Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Intro Variabler - datatyper. 2. forelæsning Hvad skete sidste gang Hvad er PHP? Kursussammensætning: læse – newsgroup – forelæsning – øvelsestime – aflevering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Intro Variabler - datatyper. 2. forelæsning Hvad skete sidste gang Hvad er PHP? Kursussammensætning: læse – newsgroup – forelæsning – øvelsestime – aflevering."— Præsentationens transcript:

1 Intro Variabler - datatyper

2 2. forelæsning Hvad skete sidste gang Hvad er PHP? Kursussammensætning: læse – newsgroup – forelæsning – øvelsestime – aflevering. At læse i ”Beginning PHP”. Anvende newsgroup: news.it-c.dk. Vælg it-c.courses.W2

3 Hvad skete sidste gang dynamiske websites kan være mere end: Institutioners homepages der broadcaster informationer til kunde/forbruger/borger Men også: webservices der løser opgaver ved at både indsamle og distribuere informationer. ;hvor det enkelte menneske - både er leverandør og forbruger af data, - ikke optræder i adskilte IT-systemer som ”extranet”, ”internet” eller ”intranet”. - ikke er placeret i et systems ”backend” eller ”frontend”

4 PHP? Hvad PHP så: ”Personal Home Page” el. ”PHP Hypertext Preprocessor” (rekursiv akronym ) PHP – serverside scriptingsprog (- programmeringssprog som er interpreterende, dvs som kompileres i runtime på en webserver) Parallelle teknologier: Active Server Pages (ASP) Java Server Pages (JSP) Common Gateway Interface (CGI) Tool Command Language (TCL) Standard ML (SML)

5 Begreber script, program syntaks: egt. Sætningslære. Henviser til stavemåde og ”grammatik” i et programmeringssprog. algoritme egtl. ”en række definerede regler eller metoder til at løse et problem i et givet antal trin” variabel: en enhed som kan indeholde data af forskellige værdier - benyttes til opbevaring af værdier under kørsel af program I PHP skrives variabler således: $variabelnavn

6 PHPs datatyper string:tekst. ”Hallo alle sammen”, ”3”, ”tretal”. $strVar integer:heltal. 0 eller 1 eller 999. $iVar double:kommatal. 0.4 eller 4.6 eller 3.123. $dVar boolean $bVar

7 PHPs datatyper array:liste. [1,4,2,5,”denne streng er også med”,0] $arrVar object:(PHP har sin egen oo-syntaks. Behandles $oVarikke her på kurset ) PHP-variabler(eller Environment Variables) Værdier som PHPfortolkeren henter fra ”omgivelserne”. Dvs indsendte data fra formular eller data fra HTTP-headeren i forespørgslen. f.eks $fornavn $HTTP_USER_AGENT

8 Konstanter konstant: fast størrelse der ikke kan ændres senere i algoritmen. ConstNAVN define(”KONSTANTNAVN”, konstantens værdi)

9 Initialisering?? PHP behøver ikke deklarering af variabler. Den gør det selv! Variabler er deklareret straks de tildeles en værdi - og PHP afgør Datatype! Dog: -med gettype() kan datatype hentes med settype() kan den ændres

10 Boolske værdier En variabel kan sættes til sand eller falsk: $PakkeKuffertStatus = true; If ($PakkeKuffertStatus){ echo " Så kan vi gå! "; } De boolske operatorer > og AND, OR, NOT (logiske operatorer)

11 Formularer i HTML- dokumenter GET- metoden. Placerer formindholdet i URLen. Et resultat fra brugersøgning kan dermed gemmes som bogmærke. Max længde 250 karakterer. Indhold bliver URL-encoded POST - metoden. Placerer formindholdet i HTTP-body. Max længde 64.000 karakterer. Er ikke synlig i Locationfeltet. Kan ikke gemmes som bogmærke.

12 Logisk eller og og $MinAlder = 18; $dato = date("dmy"); $foedselsdato = "030902"; if ($foedselsdato==$dato || $MinAlder >=18) { echo "Du har lov til at komme ind på diskoteket IN"; } if ($foedselsdato==$dato && $MinAlder>=18) { echo " Du har lov til at komme ind på diskoteket IN"; echo " - og forresten: Tillykke med fødselsdagen! "; }


Download ppt "Intro Variabler - datatyper. 2. forelæsning Hvad skete sidste gang Hvad er PHP? Kursussammensætning: læse – newsgroup – forelæsning – øvelsestime – aflevering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google