Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen. Psykoedukation... betyder undervisning (om psykisk sygdom). Film Dias Spørgsmål og svar Opgaver Varighed: 1 time.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen. Psykoedukation... betyder undervisning (om psykisk sygdom). Film Dias Spørgsmål og svar Opgaver Varighed: 1 time."— Præsentationens transcript:

1 Velkommen

2 Psykoedukation... betyder undervisning (om psykisk sygdom). Film Dias Spørgsmål og svar Opgaver Varighed: 1 time

3 Hvad er mine rettigheder og muligheder?

4 LOV OM FRIHEDSBERØVELSE OG ANDEN TVANG I PSYKIATRIEN Bekendtgørelse nr. 849 i psykiatriloven af 2. december 1998 Udgør lovgrundlaget for frihedsberøvelse (tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse) og anden anvendelse af tvang i psykiatrien. Tvang må kun anvendes på psykiatriske afdelinger og hospitaler Tvang må først anvendes når der er gjort alt for at få patienten til at medvirke frivilligt

5 Fortsat: LOV OM FRIHEDSBERØVELSE OG ANDEN TVANG I PSYKIATRIEN Ved enhver tvangsanvendelse har patienten krav på at få vejledning om mulighederne for at klage Psykiatriske afdelinger skal føre en protokol over anvendelsen af tvang Patienten får beskikket en patientrådgiver

6 TVANGSINDLÆGGELSE OG TVANGSTILBAGEHOLDELSE Betingelser: 1. Patienten skal være sindssyg eller i en tilstand, der kan sidestilles hermed 2. Det skal være uforsvarligt at lade være med at indlægge patienten for at give behandling Det er tilfældet, når - udsigten til helbredelse eller en betydelig og afgørende bedring af tilstanden ellers vil blive væsentlig forringet (Gule papirer) - patienten er til væsentlig fare for sig selv eller andre (Røde papirer)

7 ANDRE FORMER FOR TVANG Tvangsbehandling Tvangsfiksering Anvendelse af fysisk magt Tilbageførsel til afdelingen

8 KLAGER OVER TVANGSINDGREB Fremsættes mundtligt eller skriftligt overfor én af personalet eller direkte til sygehusmyndigheden Patientrådgiveren kan hjælpe med at fremsætte klagen Klagen behandles i det psykiatriske patientklagenævn

9 PATIENTRÅDGIVERENS OPGAVER Tilse, at tvangsindgrebet ikke udstrækkes ud over det i loven fastsatte Rådgive og vejlede patienten vedr. indlæggelse, ophold og behandling på sygehuset Hjælpe med eventuelle klager

10 BOTILBUD Egen bolig evt. med bostøtte Bofællesskaber Botilbud med døgndækning

11 ØKONOMI Arbejdsindtægt Sygedagpenge Arbejdsløshedspenge Revalidering/forrevalidering Statens uddannelsesstøtte Kontanthjælp Førtidspension

12 ARBEJDE Lønnet arbejde Fleksjob Fleksjob til førtidspensonister

13 BESKÆFTIGELSE I DAGCENTER I aktivitets- og udviklingscentrene vil der typisk være: Åbent mandag til fredag i tidsrummet 9 – 15 Beskæftigelse indenfor kontorfaget, køkken og kantine, service og pedelområdet, undervisning i kreative fag, motion og bevægelse, gartneri og havebrug. Mulighed for individuelle aftaler om fremmøde og arbejdsopgaver. Mulighed for støtte til fremmøde og deltagelse. Forskelligheder i forhold til størrelse, kultur og værdigrundlag, indflydelse og ansvar, arbejdspres og aldersgruppe.

14 AKTIVITETSMULIGHEDER 2009 Biffen, Århus V Fontæne - Huset, Viby J Kragelund, Højbjerg Netværket, Århus C Rejsecafeen, Århus C Kjærsholm, Hørning AUG, Grenå Sct. Annagades skole

15 INFORMATION, KULTUR, UNDERVISNING 2008-09 Information Psyk Info Gallo Huset Kultur Museet Psykiatrisk Hospital Galleri Gallo Undervisning Gallo Skolen Center for specialundervisning for voksne Dalgasskolen

16 FRITIDS TILBUD 2009 Rejsecaféen Café Parasollen, Viby J Fristedet, Århus N Idræt på banen, Århus C Gallo Idrætsforening, Risskov Lokale væresteder

17 Tak for i dag


Download ppt "Velkommen. Psykoedukation... betyder undervisning (om psykisk sygdom). Film Dias Spørgsmål og svar Opgaver Varighed: 1 time."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google