Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Dansk Gas Forenings årsregnskab 2004/2005 Ved kasserer Carsten Werner Hansen.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Dansk Gas Forenings årsregnskab 2004/2005 Ved kasserer Carsten Werner Hansen."— Præsentationens transcript:

1 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Dansk Gas Forenings årsregnskab 2004/2005 Ved kasserer Carsten Werner Hansen

2 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Årets resultat  Underskud på 8 tkr.  Efter 2 år med overskud

3 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Udvikling i medlemstal og kontingent

4 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Grafisk udvikling i medlemstal

5 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Medlemmernes sammensætning

6 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Udvikling i kontingentindtægter

7 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Udvikling i kontingentindtægter

8 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Årets resultat Væsentligste årsager til afvigelse: Gasteknik 38 tkr. Fællesomkostninger- 18 tkr. Kurser og fællesmøde- 62 tkr. Årsmøde og best.middag 29 tkr.

9 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Grafisk udvikling i resultat

10 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Regnskabets hovedgrupper

11 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Egenkapitalens udvikling

12 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Afsluttende bemærkninger  Årsregnskabet er forsynet med revisionspåtegning uden kritiske bemærkninger.

13 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Godkendelse af regnskabet  Bestyrelsen henstiller, at generalforsamlingen godkender det forelagt regnskab.

14 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Dansk Gas Forening Budget 2006/2007 Ved kasserer Carsten W Hansen

15 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Budgetforudsætninger  Kontingentet forbliver uændret 450 kr. ekskl. moms - svarende til 562,50 kr. inkl. moms.  Pensionistkontingentet fastholdes uændret på 200 kr. ekskl. moms - svarende til 250 kr. inkl. moms.  Medlems antallet budgetteres til 485.

16 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Hovedtal i budget 2006/2007

17 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Bemærkninger  Der er budgetteret med en uændret kontingentindtægt på 218 tkr.  Udgiften til Gasteknik forventes at falde fra 77 tkr. i realiseret 2004/05 til 35 tkr. i 2006/07.  Fællesomkostninger budgetteres at falde fra 111 tkr. i 2004/05 til 103 tkr. i 2006/07, hvilket er 10 tkr. mere end i budget 2005/06.  Kurser budgetteres at balancere med resultat på 0 kr. mod realiseret 13 tkr. i 2004/05. (96 tkr. i 2003/04)

18 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Bemærkninger  Årsmødet budgetteres til at hvile i sig selv, overfor det realiserede overskud i 2004/05 på 29 tkr. (Underskud på 25 tkr. i 2003/04)  Bestyrelsesmiddag budgetteres til at koste 30 tkr. svarende til 2004/05.  Øvrige poster budgetteres stort set uændret.  Årets budgetterede resultat: Overskud på 7 tkr.

19 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Egenkapitalens udvikling

20 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Fastansættelse af kontingent  Bestyrelsens forslag:  Kontingentet  fastsættes uændret til 450 kr. ekskl. moms svarende til 562,50 inkl. moms.  Pensionistkontingent  fastsættes uændret til 200 kr. ekskl. moms svarende til 250 kr. inkl. moms.  Bestyrelsen henstiller, at generalforsamlingen godkender det foreslåede kontingent.

21 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Godkendelse af regnskabet  Bestyrelsen henstiller, at generalforsamlingen godkender det forelagt budget for regnskabsåret 2006/07.

22 Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Tak for opmærksomheden


Download ppt "Dansk Gas Forening DGF årsmøde 2005 Dansk Gas Forenings årsregnskab 2004/2005 Ved kasserer Carsten Werner Hansen."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google