ofte hjælp hos personalet. 3. Brugernes profil og brugsmønster – meget siges med 2/3

6 3. Brugernes brugsformål – lån af skønlitteratur og viden

7 98% af alle brugere er tilfredse med deres bibliotek Tilfredshed er relativ, afhænger af forventninger og kan ikke stå alene Biblioteksbarometer måler brugerværdi på skala fra -10 til 10 14 dimensioner der afspejler bibliotekslovens formålsbestemmelse: 4. Brugernes oplevelser og værdi af biblioteket?

8 4. Brugernes oplevelser og værdi af biblioteket

9 4. Øget værdi – benchmark viser forbedringspotentiale?

10 4. Øget brugerværdi – noget betyder mere end andet…

11 5. Bibliotekscheferne er lidt foran brugerne…

12 6. Brug for mere viden om befolkningens forhold til nuværende og fremtidens biblioteker Loyal og begejstret brug Hyppig brug Brug Kendskab Borger-/befolknings- undersøgelse Brugerundersøgelse Alle danskere

13 6. Konklusion: brænder platformen - strategiske spørgsmål Igangværende undersøgelse på Fyn: ny viden om segmenter af ikke- brugere samt brugerandel -> 2/3 er formentlig optimistisk i 2012 Forbedringspotentiale på alle nøgletal! Stiger web aktivitet proportionalt med fald i fysisk førstegangsudlån og hvor mange brugere benytter de digitale tilbud Skæv brugergruppe: 2/3 kvinder, 40+ og videregående uddannelse Undgå at handle i blinde - segmentering af brugere og ikke-brugere -> Arbejde med målgrupper (sandsynlige brugergrupper) Udvikling af nye tilbud Målrettet PR og markedsføring Motivere medarbejdere og ledelse.

14 6. Konklusion: brænder platformen - strategiske spørgsmål Strategiske fokusspørgsmål for fremtidens biblioteker: Skal vi øge brugerandel eller brugerværdi? Eller både og…. Skal vi retænke hvilke borgere, vi kan og skal være noget for og hvad vi skal være for dem? Afledt: Dokumentation og fremtidig funding: Finanslovsbevillinger, kommunale budgetter, lokal andel af udviklingspuljer eller eksterne: EU fonde, private fonde, partnere m.m….

15 1 Fortsat: Analyse finder særligt 2 faktorer, der påvirker de 4 KPI mål: Personale (andel bibliotekar- og/eller eller akademisk uddannelse) Borgere (andel med videreg. uddannelse og indkomst pr. indbygger) BesøgstalUdlånAktive brugere Webbesøg Personale- ressourcer Uddannet personale -> besøg Uddannet personale -> udlån -Uddannet personale -> webbesøg Borger- ressourcer -Videregående uddannelse -> udlån Indkomst -> aktive brugere. Videregående uddannelse -> webbesøg.

16 1. Fortsat: Biblioteksdækning og besøgstal


Download ppt "Input til tænketank om Fremtidens biblioteker Danmarks Biblioteksforening, Vartov den 25. april 2012 Biblioteker og biblioteksbrug i tal."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google