Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledelsesperspektiver

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledelsesperspektiver"— Præsentationens transcript:

1 Ledelsesperspektiver
Set med videnskabsteoretiske ”briller” Diplomuddannelsen i Ledelse Erik Staunstrup

2 Tankeobjekt af første grad
Udgangspunkt i common sense Gøre ”påfund” på baggrund af hverdagserfaringer - dvs. begreber og mønstre, der ”…bygger bro mellem den flydende ubestemthed af sansningen og den eksakte definition af tanken.” Diplomuddannelsen i Ledelse Erik Staunstrup

3 Skabelse af ”påfund”/mønster
Molekyler, atomer og elektroner: Kan ikke erkendes umiddelbart, men: Kendskab til mønsteret for planeternes kredsen om solen Bliver til et ”påfund”/mønster for atomer – altså er tanken at elektroner sikkert også kredser omkring atomets kerne! Dvs. fra ”den flydende ubestemthed af sansningen - til den eksakte definition af tanken.” Diplomuddannelsen i Ledelse Erik Staunstrup

4 Skabelse af ”påfund”/mønster
MEN, vi kan stadig ikke erkende atomers opbygning, så nu arbejder vi med to mønstre: Solsystemmodel Bølgemodel I stedet for dette både/og viser det sig måske engang at være noget helt tredje! Diplomuddannelsen i Ledelse Erik Staunstrup

5 Tankeobjekter af anden grad
Ligheden med atom-eksemplet er, at der skal skabes et ”påfund”, der kan give et billede af adfærden. Forskellen er, at der på samme tid foregår et samspil mellem aktørerne, hvor der er tale om, at den enkelte aktør skaber sit eget tankeobjekt (af første grad), som vedkommende handler efter i forhold til de andre aktører, der ligeledes skaber egne tankeobjekter (af første grad) Diplomuddannelsen i Ledelse Erik Staunstrup

6 Tankeobjekt af anden grad
Disse fire ser ud på OS! Ser de det samme? De skaber ihvertfald umiddelbart et tankeobjekt af første grad i deres hjerner, der gør det muligt for dem at handle hver især! Hvis/når de begynder at diskutere hvad de ser (nemlig OS) så vil der skabes et tankeobjekt af anden grad Diplomuddannelsen i Ledelse Erik Staunstrup

7 Diplomuddannelsen i Ledelse Erik Staunstrup
Videnskabelighed Alt andet lige er det rent videnskabeligt vanskeligere at efterprøve tankeobjekter af anden grad, som f.eks. samspillet mellem mennesker Der bliver tale om en fortolkning af aktørernes fortolkning, hvor naturvidenskaben har at gøre med en fortolkning af et fysisk forekommende objekt. Diplomuddannelsen i Ledelse Erik Staunstrup

8 Human/social videnskab
Common sense: Belønning fører til bedre præstationer Første grads tankeobjekt: Den der får belønningen, gør sine egne tanker om sine handlinger Anden grads tankeobjekter: Begreber og mønstre: Betinget læring (Pavlovs hunde) Tilfredsstillelse af behov (Maslow) Gruppepres Autoritativ magt Diplomuddannelsen i Ledelse Erik Staunstrup

9 3 ledelsesperspektiver
Første ordens Anden ordens tankeobjekter tankeobjekter Rationel ledelse Aktørstyring Kommunikativ ledelse Diskursstyring Ledelse i kaos Diplomuddannelsen i Ledelse Erik Staunstrup

10 Udviklingen af organisationsteorierne
Selvorganisering Kreativitet Innovation Teorier om komplekse processer Kommunikationsteori Sprogteori Kulturteori Postmoderne teorier Strategisk analyse Beslutningsteori Systemteori Moderne Organisationsteori Human Relations teori Den humanistiske skole Motivationsteori Trivselsteori Klassisk Organisa- tionsteori Bureaukratisk skole Administrativ skole Videnskabelig Skole År Starten af 1900-tallet ´erne ´erne ´erne Fig. 2.1: Udviklingen i organisationsteorierne Kilde: Delvis baseret på Mary Jo Hatch: Organization Theory, Oxford University Press, 1997 og Ralph D. Stacey: Strategic Management & Organisational Dynamics – The Challenge of Complexity, Prentice Hall, 2000 Diplomuddannelsen i Ledelse Erik Staunstrup

11 Udviklingen af organisationsteorierne - og Morgans metaforer
Selvorganisering Kreativitet Innovation Teorier om komplekse processer Kommunikationsteori Sprogteori Kulturteori Hjerne Postmoderne teorier Strategisk analyse Beslutningsteori Systemteori Moderne Organisationsteori Organisme Human Relations teori Den humanistiske skole Motivationsteori Trivselsteori Klassisk Organisa- tionsteori Bureaukratisk skole Administrativ skole Videnskabelig Skole Maskine År Starten af 1900-tallet ´erne ´erne ´erne Fig. 2.1: Udviklingen i organisationsteorierne Kilde: Delvis baseret på Mary Jo Hatch: Organization Theory, Oxford University Press, 1997 og Ralph D. Stacey: Strategic Management & Organisational Dynamics – The Challenge of Complexity, Prentice Hall, 2000 Diplomuddannelsen i Ledelse Erik Staunstrup

12 Ledelsesperspektiv af første grad (1. ordens iagttagelse)
Strategisk analyse Beslutningsteori Systemteori Modern Organisationsteori Organisme Human Relations teori Den humanistiske skole Motivationsteori Trivselsteori Klassisk Organisa- tionsteori Bureaukratisk skole Administrativ skole Videnskabelig Skole Maskine Rationel ledelse Aktørstyring Diplomuddannelsen i Ledelse Erik Staunstrup

13 Ledelsesperspektiv af anden grad (2. ordens iagttagelse)
Kommunikationsteori Sprogteori Kulturteori Hjerne Postmoderne teorier Strategisk analyse Beslutningsteori Systemteori Moderne Organisationsteori Human Relations teori Den humanistiske skole Motivationsteori Trivselsteori Klassisk Organisa- tionsteori Bureaukratisk skole Administrativ skole Videnskabelig Skole Rationel ledelse Aktørstyring Kommunikativ ledelse Diskursstyring Diplomuddannelsen i Ledelse Erik Staunstrup

14 Det komplekse ledelsesperspektiv
Selvorganisering Kreativitet Innovation Teorier om komplekse processer Kommunikationsteori Sprogteori Kulturteori Postmoderne teorier Strategisk analyse Beslutningsteori Systemteori Moderne Organisationsteori Human Relations teori Den humanistiske skole Motivationsteori Trivselsteori Klassisk Organisa- tionsteori Bureaukratisk skole Administrativ skole Videnskabelig Skole Rationel ledelse Aktørstyring Kommunikativ ledelse Diskursstyring Ledelse i kaos Diplomuddannelsen i Ledelse Erik Staunstrup


Download ppt "Ledelsesperspektiver"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google