Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

JordERFAmidt 12. december 2012 Retningslinjer for karakterisering af overskudsjord fra vej- og kloakprojekter Intro til problematik Prøvetagning før opgravning.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "JordERFAmidt 12. december 2012 Retningslinjer for karakterisering af overskudsjord fra vej- og kloakprojekter Intro til problematik Prøvetagning før opgravning."— Præsentationens transcript:

1 JordERFAmidt 12. december 2012 Retningslinjer for karakterisering af overskudsjord fra vej- og kloakprojekter Intro til problematik Prøvetagning før opgravning – besparelse af både tid og omkostninger for bygherre - men er det godt nok!? Typisk karaktering af overskudsjord fra vej- og kloakprojekter: Klassificering af vej- og kloakjord i forbindelse med den geotekniske undersøgelse (miljøprøver udtaget som nedstik – måske sammenblandet fra forskellige dybder) Bygherre ønsker at genindbygge en del af jorden Overskudsjorden ønskes anvist direkte til jordmodtager på baggrund af klassificeringen Eksempel: Kloakprojekt i Hvam

2 JordERFAmidt 12. december 2012 Retningslinjer for karakterisering af overskudsjord fra vej- og kloakprojekter Kloakprojekt i Hvam (kloakseparering) 14 miljøprøver M3-M16 (B3-B16) udtaget i 0,5-1 m.u.t. (fx 3 miljøprøver på en strækning på 500 meter) En del af jorden ønskes genindbygget Resten bortskaffes til godkendt modtager

3 JordERFAmidt 12. december 2012 Retningslinjer for karakterisering af overskudsjord fra vej- og kloakprojekter Udtagning af jordprøver inden opgravning Jordflytningsbekendtgørelsen 1479 af 12/12 2007, bilag 1: I områdeklassificerede områder og andre arealer, hvor der ikke forventes at være hot-spots, udtages jordprøverne som blandingsprøver sammenstukket af 5 enkeltprøver, der fordeles jævnt over det givne areal eller jordlag, som formodes at have en ensartet forureningsgrad, og som prøverne skal repræsentere.

4 JordERFAmidt 12. december 2012 Retningslinjer for karakterisering af overskudsjord fra vej- og kloakprojekter Udtagning af jordprøver inden opgravning Viborg Amt 17. juni 2006*: Diffus overfladeforurening med ikke-flygtige komponenter (fx industripåvirkede områder og langs eksisterende vej) Ved denne type forurening er jorden erfaringsmæssigt ikke påvirket dybere end 0,5 m.u.t. Hver prøve udtages som en søjleprøve, der repræsenterer jorden fra terræn til 0,5 m.u.t. Søjleprøven fås ved at udtage en punktprøve fra overfladejorden samt fra 0,2 og 0,5 m.u.t. Der samles 2-5 søjleprøver til en blandingsprøve, som kan repræsentere jorden i graveområdet eller et delområde af dette. * Retningslinier for Viborg Amts administration i forbindelse med håndtering af forurenet jord, jord fra kortlagte grunde og vejjord.

5 JordERFAmidt 12. december 2012 Retningslinjer for karakterisering af overskudsjord fra vej- og kloakprojekter DEBAT- Hvad gør kommunerne i praksis? Følges reglerne i JFB (blandingsprøver sammenstukket af 5 enkeltprøver…)? Er der nogle regler/erfaringer for, hvor mange prøver der bør udtages pr. meter vej- og kloakstrækning for at prøveudtagningen er repræsentativ? Er det ikke mere økonomisk og miljømæssigt korrekt at prøveudtagningen sker i den opgravede jord, der faktisk skal bortskaffes (mellemdepot)? ………. Kan vi udarbejde nogle regningslinjer på tværs af kommunerne?


Download ppt "JordERFAmidt 12. december 2012 Retningslinjer for karakterisering af overskudsjord fra vej- og kloakprojekter Intro til problematik Prøvetagning før opgravning."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google