Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AMO - på rette vej? eller snarere – hvilken vej? Refleksioner fra CAVI

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AMO - på rette vej? eller snarere – hvilken vej? Refleksioner fra CAVI"— Præsentationens transcript:

1 AMO - på rette vej? eller snarere – hvilken vej? Refleksioner fra CAVI
SAM d. 20. marts 2012 Peter Hasle, Professor

2 CAVI: Center for forskning i virkemidler og arbejdsmiljøindsatser
Foreløbigt fireårigt center uden mure NFA, RUC, DTU, Teamarbejdsliv, AU (tidl. DPU) Aktiviteter Fælles teoriudvikling Undersøgelse af AMO Arbejdsmiljøcertificering af det psykosociale arbejdsmiljø i kommuner Arbejdsmiljønetværk i små virksomheder Evaluering af arbejdsmiljøindsatser (AMR) Et CAVI-netværk (startkonference d. 11. juni 2012) Peter Hasle

3 Fra SIO til AMO SIO udviklet siden 1950erne
Dækker hele arbejdsmarkedet fra 1977 Effekt: Organiseret arbejdsmiljøarbejde i stort set alle større virksomheder med mange uddannede SiR og AL, samt efterhånden mange AM-professionelle Mangler: Sidevogn Lavt engagement Snævert arbejdsmiljøbegreb og aktivitetsfelt Peter Hasle

4 De væsentligste nye virkemidler i AMO
Fra sikkerheds- til arbejdsmiljøorganisation Den årlige drøftelse Øget fleksibilitet Fleksibelt antal AM-grupper Aftaler om helt alternative organiseringer Løbende arbejdsmiljøuddannelse 1½ dag om året Kompetenceudviklingsplan Integration af arbejdsmiljø i strategi og drift Peter Hasle

5 Hvordan virker en arbejdsmiljøindsats
Afgør om og hvilke ændringer der finder sted Antagelsen om hvordan indsatsen virker Kontekst Program- teori Resultat Ændringer i arbejdsmiljøet Mekanisme De kræfter som fremkalder ændringer Peter Hasle Efter Pawson, 2006

6 Fra sikkerheds- til arbejdsmiljøorganisation
Programteori: Mål: Arbejdsmiljøbegrebet bliver mere vedkommende Virkemiddel: Ændret italesættelse Mekanisme: Arbejdsmiljø signalerer en bred tilgang hvor alle relevante problemer håndteres Kontekst: Sikkerhed afskrækker medarbejdere og ledere i brancher hvor ulykker ikke er et stort problem Peter Hasle

7 Den årlige drøftelse Programteori: Mål:
Etablering af en mere langsigtet proaktiv tilgang Forbedret samarbejde Virkemiddel: Den årlige drøftelse som anledning til at gøre noget anderledes Mekanisme: Evaluering af resultater og opstilling af nye mål Mekanisme: Eksplicit samtale om samarbejdet Peter Hasle

8 Aftaler om alternativ organisering
Programteori: Mål: Større ejerskab, engagement og effektivitet Virkemiddel: Aftale som redskab til lokal tilpasning Mekanisme: Hensyntagen til særlig kontekst som ikke passer med standardmodel Forhandling mellem ligeberettigede parter (begge parter kan sige nej) Enstrenget beslutningsproces (sammenlægning) Peter Hasle

9 Løbende efteruddannelse
Programteori: Mål: Mere kvalificeret arbejdsmiljøarbejde Virkemiddel: 1½ dags tilbud om efteruddannelse Mekanisme: Ny viden gennem ekstern uddannelse Fælles viden gennem intern uddannelse eller fælles deltagelse i ekstern uddannelse Peter Hasle

10 Integrering af arbejdsmiljø i strategisk ledelse og daglig drift?
Ingen klare krav i bekendtgørelsen Regeringens bemærkninger til AMO-lovforslaget: ….arbejdsmiljø skal indgå i virksomhedens strategiske ledelse og daglige drift ….arbejdsmiljø bør drøftes i de fora, hvor virksomheden i forvejen drøfter strategi, værdigrundlag, planlægning, kvalitet, økonomi mv. Den øverste ledelse i virksomheden bør integrere arbejdsmiljøet i alle virksomhedens processer, og det bør i videst muligt omfang ske i samarbejde med de ansatte. Peter Hasle

11 Integration i strategi og drift
Programteori Mål: Arbejdsmiljø tænkes med i både strategi og drift Virkemiddel: Uklart – italesættelse og opdeling af AMO opgaver i strategiske og operationelle opgaver Mekanisme: Mange aktører skaber en diskurs om integration gennem Adskillelsen af strategiske og operationelle opgaver skaber refleksioner over integration Peter Hasle

12 Konklusion – AMO på vej! Nye virkemidler indbygget i AMO
Adresserer væsentlige kritikpunkter i SIO Formodentlig lang indkøring (som med SIO) Mange fortsætter som hidtil Integration i strategi og drift mangler klare mekanismer, men understøttes måske af kontekst udvikling i mange virksomheder Behov for at arbejdsmiljøaktører tænker i muligheder for at understøtte de mekanismer i AMO som skal forbedre arbejdsmiljøarbejdet Peter Hasle

13 Tak for opmærksomheden pha@arbejdsmiljoforskning.dk
Peter Hasle


Download ppt "AMO - på rette vej? eller snarere – hvilken vej? Refleksioner fra CAVI"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google