Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) – fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) – fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne."— Præsentationens transcript:

1 Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) – fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne

2 Nutidens uddannelse er fremtidens succes En analyse* fra 2010 viser, at Danmarks vindmølleindustri i de Kommende år vil få stort behov for medarbejdere, der som minimum har en toårig erhvervsuddannelse. VOU er udviklet til at imødekomme dette behov og stiller skarpt på: Øget produktkvalitet Færre fejl Effektiv produktion Øget sikkerhed Hurtigere indlæring Øget internationalisering Øget fleksibilitet og tilpasningsevne Større overblik over den samlede produktion * Fremtidens jobprofiler i industrien. Udført af New Insight for Industriens Uddannelser, 2010.

3 Sådan er uddannelsen bygget op VOU er en toårig uddannelse, der indledes med et 20 uger langt grundforløb. Derefter vælges et hovedforløb med speciale i enten Vingeproduktion eller Mekanik og montage. Hovedforløbet varer halvandet år og omfatter normalt 4 skoleperioder (mindst to) på i alt 20 uger og mellemliggende praktikperioder. Praktik Skole 5 uger Grundforløb 20 skoleugerHovedforløb 1,5 år med 20 skoleuger Vingeproduktion Mekanik og montage Skole Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger Praktik Skole 5 uger

4 VO-uddannelsen kan bruges på tre måder 1.Til unge som ønsker en kort erhvervsuddannelse inden for vindmølleindustrien 2.Til opkvalificerering af allerede ansatte ikke faglærte produktionsmedarbejdere 3.Ved indslusning af nye, voksne medarbejdere, så niveauet for deres forventede kompetencer kan hæves markant

5 Grundfag 1 Materialeforståelse Forkorter vejen til fuld produktionsevne, 1 uge Fremmedsprog Læsning og informationssøgning på engelsk eller tysk, 2 uger

6 Områdefag 1/2 Fra idé til produkt Fokuserer på innovation og procesoptimering, 1 uge Montage og sammenføjningsteknik. Sikkert arbejde med tungt specialværktøj, 0,5 uge Arbejdsorganisation og produktionsplanlægning. Produktion set i større perspektiv, 1 uge

7 Områdefag 2/2 Måleteknik og -metoder. Kvalitetssikring ved brug af måleudstyr, 0,5 uge Tegningsforståelse og dokumentation, 0,5 uge Kvalitets- og produktionsoptimering ved brug af LEAN-værktøjer, 1,5 uge CNC og robotteknologi, 1 uge

8 Specialefag, Vingeproduktion Støbeprocesser. Vedrører alle relevante delprocesser fra beregning til slutkontrol, 3,5 uger Fremstilling, klargøring og vedligeholdelse af forme, 2 uger Reparation og finish af massive laminater og sandwichkonstruktioner, 1,5 uge

9 Specialefag, Mekanik og montage, 1/2 Computerkabler og signalledninger. Herunder montering, afprøvning og fejlfinding, 1 uge For- og overfladebehandling. Effektiv beskyttelse af overflader mod rust og korrosion, 1 uge Montageteknik. Korrekt boltmontering og introduktion af tilspændingsværktøj, 1 uge

10 Specialefag, Mekanik og montage, 2/2 Hydrauliske anlæg. Sikkerhed, miljø, vedligehold, reparation, montage, demontage, 1,5 uge El-komponenter og diagrammer. Afisolering, terminering, fejlfinding, montage, 1,5 uge Sammenføjnings- og bearbejdningsmetoder. Fremstilling af emner ud fra tolerancekrav, 1 uge

11 Valgfri specialefag (i alt 2 uger) 1/5 Foruden grund- og hovedforløb inkluderer VOU to ugers undervisning i et eller flere af 22 specialefag. Valgfri specialefag for alle: Etablering af selvstyrende grupper, 0,4 uge Kunde/leverandørforhold for operatører, 0,2 uge Teambuilding for selvstyrende grupper, 0,4 uge Kommunikation i teams, 0,6 uge

12 Valgfri specialefag, (i alt 2 uger) 2/5 Valgfri specialefag for alle: Anhugning af byrder, 1,0 uge Kommunikation i teams, 0,6 uge Anhugning af byrder, 1,0 uge Certifikatuddannelse C for kranførere, 1,4 uge Gaffeltruck certifikatkursus B, 1,4 uge

13 Valgfri specialefag (i alt 2 uger) 3/5 Valgfri specialefag for alle: Stillads – anvendelse og sikkerhed, 0,2 uge Rulle- og bukkestillads – opstilling med videre, 0,2 uge Anvendelse af 5 S modellen for operatører, 0,4 uge Lean kortlægning af værdistrøm for operatører, 0,6 uge Udarbejdelse af projektdefineringer efter Six Sigma, 0,6 uge

14 Valgfri specialefag (i alt 2 uger) 4/5 Valgfri specialefag for Vingeproduktion: RTM vakumstøbning af glasfiberemner, 2,0 uger RTM vakuumstøbning af Epoxykompositter, 2,0 uger Finish og reparation af polyesteremner, 1,0 uge Finish og reparation af epoxyemner, 1,0 uge Formstøbning-højtemperatur, 2,0 uger

15 Valgfri specialefag (i alt 2 uger) 5/5 Valgfri specialefag for Mekanik og montage: Hydraulik og diagramforståelse for maskinreparatører, 1,0 uge Hydraulikteknik for maskinoperatører, 1,0 uge El introduktion – for maskinreparatører, 1,0 uge El introduktion – for maskinreparatører, relæteknik, 1,0 uge Automatiske anlæg, el-lære og relæteknik, 1,0 uge

16 Praktikuddannelsen Alle praktikforløb tilrettelægges med henblik på stor jobrotation, så deltagerne opnår et bredt kendskab til produktionens mange led.

17 Praktiske oplysninger CELF Lolland Falster TLF.:54888888 Tradium Randers Tlf.:87100400 Skjern tekniske skole Tlf.:96801500 EUC Vest Esbjerg Tlf.:79134511 Godkendte skoler til uddannelsens hovedforløb: Uddannelsens grundforløb kan tages på mange skoler. Hovedforløbet kan tages på de 4 skoler, der vises t.v. Har man erfaringen inden for produktionsområdet er det muligt at få reduceret uddannelsestiden. Tag kontakt til en godkendt skole og få oplyst, hvor meget merit en voksen med produktionserfaring kan få.

18 Økonomi Uddannelsesaftaler indgået den 1. januar 2011 eller senere kan udløse op til 70.000 kroner i præmie og bonus. (NB: Den sidste rate udbetales 21 måneder efter prøvetidens udløb og kan derfor ikke udbetales i forhold til en 2-årig uddannelse såfremt uddannelsesaftalen først indgås efter grundforløbet). Skolen ansøger om præmie og bonus via Arbejdsgivernes Elevrefusions hjemmeside på www.atp.dk. Uddannelsesaftaler skal eksekveres senest trewww.atp.dk måneder efter indgåelse for at udløse præmie og bonus. Præmie udbetales i prøvetiden og består af tre rater á 6.000 kr. Bonus udgør i alt 52.000 kr. og udbetales i fire rater á 13.000 kr. efter prøvetidens udløb

19 Vindmølleoperatøruddannelsen – sådan hæver vi de kvalifikationskrav, der er med til at sikre vores fremtidige konkurrenceevne. Læs mere på www.industriensuddannelser.dk Kontakt: Jette Højbjerre, IU jh@industriensuddannelser.dk


Download ppt "Vindmølleoperatøruddannelsen (VOU) – fordi kompetence skaber øget konkurrenceevne."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google