Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Maabjerg Energy Concept – er det næste skridt på vejen Bæredygtig bioraffinering - en dansk jobskaber.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Maabjerg Energy Concept – er det næste skridt på vejen Bæredygtig bioraffinering - en dansk jobskaber."— Præsentationens transcript:

1 Maabjerg Energy Concept – er det næste skridt på vejen Bæredygtig bioraffinering - en dansk jobskaber

2 2 Jobskabelse gennem et integreret koncept Optimal udnyttelse af biomasse Jobmotoren er udnyttelse af synergier mellem anlæg, ressourcer og restprodukter af biomassen Afledte jobs Spin off jobs Ikke selve konverteringen af transportmidler til gas ! INPUT: 95 GWh strøm (vindmølle) 50.000 t husholdningsaffald 47.000 t erhvervsaffald 80.000 t spildevandsslam 200.000 t biomasse fra fødevareindustri 450.000 t rågylle 400.000 t halm & anden biomasse MEC-anlæg Biomassebaseret kraftvarme 84.000 t Biobrændsel 2.generations bioethanol 185.000 t C5 Melasse Biogas & VE - gas Jobmotoren - bioraffinaderiet og dets synergier Biogas Bioethanol Kraftvarme OUTPUT EL til 25.000 husstande Varme til 20.000 hustande 494 t fosfor 73 mio. l bioethanol 51.000 t biobrændsel 20 mio. m3 biogas 40 mio. m3 VE gas 513.000 t gødning Andre næringsstoffer

3 3 Bidrag til BNP Investeringsperiode: 2 mia. kr. Varigt: 1,5 mia. kr. pr. år MECs effekter på økonomi og beskæftigelse ifølge ADAM Jobskabelse (nye job) Anlægsperiode: 1.300 i 2014 og i 2015 Varigt: 1.200 nye job heraf 200 i selve MEC Jobfordeling: ”Grøn” jobfordeling af varige job Bioraffinering skaber afledte jobs Betalingsbalance Betalingsbalanceoverskud: 1 mia. kr. Offentlig saldo Overskud: 1,5 mia. kr.

4 4 Grøn jobfordeling af afledte jobs

5 Spin off jobs via”First mover” gevinster 5 Danmark kan opnå frontplacering med 2G teknologi o Danmark har en førerposition indenfor anvendelsesorienteret forskning i planteavl/planteforædling, enzymer og øvrig biotek o Danmark har en fintmasket infrastruktur for forbehandling, transport og oplagring af biomasse og stor erfaring i at udnytte biomasse restprodukter til energi o Som førende landbrugsland har vi fortsat store mængder uudnyttet biomasse til rådighed – 1/3 af alt halm bjærges f.eks. ikke i dag og MEC kan alene forsynes af 1/3 af den ubjærgede halm i Jylland MEC kan blive springbræt til forædling af afgrøder til energiformål indenfor et 2 G koncept MEC kan blive springbræt til videns eksport MEC kan blive springbræt til udvikling af 3 G biobaserede kemikalier


Download ppt "Maabjerg Energy Concept – er det næste skridt på vejen Bæredygtig bioraffinering - en dansk jobskaber."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google