Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lis Suhr Klinisk lektor

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lis Suhr Klinisk lektor"— Præsentationens transcript:

1 Omsorg i accelererede operationsforløb Samspil mellem sygeplejeteori og praksis
Lis Suhr Klinisk lektor Sygeplejerskeuddannelsen Metropol, Tagensvej og Rigshospitalet , Abdominalcentret

2 Samspil mellem sygeplejeteori og praksis
Lis Suhr

3 Samspil mellem sygeplejeteori og praksis
Indhold Samspil – er det muligt - en illusion ? Samspil Refleksion Sygeplejerskeuddannelse Hvorledes uddanne til samspil mellem sygeplejeteori og praksis Sygeplejeteori for sygepleje Sygeplejeteori om sygepleje Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

4 Samspil mellem sygeplejeteori og praksis
tilhørende teoretiske rum – sygeplejeteori - skole- bibliotek- forskning Praksis: klinikken, praktiske handlinger - erfaringer – kundskaber - praksisviden Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

5 Samspil mellem sygeplejeteori og praksis
Samspil – er det muligt - en illusion? Kløft Sammenhæng Samspil Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

6 Kløften mellem teori og praksis
Kirkevold 1996 Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

7 Sammenhæng mellem sygeplejeteori og praksis
Eilersen 1999 Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

8 Samspil mellem sygeplejeteori og praksis
Opfattelser af samspil mellem teori og praksis Praksis underlagt teori Praksis før teori – vidensudvikling tager afsæt praksis - menneskets oplevelser og handling En 3. vej – Aristoteles – komplementært syn Episteme ( videnskabelig viden) Phronesis ( praktisk viden/ kundskab / visdom – moralske handlinger) Techne (håndværksmæssig viden/kunnen) ( Alvsvåg 1993, Saugsted 2003) Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

9 Fokus på curologi og patientologi
Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje nr. 29 af 30. januar 2008 Praksisviden Udviklingsviden Forskningsviden Fokus på curologi og patientologi (Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje nr. 29 af 30/1 2008) Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

10 Hvordan skabe samspil? Sygeplejens centrale metoder
Teoretiske og kliniske metoder til observation, vurdering, beslutningstagning, intervention, dokumentation og evaluering i relation til sygepleje Refleksionsmetoder til systematiske overvejelser vedrørende en velbegrundet, vidensbaseret patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed Forskningsmetoder eller delelementer heraf til udvikling af sygeplejens videnskabelige grundlag, evidensgrundlag og interventionsgrundlag (Bekendtgørelsen om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje nr. 29 af 30/1 2008) Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

11 Refleksion Refleksionsmetoder til systematiske overvejelser vedrørende en velbegrundet, vidensbaseret patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

12 Refleksion Ved refleksion over praksis, skal der ske et samspil mellem teoretiske og praktiske kundskaber. Refleksioner skal danne basis for konstruktion af viden, forståelse, integrering af kundskaber og føre til udvikling af kompetencer. (Bjerknes og Bjørk 1997) Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

13 Refleksion Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

14 Sygeplejekonferencen
Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

15 Løvlies Praksistrekant
(Lauvås og Handal 2006:176). Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

16 Løvlies Praksistrekant
Praksis er en relation mellem en ydre virkelighed og vor tænkning om den. Praksis er ikke det samme som den ydre virkelighed, men vor tænkning om – og vor handling i – denne virkelighed (Lauvås og Handal 2006:176). Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

17 Løvlies Praksistrekant
Planet, hvor den konkrete handling udføres - handlingsniveauet. Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

18 Løvlies Praksistrekant
Planet, hvor de konkrete handlinger begrundes/forklares – kundskabsniveauet- teoriplanet, dvs de teoribaserede og erfaringsbaserede forståelser, begrundelser og anvisninger for praksis og praktisk handling Vi baserer os altså på egne erfaringer, på kundskab om andres erfaringer og på teoretisk indsigt/kundskab. Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

19 Løvlies Praksistrekant
Planet, hvor der gøres overvejelser af etisk karakter - etisk/politisk niveau. Her hører videnskabsteori, drøftelse af fagenes grundlagsproblematik, etiske, moralske og politiske argumenter og overvejelser. Lidt mere specifikt drejer det sig om værdier og etiske begrundelser samt grundlæggende syn på samfund, menneske, kundskab og læring. Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

20 Samspil mellem sygeplejeteori og praksis
Hvordan skabe samspil mellem sygeplejeteori og praksis? Den spørgende, undersøgende videnssøgende kultur Hvilke teorier efterspørges? Patientologi Curologi – teorier om og for sygepleje Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

21 Patientologi Curologi Samspil mellem sygeplejeteori og praksis
Lis Suhr

22 Curologi Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

23 Curologi Curologi Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

24 Samspil mellem sygeplejeteori og praksis
Acceptere forskellige vidensformer – teoriniveauer med hver deres logik og udsigelsesområde Og anvend dem i deres egen ret ! Sygeplejeteori om sygepleje Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr

25 Samspil mellem sygeplejeteori og praksis
Hvorledes uddanne til samspil mellem sygeplejeteori og praksis? vekslenuddannelse overvejelser om og udvælgende af indhold/ pensum metoder til læring – herunder portfolio interne prøver inddragelse af studerende i udvikling og forskning valgfag – sygeplejespecialister Bachelorprojekter- kliniske sygeplejefaglige problemstillinger kombinationsstillinger Samspil mellem sygeplejeteori og praksis Lis Suhr


Download ppt "Lis Suhr Klinisk lektor"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google