Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kursus i analyse af projekter med ren energi Analyse af udledning af drivhusgas med RETScreen ® software © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kursus i analyse af projekter med ren energi Analyse af udledning af drivhusgas med RETScreen ® software © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001."— Præsentationens transcript:

1 Kursus i analyse af projekter med ren energi Analyse af udledning af drivhusgas med RETScreen ® software © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005. Foto: Environment Canada

2 Formål Præsentere en metode til beregning af reduktion af udledning af drivhusgasser Præsentere en metode til beregning af reduktion af udledning af drivhusgasser Demonstrere RETScreen ® analysemodel til reduktion af udledning af drivhusgasser Demonstrere RETScreen ® analysemodel til reduktion af udledning af drivhusgasser © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

3 Hvad skal beregnes? Årlig reduktion i udledning af drivhusgasser Årlig reduktion i udledning af drivhusgasser  Referenceprojekt (typisk konventionel teknologi) kontra foreslået projekt (ren energiteknologi)  Enheder: tons CO 2 pr. år  CH 4 - og N 2 O-udledning konverteret til tilsvarende CO 2 – udledning set i relation til den globale opvarmning © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

4 Hvordan beregnes det? © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005. RETScreen ® tilpasser den årlige reduktion for at tage højde for tab ved transmission og distribution og transaktionsgebyrer for drivhusgaskreditter (Version 3.0 eller nyere) RETScreen ® tilpasser den årlige reduktion for at tage højde for tab ved transmission og distribution og transaktionsgebyrer for drivhusgaskreditter (Version 3.0 eller nyere) Årlig reduktion i udledning af drivhusgasser (t CO 2 ) Reference- projekt Faktor for drivhusgas- udledning (t CO 2 /MWh) Foreslået projekt Faktor for drivhusgasudledning (t CO 2 /MWh) Anvendelse Årlig mængde leveret energi (MWh) - = x

5 RETScreen ® analysemodel til reduktion af udledning af drivhusgasser Standardiseret metode udviklet af NRCan i samarbejde med FNs miljøprogram (UNEP), UNEP RISØ Centre on Energy, Climate and Sustainable Development (URC) og Verdensbankens Prototype Carbon Fund (PCF) Standardiseret metode udviklet af NRCan i samarbejde med FNs miljøprogram (UNEP), UNEP RISØ Centre on Energy, Climate and Sustainable Development (URC) og Verdensbankens Prototype Carbon Fund (PCF) Valideret af eksperter fra regeringen og industrien Valideret af eksperter fra regeringen og industrien © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

6 Analysetype Standardanalyse: RETScreen ® anvender automatisk IPCC og industrielle standardværdier for: Standardanalyse: RETScreen ® anvender automatisk IPCC og industrielle standardværdier for:  CO 2 -ækvivalensfaktorer for CH 4 og N 2 O  CO 2 -, CH 4 -, og N 2 O-udledninger for almindeligt brændsel  Effektivitet ved omdannelse af brændsel til varme og el Kundeanalyse: brugeren angiver disse værdier Kundeanalyse: brugeren angiver disse værdier Brugerdefineret analyse: bruger indsætter faktorer for udledning af drivhusgasser direkte (Version 3.0 eller nyere) Brugerdefineret analyse: bruger indsætter faktorer for udledning af drivhusgasser direkte (Version 3.0 eller nyere)  Angiver ikke effektivitet for brændsel og omdannelse © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

7 Definerer baseline Forskellige baselines for beregninger af udledning af drivhusgasser: Forskellige baselines for beregninger af udledning af drivhusgasser:  Historisk statisk baseline (al eksisterende udviklende kapacitet)  Historisk statisk baseline baseret på seneste udvikling  Fremtidig statisk baseline baseret på udviklingsplaner  Fremtidig marginal dynamisk baseline  Andre RETScreen ® tillader en ændring af baseline gennem projektets forløb (Version 3.0 eller nyere) RETScreen ® tillader en ændring af baseline gennem projektets forløb (Version 3.0 eller nyere) Kan baseres på internationale, nationale eller subnationale områder Kan baseres på internationale, nationale eller subnationale områder Stadig under forhandling via Kyoto-aftalen Stadig under forhandling via Kyoto-aftalen Bruger skal være i stand til at forsvare valget af baseline og må ikke overvurdere reduktionen i udledning Bruger skal være i stand til at forsvare valget af baseline og må ikke overvurdere reduktionen i udledning © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

8 RETScreen ® understøtter Kyoto- aftalens CDM- og JI-projekter Clean Development Mechanism (CDM)-projekter: (mekanisme for bæredygtig udvikling) Clean Development Mechanism (CDM)-projekter: (mekanisme for bæredygtig udvikling)  Industrilande eller virksomheder, som investerer i projekter til reduktion af udledning af drivhusgasser i udviklingslande får kreditter fra disse projekter Små CDM-projekter kan anvende forenklede baseline-metoder Små CDM-projekter kan anvende forenklede baseline-metoder  Elprojekter ≤ 15 MW  Energibesparende projekter som sparer ≤ 15 GWh pr. år Joint Implementation (JI)-projekter: Joint Implementation (JI)-projekter:  Industrilande eller virksomheder, som investerer i et projekt i et andet land med mål for udledningsreduktion under Kyoto-aftalen (dvs. Annex 1-lande) får kredit for reduktion af drivhusgas  Projekt typisk i et land med overgangsøkonomi CDM- and JI-projekter skal fremvise udledningsreduktioner større end dem i baselinescenariet CDM- and JI-projekter skal fremvise udledningsreduktioner større end dem i baselinescenariet © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

9

10

11 Konklusioner RETScreen ® beregner den årlige reduktion i udledning af drivhusgas for et projekt med ren energi sammenlignet med et referencesystem RETScreen ® beregner den årlige reduktion i udledning af drivhusgas for et projekt med ren energi sammenlignet med et referencesystem Let at anvende, men kræver at brugeren definerer referencescenariet omhyggeligt for større projekter Let at anvende, men kræver at brugeren definerer referencescenariet omhyggeligt for større projekter Modellen tager hensyn til regler under behandling under Kyoto-aftalen på prefeasibilitystudieniveau Modellen tager hensyn til regler under behandling under Kyoto-aftalen på prefeasibilitystudieniveau For at opretholde troværdigheden må brugeren ikke overvurdere reduktionen af drivhusgasudledning i det foreslåede projekt For at opretholde troværdigheden må brugeren ikke overvurdere reduktionen af drivhusgasudledning i det foreslåede projekt © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001 – 2005.

12 Spørgsmål? www.retscreen.net Foto: Environment Canada


Download ppt "Kursus i analyse af projekter med ren energi Analyse af udledning af drivhusgas med RETScreen ® software © Minister for naturlige ressourcer Canada 2001."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google