Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hygiejnisk adfærd på OP

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hygiejnisk adfærd på OP"— Præsentationens transcript:

1 Hygiejnisk adfærd på OP
- et undervisningsprogram Infektionshygiejnisk enhed Sydvestjysk Sygehus 2006

2 Hvorfor? Undersøgelser på danske sygehuse viste både i 1999 og 2003, at postoperativ sårinfektion er den næst hyppigst forekommende sygehuserhvervede infektion, patienter får i forbindelse med indlæggelse og behandling Kilde: CAS-NYT nr. 82 – juli 1999 og nr. 100 – april 2004

3 Sygehuserhvervede infektioner kaldes også nosokomielle infektioner
Den centrale afdeling for sygehushygiejne (CAS) forestod i 2003 en landsprævalensundersøgelse med følgende resultat 4226 patienter indgik i undersøgelsen 1001 patienter havde infektioner 411 patienter havde 449 nosokomielle infektioner Prævalensraten var 10,6 % Kilde: CAS-NYT nr. 100 – april 2004

4 Postoperativ sårinfektion er den næst hyppigst forekommende nosokomielle infektion

5 Hvad koster sygehusinfektioner?
Hvert år får ca patienter en nosokomiel infektion Behandlingen kostede i ,1 milliarder kroner De postoperative sårinfektioner kostede i milliarder kroner Kilde: CAS-NYT nr. 85, 2000

6 Forebyggende tiltag….

7 Hvorfra? Smittekilder Smitteveje Primært personale på operationsstuen
Luftbåren Dråber Kontakt

8 Luftbåren smitte Risiko for luftforurening påvirkes af:
Antal personer tilstede på operationsstuen Aktivitet og trafik Påklædning Ventilation Operationssåret kontamineres via: Direkte nedfald i såret. Nedfald på instrumenter m.v. Kilde: J Hosp Infect 1982; 3:

9 Luftbåren smitte Hver person afgiver ca. 10.000 hudskæl/minut
Største tab sker fra axiller og genitalområdet. Ca. 10 % af hudskællene er bakteriebærende Att förebygga infektioner i vården ll. Kap. 6: Hambraeus: Infektioner i sår og operationsområde efter operation.

10 Evidens DS 2451–5:2001 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Krav til perioperativ infektionsprofylakse

11 Arbejdsdragt (Personalebeklædning)
Kan være ned eller uden barriere Skal være synligt ren og skiftes som et minimum dagligt Renhedsgrad efter vask if. DS Arbejdsdragt, anvendt ved direkte patientkontakt uden for OP, må ikke komme på operationsstuen

12 Operationskittel (steril)
Fungerer som barriere mellem bærer og sterilt område Bruges af operationsteamet Kan være éngangs- eller flergangs Ved ”våde operationer ” skal anvendes med væskebarriere Krav beskrevet i EN

13 Operationshue Forhindrer nedfald af hår og skæl i operationsfelt eller på instrumenter Anvendes af alle på operationsstuen Skal dække alt hår Skal kasseres, når den tages af, husk håndhygiejne

14 Operationsmaske og visir
Opfanger dråber,  mindsket nedfald i operationsfeltet og på instrumenter Skal anvendes af operationsteamet og andre indenfor 1 meter fra sterilt område Skal være væskeafvisende og opfylde kravene i EN 14683 Skal slutte tæt Skal dække evt. skæg Skal skiftes ved gennemfugtning Skal kasseres, når den tages af, husk håndhygiejne Visir: Ved risiko for stænk og sprøjt skal øjne beskyttes

15 Vejrtrækning gennem næsen
Operationsmasker Antal kolonier efter vejrtrækning gennem næsen, hvisken og tale i 5 minutter 15 cm over agar-plade: Antal kolonier/plade Vejrtrækning gennem næsen Hvisken Tale 1. Person 3 34 2. Person 8 3. Person 11 23 4. Person 1 16 5. Person 9 61 Ny operationsstue med 20 luftskifte /time. 5 forskellige personer mænd og kvinder trækker vejret gennem næsen i 5 minutter over agar plade placeret 15 cm fra næsebor Hvisker og taler højt og tydeligt i 5 minutter over agarplade 15 cm fra munden. Kilde: J Hosp Inf 1991; 18:

16 Total antal kolonier på 3 plader pr. forsøg:
Operationsmasker 5 minutters tale Op-stue med 20 luftskifte pr time. Total antal kolonier på 3 plader pr. forsøg: Med maske Uden maske 1. Person ved lejet 29 2. Person ved lejet 12 >1 m fra lejet: 1. Person 2. Person 3. Person 4. Person Simuleret operation J Hosp Inf 1991; 18:

17 Fodtøj Skal være rent Skal være vaskbart Skal være skridsikkert

18 Smykker Der må ikke bæres følgende smykker på operationsstuen
Håndsmykker Ørestikker Halskæder Ansigtspiercinger

19 Medicinske éngangshandsker
Der findes følgende: Usterile Sterile (enkelt/dobbelt) Beskyttelseshandsker Latex Nitril (kunstgummi) Hjælp til valg af handsketype  Handskeguiden

20

21 Håndhygiejne DS 2451-2 Krav til håndhygiejne
Hånddesinfektion Håndsprit indgnides i håndflade, på alle fingre, mellem fingre, håndryg, fingerblommer, tommeltot og håndled Synligt ren og tør Mindst 2 ml (ét pump) skal indgnides til tørhed opnås Håndvask Hænder fugtes, sæbe indgnides i håndflade, på alle fingre, mellem fingre, håndryg, fingerblommer, tommeltot og håndled, sæbe skylles grundigt af, hænder tørres grundigt Synligt forurenet 1½ ml (ét pump) Vask i mindst 15 sek.

22 Håndhygiejne skal udføres…
Før rene procedurer Efter ikke-rene procedurer Efter brug af handsker

23 Ups! Internationale undersøgelser viser,
at kun ca. 50 % af sundhedspersonalet udfører korrekt håndhygiejne Læs mere på

24

25 Trafik på operationsstuen
Kun personale med patientrelaterede opgaver Øvrige besluttes af kompetent person Gennemstiksskabe og telefon skal benyttes frem for åbning af døre Minimer støj Gæster og pårørende skal ledsages og vejledes om adfærd, påklædning, hue, maske

26 Kompetent person overvåger og vejleder i beklædning og adfærd
Supervision Kompetent person overvåger og vejleder i beklædning og adfærd


Download ppt "Hygiejnisk adfærd på OP"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google