Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IT-praksis i Sygeplejerske- uddannelsen i UC Lillebælt Præsentation (version 6) af anbefalinger fra en ikt-ekspertgruppe ǀ Jan-Dec 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IT-praksis i Sygeplejerske- uddannelsen i UC Lillebælt Præsentation (version 6) af anbefalinger fra en ikt-ekspertgruppe ǀ Jan-Dec 2010."— Præsentationens transcript:

1 IT-praksis i Sygeplejerske- uddannelsen i UC Lillebælt Præsentation (version 6) af anbefalinger fra en ikt-ekspertgruppe ǀ Jan-Dec 2010

2 2 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen Indhold Baggrund, metode og fokus Status på uddannelsesstederne og cases Strategi-modellen Anbefalinger: Niveau Ansvar Organisering Kompetencer Aktiviteter Ledelse Evt. udviklings- projekter

3 3 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen Baggrunden Behov for videreudvikling af den pædagogiske it- praksis i alle vores uddannelser (IKT). SiU’s Vision 2015-arbejde. De studerende forventer at vi anvender de nyeste it-teknologier. Forskelle i it-niveauet på de tre uddannelsessteder: Vejle, Odense, Svendborg. Særlig udfordring med Svendborg, som er et lille uddannelsessted. SiU ønsker en fælles pædagogisk it-strategi for alle tre uddannelsessteder.

4 4 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen Metoden

5 5 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen Fokus 1.Understøtte SiU’s Vision 2015 2.Anbefalinger målrettes kommende pædagogiske it-strategi 3.Anbefalinger konkretiseres mest muligt, fx organisering, kompetencematrix og aktiviteter ÷ Sygeplejefaglig it og sundheds-teknologi ÷ Velfærdsteknologi

6 6 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen STATUS..

7 7 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen Status (generelt og cases) IT anvendes bredt på alle 3 uddannelsessteder Store variationer i undervisernes ikt-kompetencer Forskelle i ikt-niveau mellem uddannelsesstederne Odense mangler ikt-support på ikt-vejlederniveau Gode, men få, innovative it-anvendelser Få systematiske ikt-udviklingsprojekter Ingen systematisk it-kompetenceudvikling Ingen fælles ledelsesfokus på ikt – fælles ikt-strategi mangler

8 8 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen Status, fortsat … Mere åben struktur og mere åbne adgangstilladelser i Fronter - mhp øget videndeling og tværgående inspiration De studerende skal oplæres i de ”obligatoriske” it- værktøjer og it-platforme - fx mail, fronter, officepakken, … Elektronisk patientjournal (EPJ) Rammer for brugen af Web-2.0 plaforme Udvikling af digitale læremidler til uddannelsen

9 9 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen SiU’s ønsker – bl.a. … Involvering af studerende Moderne teknologier Evaluering Demostuer, EPJ Evidens, dataindsamling, info-søgning Hurtig ikt-support, kompetenceudvikling, udviklingsprojekter, laboratorier til cases,.. Forskning, prof.master, GU-EVU-samarbejde Fælles mindstekrav til ikt skal hæves

10 10 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen ANBEFALINGER..

11 11 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen Model for IKT-Strategi

12 12 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen NIVEAU Fælles minimumskrav (”overligger”) Både studerende og undervisere Mål for kompetenceudvikling Udligne niveauforskelle over tid Årlig revision af fælles mindstekrav Individuelle krav, kompetenceprofiler, MUS,.. Forsøg, eksperimenter, laboratorier

13 13 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen ANSVAR Entydig placering af ikt-ansvaret IKT-koordinator(er) IKT-vejlederteam(s) Fronter-administratorer Introduktion, vejledning i dagligdagen, kompetenceudviklingsaktiviteter, koordination, up-to-date viden,.. Timeressourcer

14 14 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen ORGANISERING NB! Rapporten indeholder funktionsbeskrivelser

15 15 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen KOMPETENCER Novice  Rutineret  Ekspert It-håndværk (IT) & Pædagogiske it-kompetencer (IKT) Personlige redskaber Samarbejde Undervisningsaktiviteter Digitale materialer Publicering Kompetencematrix’en...

16 16 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen KOMPETENCER - systematik NoviceRutineretEkspert Personlige redskaber It-håndværk (IT) It-pædagogisk (IKT) Samarbejde It-håndværk (IT) It-pædagogisk (IKT) Undervisningsaktiviteter It-håndværk (IT) It-pædagogisk (IKT) Digitale materialer It-håndværk (IT) It-pædagogisk (IKT) Publicering It-håndværk (IT) It-pædagogisk (IKT)

17 17 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen AKTIVITETER Traditionelle kurser duer ikke! Konsulentbistand Sidemandsoplæring Mentorordning Workshops Vejledninger Inspirationsmøder/temamøder/temadage Idébørs Kollegabesøg Videndelingsrum WEB-TV/Video Studieture Internationale projekter

18 18 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen ORGANISERINGKOMPETENCERAKTIVITETER Udviklingsprojekter kan med fordel omfatte både ikt- og uddannelsesfaglige kompetenceområder. Evt. udviklings- projekter

19 19 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen LEDELSE … IT/IKT er udbredt, og det nytter/virker IT/IKT har yderligere potentialer Barrierer: Tid, økonomi, kompetencer, mål, efterspørgsel, … Undervisernes digitale kompetencer skal styrkes Ledelses it/ikt-kompetencer skal styrkes Der skal udarbejdes lokale it-strategier for it- anvendelsen på den enkelte udd.inst. Prioritere ressourcer Skabe incitamenter Involvere sig i styring og opfølgning

20 20 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen Efterkritik (11.03.2010) … HUSK: Inddragelse af de studerende: - Rapporter og anbefalinger - Strategiarbejde - Implementering Kortlægning af undervisernes it/ikt-kompetencer, fx ved at underviserne besvarer et spørgeskema – et screeningsværktøj.

21 21 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen Feedback fra lederforum (22.03.2010) … Niveau under ”novice” Niveau der beskriver undervisningens målsætning Numerisk værdi for de 4 niveauer Forenklet screenings-værktøj Kompetencemål for både studerende og undervisere Fælles intro til alle studerende Uddannelsens pædagogik skal udvikles sammen med uddannelsens IKT- og E-læringsstrategi

22 22 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen Model for IKT-Strategi

23 23 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen IT-LEDELSE..

24 24 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen IT-Governance (28.11.2010) It-ledelse for alle chefer, også topledelsen … IT-projekter er organisatoriske forandringsprojekter ! Digitalisering og it er ofte omdrejningspunkt for forandringer. Dermed er digitalisering og it en væsentlig del af arbejdet med forandringsledelse, bl.a. på grund af øgede krav om innovation, kvalitetsudvikling og effektiviseringer.

25 25 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen IT-Governance It-ledelse for alle chefer, også topledelsen … I alle større organisationer er der en tydelig og vedholdende tendens til at netop it-ledelse rykker højere op i ledelseshierarkierne. Årsagen er, at digitalisering og it i stigende grad er en regulær del af selve forretningen og ikke udelukkende en service – ikke bare ”it ud af væggen”.

26 26 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen IT-Governance It-ledelse for alle chefer, også topledelsen … Lederne skal fokusere på: FORVENTNINGER BESLUTNINGER PROJEKTER DRIFT UDBYTTE

27 27 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen IT-Governance It-ledelse for alle chefer, også topledelsen … Lederne skal: Kommunikere og dermed skabe FORVENTNINGER til digitalisering og it-anvendelse Træffe BESLUTNINGER på basis af strategier og udbytte/gevinster Styre og følge op på PROJEKTER – projektejer og projektleder Placere ansvar for overgang fra projekt til DRIFT – datakvalitet, arbejdsprocesser, systemejerskab, lovgivning Sikre at UDBYTTE/GEVINSTER faktisk hentes hjem

28 28 Christian Wang, Karsten Petersen, Jan Apollo, Linda Hauschildt Nielsen IT-Governance It-ledelse for alle chefer, også topledelsen … Ind i strategierne Ind i styringssløjfen Ind i resultatlønskontrakterne Og så: Opfølgning, opfølgning, og atter opfølgning..

29 Slut! Imagination is more important than knowledge… Albert Einstein US (German-born) physicist (1879 - 1955)


Download ppt "IT-praksis i Sygeplejerske- uddannelsen i UC Lillebælt Præsentation (version 6) af anbefalinger fra en ikt-ekspertgruppe ǀ Jan-Dec 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google