Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Det nye Klagesystem Formål: –Større gennemsigtighed –Kortere sagsbehandlingstid –Højere kvalitet i sagsbehandlingen En administrativ enhedsstruktur: –De.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Det nye Klagesystem Formål: –Større gennemsigtighed –Kortere sagsbehandlingstid –Højere kvalitet i sagsbehandlingen En administrativ enhedsstruktur: –De."— Præsentationens transcript:

1

2 Det nye Klagesystem Formål: –Større gennemsigtighed –Kortere sagsbehandlingstid –Højere kvalitet i sagsbehandlingen En administrativ enhedsstruktur: –De 5 statsforvaltninger får én samlet ledelse De Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnene nedlægges. Klagesagerne direkte til Ankestyrelsen. –Undtagen sager om optagelse i botilbud uden samtykke der afgøres i statsforvaltningen.

3

4 Beskikkede medlemmer (Lægmænd) ved principielle sager, samt et udvalg på1200 ikke principielle sager. Det Rådgivende Praksisudvalgs opgaver udvides. –Rådgivning om visitationskriterier Ankestyrelsen får suverænt kompetencen til at organisere det nye system, herunder: –Visitationen af sager til hhv. administrativ og principiel behandling –Revisitering fra administrativ til principiel behandling Nedskæring med 100 årsværk i klagesystemet.

5 Ubesvarede spørgsmål Hvordan kommer visiteringen i Ankestyrelsen til at fungere? Manglende gennemsigtighed. Lægmandsstrukturen ændres umiddelbart ikke, men antallet af sager som skal behandles med beskikkede medlemmer stiger fra ca. 500 til ca. 1700. Kan strukturen bære dette? Hvordan vil reduktion af medarbejdere, sammen med en stor omorganisering skabe kortere sagsbehandlingstid og mere kvalitet?

6 Temaer at netværke om Hvilke temaer ønsker I at netværke om? Skriv ned på sedler og så drøfter vi dem efterfølgende.

7 Danske Handicaporganisationer Handicapbevægelsens paraplyorganisation siden 1934


Download ppt "Det nye Klagesystem Formål: –Større gennemsigtighed –Kortere sagsbehandlingstid –Højere kvalitet i sagsbehandlingen En administrativ enhedsstruktur: –De."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google