Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen TANDPLEJETEAMET OG OPGAVEGLIDNING LIF-TEMADAG 29.11.2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen TANDPLEJETEAMET OG OPGAVEGLIDNING LIF-TEMADAG 29.11.2010."— Præsentationens transcript:

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen TANDPLEJETEAMET OG OPGAVEGLIDNING LIF-TEMADAG 29.11.2010

2 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen MIN PÅSTAND Højere kvalitet samtidig med Økonomisk gevinst ? En utopi eller mulighed ?

3 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen

4 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen DISPOSITION Regelsæt omsat til københavnermodel –Medarbejderne og opgaverne –Uddannelse –Kvalitetssikring gennem udvælgelse og tilsyn Højere kvalitet af –Ydelsen –Klinikdriften og arbejdets tilrettelæggelse –Medarbejdertilfredshed Ressourceudnyttelsen

5 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Fra REGELSÆT til KØBENHAVNERMODEL Regelsæt for delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed -Rammedelegation/ konkret delegation -Opgaver/ situationer, omfattet af delegationen -Relevant instruks -Uddannelse og oplæring -Udvælgelse -Tilsyn -Information og samtykke

6 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen MEDARBEJDERNE og OPGAVERNE

7 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen MEDARBEJDERNE og OPGAVERNE I. Klinikassistenter, generel sektor: Klinikassistenterne og de 0-2årige (Ikke omfattet af reglerne for delegation)

8 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen MEDARBEJDERNE og OPGAVERNE

9 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen MEDARBEJDERNE og OPGAVERNE I. Klinikassistenter, generel sektor: Klinikassistenterne og de 0-2årige Rammedelegation vedr. de 3-5årige –klinisk undersøgelse –tilvænning til tandpleje og tandbehandling –forebyggende ydelser, fissurforsegling –risikovurdering og opfølgning

10 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen MEDARBEJDERNE og OPGAVERNE II. Tandplejere, generel sektor Rammedelegation af Nødbehandling, herunder mindre alvorlige traumer på primære og permanente tænder Extraktion fysiologisk løsnede primære tænder Henholdende behandlinger Konkret delegation Extraktion primære tænder, let inficerede Cariesbehandling primære tænder, enkelt flade

11 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen MEDARBEJDERNE og OPGAVERNE

12 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen MEDARBEJDERNE og OPGAVERNE III. Tandregulering Rammedelegation til klinikassistenter: Ortodontiske behandlingsdele jf. individuelt delegeringsskema Konkret delegation til klinikassistenter Konkret delegation til tandplejere

13 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen MEDARBEJDERNE og OPGAVERNE

14 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen UDDANNELSE - OPLÆRING Teoretisk uddannelse – afsluttes med kursusbevis Sidemandsoplæring under supervision – praktiske øvelser dokumenteret i arbejdsbog – afsluttende skriftlig evaluering

15 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen KVALITETSSIKRING Udvælgelse Tilsyn –Skemasat kalibrering, klinisk og røntgen –Diskussion af tvivlstilfælde –Dokumentation ved logbog

16 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen DISPOSITION Regelsæt omsat til københavnermodel –Medarbejdere og opgaverne –Uddannelse –Kvalitetssikring gennem udvælgelse og tilsyn Højere kvalitet af –Ydelsen –Klinikdriften og arbejdets tilrettelæggelse –Medarbejdertilfredshed Ressourceudnyttelsen

17 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen YDELSEN => DEN FAGLIGE KVALITET Muligheder Kvalitetsløft af ydelsen/ service Placere opgaverne, hvor kompetencerne er bedst - Anvende kompetencerne til grænserne Forudsætninger Relevant instruks Uddannelse teoretisk uddannelse praktisk oplæring Kvalitetssikring: udvælgelse og tilsyn

18 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen KVALITET - KLINIKDRIFT Muligheder Fleksibilitet i opgavevaretagelsen v. personalemangel/ spidsbelastninger Forudsætning Klinikstruktur/ klinikstørrelse Ledelseskvalitet, uddannelse af kliniklederen Arbejdstilrettelæggelsen Teamsamarbejde med kvalitet Investering af tid i opstartfasen

19 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen KVALITET - MEDARBEJDERE Muligheder Kompetenceudvikling – nye udfordringer Psykisk arbejdsmiljø –> mere indflydelse, meningsfuldhed, ansvar, anerkendelse, værdsættelse, udvikling Forudsætninger Tilrettelæggelse af proces Medarbejderinddragelse Opbakning i teamet

20 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen DISPOSITION Regelsæt omsat til københavnermodel –Medarbejdere og opgaverne –Uddannelse –Kvalitetssikring gennem udvælgelse og tilsyn Højere kvalitet af –Ydelsen –Klinikdriften og arbejdets tilrettelæggelse –Medarbejdertilfredshed Ressourceudnyttelsen

21 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen

22 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen RESOURCEUDNYTTELSEN Muligheder Bruge kompetencerne til grænsen (LEON- princippet) Færre dyre – flere billige ressourcer Forudsætninger Teams til behandlingsopgaven - tandsundhed/ befolkningssammensætning Proces og medarbejderaccept

23 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen RESSOURCEUDNYTTELSEN Generel sektor 1 tandlæge, ½ tandplejer, 2½ klinikassistent Tandlæge – klinikassistent Tandplejer – klinikassistent Klinisk klinikassistent børnetallet/ klientellets sammensætning forudsætter fleksibilitet, v. behov for hjælp Orto 1 specialtandlæge, 1 tandplejer, 3 klinikassistenter Klinikassistenter til kontor og røntgen

24 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen MIN PÅSTAND Højere kvalitet samtidig med Økonomisk gevinst En realistisk mulighed

25 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen

26 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen Tak for opmærksomheden Indbydelse til debat


Download ppt "KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Børne- og Ungdomstandplejen TANDPLEJETEAMET OG OPGAVEGLIDNING LIF-TEMADAG 29.11.2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google