Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Udvikling af Handicap politikken DSI Vejen. 2 Udvikling af handicap politikken i Vejen kommune Projekt Mainstream siden juni 2005 –at etablere og udvikle.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Udvikling af Handicap politikken DSI Vejen. 2 Udvikling af handicap politikken i Vejen kommune Projekt Mainstream siden juni 2005 –at etablere og udvikle."— Præsentationens transcript:

1 Udvikling af Handicap politikken DSI Vejen

2 2 Udvikling af handicap politikken i Vejen kommune Projekt Mainstream siden juni 2005 –at etablere og udvikle en lokal organisation på tværs af så mange handicapgrupper som muligt –at sætte fokus på mainstreaming af handicappede borgeres vilkår, dvs, at give borgere lige ret og mulighed for et aktivt liv i vores velfærdssamfund –at etablere et konstruktivt samarbejde med kommunen herom Organisationsudvikling – gennem et aktivt og effektivt bagland Helhedsorienteret tilgang Proaktiv handling = værdier + vision + strategi + plan Kun i nødvendigt omfang køre brandslukning i enkeltsager Forudsætter et engagement i afdelingen og kommunen Handicappolitikken bliver ikke udført i praksis af sig selv Udviklingen foregår mellem ørerne på folk og ikke i systemer og strukturer Alle skal investere sine personlige ressourcer – politikere/embedsfolk og handicaporganisationer.

3 DSI Vejen3 Networking Udvikling af organisationen sker gennem networking. Lokale, regionale og nationale kontakter i DSIs 32 medlemsorganisationer. Involveret lokale kontakter i 14 af disse organisationer. Resultatet er 25 aktive bestyrelses- og rådsmedlemmer samt suppleanter. Hverdagen/afdelingens arbejdsform/værktøj Rekruttering til opgaver i interne & eksterne netværk (afd. & org.) Registerloven ingen hindring!

4 DSI Vejen4 Dialog & Teambuildning Samtaler – gensidig forståelse og mangfoldighed –Vi tager os tid til at fortælle hinanden historien om vores handicaps –Skaber gensidig forståelse samt fordelen som DSI’er at kunne skabe samspil mellem mangfoldighederne i vores “alternative kompetencer”. Mange bestyrelsesmøder –Vi holder 8-10 bestyrelsesmøder om året med 15-20 deltagere. Forudsætningen for et højt engagement og aktivitetsniveau, Men det er også en konsekvens heraf. Det skaber motivation, tillid og fortrolighed – grundlaget for et stærkt team. Dialogmøder med alle relevante rådsrepræsentanter Involvering gennem kurser + projekter = personlig udvikling Forhandlingsteknik for interessevaretagelse

5 DSI Vejen5 Værdier, Visioner & Strategi Vi har vedtaget to fælles værdier: Værdighed og Livskvalitet. Og tre ambitiøse visioner: –personlig udvikling og gode oplevelser inden for sport, kultur og foreningsliv, –tilgængelighed i trafik, bygninger, natur og kommunikation og –passende uddannelse, beskæftigelse og bolig for alle mennesker med handicap. Strategi – Mangfoldighed og inklusion – (filter for de rigtige løsninger) Det giver mening og retning i vores arbejde

6 DSI Vejen6 Projektledelse Vi arbejder systematisk med projektledelse. Vores forretningsudvalg implementerer alle bestyrelsens beslutninger, således at når bestyrelsen mødes er der en ny situation at tage stilling til og udvikle videre. Vi laver mål og aktivitetsplaner, der specificerer mål for alle de vigtigste aktiviteter, ansvar og deadlines samt registrere resultater til efterfølgende evaluering. Vise Mål & Aktivitetsplaner for 2006 -07 (se bilag 1+2) = side 6+7 i power point

7 Mål- og aktivitetsplan for DSI Ny Vejen Kommune 2006 Implementering af handlingsplan godkendt på årsmødet 6. april 2006 ProjektMålAktiviteterAnsvarSlutEvaluering 1 HjælpemidlerAt udvikle en handicappolitik for hjælpemidler Behovsanalyse og handlingsplan iht. 6-trinsmodellem, Aflevering til handicapråd. Frede tovholder 15. juni 1 udsat sluttidspunkt til d. 12. oktober Sendt d. 22. januar til Byrådet Der har vist sig positiv interesse fra politikkerne på et Handicapråds kursus d. 15. januar 2007 2 KommunikationAt udvikle en handicappolitik for Kommunikation Behovsanalyse og handlingsplan iht. 6-trinsmodellem, Aflevering til handicapråd. Lars/Mette tovholder 15. juni 2 Sendt d. 22. januar til Byrådet Der har vist sig positiv interesse fra politikkerne på et Handicapråds kursus d. 15. januar 2007 3 Specialunder- visning At udvikle en handicappolitik for specialundervisni ng Behovsanalyse og handlingsplan iht. 6-trinsmodellem, Aflevering til handicapråd. Solvej/Finn tovholder 15. juni 3 Udsat til oktober mdr. grundet ny tovholder Mette og Lars. Sendt d. 22. januar til Byrådet Der har vist sig positiv interesse fra politikkerne på et Handicapråds kursus d. 15. januar 2007 4 Projekt Mainstreaming At integrere handicappolitik i alle kommunale politikker Nedsætte 3 arbejdsgr. udvikle værktøjer, etablere handicapråd. Nationalt seminar, europæisk konference. Lone / FU4 Projekt 1-3 igangsat, justeret 6 trinsmodellen, udviklet behovskema og mål samt handlingsplaner. Dsi-medlem formand for handicapråd. Nationalt seminar –Planlægning/½times oplæg/deltagelse d. 9. oktober i Hvidovre-gået fortrinligt. Europæisk konference – udarbejdelse af rapport mht. projektet i vores afdeling + deltagelse d. 6.og 7. nov. 2006 - Rapport

8 Mål- og aktivitetsplan for DSI Vejen Kommune 2007 Udkast til handlingsplan 2007 – til godkendelse v. årsmødet 12. april ProjektMålAktiviteterAnsvarSlutEvaluering 1 Projekt Mainstreaming At integrere handicappolitik i alle kommunale politikker 1 a. Kursusoplæg til forårskurserne i Jylland b. Artikel til Nyhedsbrev c. Artikel i Lokale aviser d. Udvikling af konceptet ”mainstream” = ikke diskrimination / tilgængelighed / inklusion – jævnfør FN-konventionen 1 a. FU b. Poul c. Poul + Lone 1 2 BoligprojektetAlle nye boliger skal bygges handicapegnede 2 a.Sparringspartner i projekt Solgården b. Pressekontakt / Kontakt pr. breve Som før c. Byggeprojekter i Almindelighed i Kommunen – obs. og kontakt hertil a. Poul/FU 2

9 DSI Vejen9 Projektledelse Vi etablerer arbejdsgrupper til løsning af særlige projektopgaver Kommunikationspolitik Hjælpemidler Specialundervisning Vi arbejder systematisk med projektledelse. Vores forretningsudvalg implementerer alle bestyrelsens beslutninger, således at når bestyrelsen mødes er der en ny situation at tage stilling til og udvikle videre. Vi laver mål og aktivitetsplaner, der specificerer mål for alle de vigtigste aktiviteter, ansvar og deadlines samt registrere resultater til efterfølgende evaluering. Vise Mål & Aktivitetsplaner for 2006 -07 (se bilag 1+2) = side 6+7 i power point

10 DSI Vejen10 6 – trins modellen: Ny Vejen version Hvordan kommer vi i gang med en lokal handicappolitik? Mainstreaming – strategi: 1.Opstart af arbejdsgrupper på tværs af handicapgrupper og vælg en koordinator/kontaktperson. 2.Lav en liste over hvilke behov borgere med et handicap har inden for gruppens arbejdsområde. Prøv at skaffe dokumentation ved interviews eller spørgeskemaer. 3.Foretag en analyse af disse forskellige behov og vælg hvilke der skal prioriteres. 4.Udarbejd oplæg til handicappolitikker for området. Kig i FN’s Standardregler. 5.Udarbejd oplæg til handlingsplaner for området 6.Overdragelse til Handicaprådet og videre til kommunen - Implementering og gennemførelse af handlingsplanen med beslutninger om hvordan og hvornår den skal evalueres og revideres

11 DSI Vejen11 BEHOVS-SKEMA BehovGrp 1-ex. Hørehandicappede Grp 2- ex. Synshandicappede Grp 3 ex. Bevægelses- handicappede Grp 4

12 Mål- og handlingsplan for Ny Vejen Kommune ProjektMålAktiviteterAnsvarStart- /Slut- Evaluering 1.Biblioteker1.1 Bred personlig betjening 1.2 Tilgængelighed 1.1.1 Biblioteker – uddannelse af personale i forhold til personlig betjening: 1.2.1 Biblioteker – Fysisk tilgængelighed: 1.2.2 Biblioteker – Tilgængeligt materiale: 1.2.3 Biblioteker – Tilgængelig IT / Teknik: 2. Offentlige møder og borgerservice 2.1 Bred personlig betjening 2.2 Tilgængelighed 2.1.1 Offentlige møder og Borgerservice – Uddannelse af personale i forhold til personlig betjening: 2.2.1 Offentlige møder og Borgerservice – Fysisk tilgængelighed:2.2.1 Offentlige møder og Borgerservice – Fysisk tilgængelighed:

13 13 1.1.1 Biblioteker – uddannelse af personale i forhold til personlig betjening: Bevæge-handicappede:Servicemindede personer. Høre – handicappede:Uddannelse af Tolke og brug af teleslynge og FM anlæg. Læse- og syns- handicappede:Uddannelse af personlige ledsagere. Service-mindede personer, oplæring i punktskrift. Udtryks- handicappede:Skal kunne hjælpe og have tålmodighed, f.eks. udnyttelse af tavler. (adfærdstræning). tilbage til skemaet pkt. 1.1.1 1.2.1 Biblioteker – Fysisk tilgængelighed: Fælles:Se hjemmesiden: http://www.sbi.dk/tilgengelighedhttp://www.sbi.dk/tilgengelighed Bevæge Handicappede: Geografisk beliggenhed:Nærheden er vigtig eller at den offentlige trafik er god. Bogbus:En Bogbus kan være utilgængelig i sig selv (en lavbundsbus kan være løsningen, hvis denne er godt indrettet) – men hvis man kan bestille til direkte udbringning er det ok. Fysisk tilgængelighed:Ingen trin, der skal som minimum være ramper eller elevator samt automatisk dør oplukker, f.eks. samtaleanlæg. Skærmfaciliteter / edb systemer skal være tilgængelige bl.a. højder og borde. Høre Handicappede:Hjælper / ledsager / hjemmehjælper vigtig! Bl.a. ved telefonbestilling. Læse og Syns Handicappede: Geografisk:Den offentlige trafik skal være tilgængelig for synshandicappede eller hjælp via personlige ledsager, førerhunde eller GPS systemer samt lydsignaler ved lyskryds. Bogbus:Service mindede personer til hjælp. Fysisk tilgængelighed:Man skal kunne finde indgangen – der skal være tydelige afmærkninger til at finde hen til stedet, bl.a. ledelinier, farver, lys, markeringer på glasdørene, f.eks. reliefkort / blindskrift eller informationssøjler, f.eks. samtaleanlæg. tilbage til skemaet pkt. 1.2.1

14 DSI Vejen14 Under projektarbejdet er forretningsudvalget løbende opmærksom på tre spørgsmål: Holder tovholderen processen i gang? Er der ideer og iværksætterånd nok i gruppen? Er der praktiske ressourcer nok i gruppen til at afslutte projektet? Gode viljer er ikke nok! Hvis svaret er ja, er resultatet effektivitet og engagement. Og belønningen er glæden ved at lykkes!

15 DSI Vejen15 Nye udfordringer Evaluering – ved årsskiftet for afdelingen = udvikling og udfordringer Råds-evalueringer = resultatorientering – Er resultater og strategier ok? Udvikling af Mangfoldighed og inklusions strategi Materiale på hjemmeside efter 12. april/årsmødet

16 RIGTIG GOD ARBEJDSLYST! Fra DSI Vejen


Download ppt "Udvikling af Handicap politikken DSI Vejen. 2 Udvikling af handicap politikken i Vejen kommune Projekt Mainstream siden juni 2005 –at etablere og udvikle."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google