Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Midtjyske virksomheder om efteruddannesle Resultater fra Det midtjyske Vækstlag August 2009.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Midtjyske virksomheder om efteruddannesle Resultater fra Det midtjyske Vækstlag August 2009."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Midtjyske virksomheder om efteruddannesle Resultater fra Det midtjyske Vækstlag August 2009

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk ”Det midtjyske Vækstlag” FAKTA ”Det midtjyske Vækstlag” et repræsentativt panel af omkring 500 direktører for små og mellemstore virksomheder i Region Midt. Virksomhederne har mellem 5 og 250 ansatte. Region Midtjylland gennemfører undersøgelsen i samarbejde med Teknologisk Institut og Jysk Analyse. Spørgsmålene er stillet i november- december 2007, april og august 2008, december-januar 2009, april-maj 2009 samt august 2009. Region Midtjylland stiller hvert kvartal spørgsmål til panelet om regionale erhvervspolitiske problemstillinger. Spørgsmål om panelet kan rettes til: Søren Tranberg Regional Udvikling Region Midtjylland Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5089 Mobil + 45 2148 0844 E-mail: soeren.tranberg@ru.rm.dksoeren.tranberg@ru.rm.dk

3 Det midtjyske Vækstlag: Små virksomheder efteruddanner mindst 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk I hvilken grad har virksomheden efteruddannet sine medarbejdere inden for det seneste år? – svar opdelt efter virksomhedsstørrelse Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2009 (520 svar). Forskelle er statistisk signifikante.

4 Det midtjyske Vækstlag: Variation mellem brancher på efteruddannelse 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk I hvilken grad har virksomheden efteruddannet sine medarbejdere inden for det seneste år? – svar opdelt efter branche Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2009 (520 svar). Forskelle er IKKE statistisk signifikante.

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Det midtjyske Vækstlag: Variation mellem kommuner på efteruddannelse Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2009 (522 svar). Forskelle er IKKE statistisk signifikante. Ingen observationer fra Samsø Kommune. 0-33% i høj eller nogen grad 34-66% i høj eller nogen grad 67-100% i høj eller nogen grad I hvilken grad har virksomheden efteruddannet sine medarbejdere inden for det seneste år? – svar opdelt efter kommune

6 Det midtjyske Vækstlag: Mellemstore virksomheder bruger efteruddannelse for at undgå fyringer 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk I hvilken grad har virksomheden haft medarbejdere på efteruddannelse inden for det seneste år for at undgå afskedigelser? – svar opdelt efter virksomhedsstørrelse Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2009 (399 svar). Forskelle er statistisk signifikante.

7 Det midtjyske Vækstlag: Virksomhederne bruger primært offentlige efteruddannelser 7 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvem af følgende har virksomheden anvendt til efteruddannelse af medarbejdere? Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2009 (399 svar). Flere svar muligt.

8 Det midtjyske Vækstlag: Mellemstore virksomheder bruger flest forskellige leverandører 8 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hvem af følgende har virksomheden anvendt til efteruddannelse af medarbejdere?– svar opdelt efter virksomhedsstørrelse Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2009 (399 svar). Flere svar muligt.

9 Det midtjyske Vækstlag: Mellemstore virksomheder bruger i højere grad offentlige uddannelser 9 ▪ www.regionmidtjylland.dk I hvilken grad anvender virksomheden offentlige uddannelsestilbud som AMU og VUC til efteruddannelse af medarbejderne? – svar opdelt efter virksomhedsstørrelse Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2009 (209 svar). Forskelle er IKKE statistisk signifikante.

10 Det midtjyske Vækstlag: V irksomheder er tilfredse med offentlige uddannelser 10 ▪ www.regionmidtjylland.dk I hvilken grad er virksomheden tilfreds med de offentlige uddannelsernes indhold, form og administration? Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2009 (211/211/210 svar). Indhold Form Administration I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

11 Det midtjyske Vækstlag: Små virksomheder mest tilfredse med offentlige uddannelsers indhold 11 ▪ www.regionmidtjylland.dk I hvilken grad er virksomheden tilfreds med de offentlige uddannelsernes indhold, altså relevans, sværhedsgrad og lignende? – svar opdelt efter virksomhedsstørrelse Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2009 (211 svar). Forskelle er statistisk signifikante.

12 Det midtjyske Vækstlag: Små virksomheder mest tilfredse med offentlige uddannelsers form 12 ▪ www.regionmidtjylland.dk I hvilken grad er virksomheden tilfreds med uddannelsernes form, altså praktisk tilrettelæggelse, pædagogik og undervisningsform? – svar opdelt efter virksomhedsstørrelse Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2009 (210 svar). Forskelle er IKKE statistisk signifikante.

13 Det midtjyske Vækstlag: Små virksomheder mest tilfredse med administrationen af offentlige uddannelser 13 ▪ www.regionmidtjylland.dk I hvilken grad er virksomheden tilfreds med uddannelsernes administration, planlægning med videre? – svar opdelt efter virksomhedsstørrelse Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2009 (210 svar). Forskelle er IKKE statistisk signifikante.

14 14 ▪ www.regionmidtjylland.dk Det midtjyske Vækstlag: Indeks for tilfredshed med offentlige kurser Samlet tilfredshed Region Midtjylland: 74 Tilfredshed med indhold Tilfredshed med form Tilfredshed med administration mv. Indeks skaleres fra 0 til 100: 0=Lav tilfredshed 100=Høj tilfredshed

15 Det Midtjyske Vækstlag: Små virksomheder mest tilfredse med offentlig uddannelse 15 ▪ www.regionmidtjylland.dk I hvilken grad er virksomheden samlet set tilfreds med offentlige uddannelser? Gennemsnit for grupper – svar opdelt efter virksomhedsstørrelse Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2009 (175 svar). Forskelle er IKKE statistisk signifikante.

16 Det midtjyske Vækstlag: Stor variation mellem brancher med tilfredshed med offentlige uddannelser 16 ▪ www.regionmidtjylland.dk I hvilken grad er virksomheden samlet set tilfreds med offentlige uddannelser? Gennemsnit for grupper – svar opdelt efter branche Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2009 (175 svar). Forskelle er IKKE statistisk signifikante.

17 17 ▪ www.regionmidtjylland.dk Det midtjyske Vækstlag: Variation mellem kommuner med tilfredshed med offentlige uddannelser Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2009 (175 svar). Forskelle er IKKE statistisk signifikante. Ingen svar fra Samsø Kommune. I hvilken grad er virksomheden samlet set tilfreds med offentlige uddannelser? Gennemsnit for grupper – svar opdelt efter kommune Større end regionsgennemsnit Mindre end regionsgennemsnit

18 Det midtjyske Vækstlag: B2B-virksomheder mindst tilfredse med offentlige uddannelser 18 ▪ www.regionmidtjylland.dk I hvilken grad er virksomheden samlet set tilfreds med offentlige uddannelser? Gennemsnit for grupper – svar opdelt efter virksomhedernes primære kunder Kilde: Det midtjyske Vækstlag, august 2009 (175 svar). Forskelle er IKKE statistisk signifikante. B2B: Virksomheden har primært andre virksomheder som kunder. B2C: Virksomheden har primært private forbrugere som kunder. B2G: Virksomheden har primært offentlige organisationer/institutioner som kunder.


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Midtjyske virksomheder om efteruddannesle Resultater fra Det midtjyske Vækstlag August 2009."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google