Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forskellige former for magt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forskellige former for magt"— Præsentationens transcript:

1 Forskellige former for magt
Indhold Hvad er magt? Ressourcemagt Direkte /indirekte magt Synlig /usynlig magt Strukturel magt Symbolsk magt Diskursiv magt

2 Nogle eksempler på magt

3 Hvad er magt? Eksempel 1 MUSIKKENS MAGT
" Musikkens muligheder for at påvirke os er enorme. Det samme gælder vores muligheder for at udnytte musikken. I en tre timers temaaften søndag den 16. januar går P2 bag om tonerne og ser nærmere på musikkens magt og muligheder ” Søndag den 16. januar kl 20 i DR P2

4 Hvad er magt? Eksempel 2

5 Hvad er magt? Eksempel 3 Al magt til børnene
Børn bestemmer mere og mere i familierne. Og det kan både være positivt og negativt, at de små får mere ansvar Af Birthe Linddal Hansen Sociolog og fremtidsforsker

6 Hvad er magt? Magtanvendelse forbinder vi oftest med fysisk magt, eks. politiets magt. Men magt kan også være mange andre ting

7 Hvad er magt? Nogle mener at magten er i det politiske system

8 Hvad er magt? Andre mener at medierne har magten

9 Hvad er magt? 3 De store økonomiske aktører og virksomheder som Maersk eller Coca Cola har magt

10 Hvad er Magt? Magt er altså noget man har, hvis man har evnen til at sætte sig igennem og få sin vilje Via kontrol Via tvang Via påvirkning Via manipulation

11 Magt via ressourcer Aktører har magt når de besidder og kontrollerer mange ressourcer Materielle ressourcer Sociale ressourcer Psykiske ressourcer

12 Magtressourcer Materielle ressourcer Social ressourcer
Psykiske ressourcer Penge Kapitalkontrol Ledende positioner i organisationer Formel uddannelse Beskæftigelse Medlemskab af netværk Politiske kontakter Selvtillid Viden Karisma Retoriske evner Lederevner

13 Direkte og indirekte magt
Åbenlys påvirkning Indirekte magt: A udøver magt over B, når A formår at få B til at mene noget B ellers ikke ville have ment

14 Synlig og usynlig magt Usynlig magt Svær at måle Eks. gennem medierne
Målbart Politiske beslutninger Påvirkning af dagsordenen via offentligheden Usynlig magt Svær at måle Eks. gennem medierne Non-decision making

15 Strukturel magt Indtil videre har vi set på at nogle konkret udfører magten, dvs. hvem har magten? Man kan i stedet forsøge at finde ud af hvordan er magten fordelt Dvs. efter hvilke mønstre fordeles magten i samfundet?

16 Strukturel magt Handler om den måde samfundet er indrettet på:
Eksempler - velfærdsstaten - demokratiet - adgangen til magten - uddannelsessystemet

17 Symbolsk og diskursiv magt
”Magten til at bestemme betydningen af forskellige symboler”, eks. i miljødebatten (prioritering eller øgede bevillinger?)

18 Diskursiv magt En diskurs: måden hvorpå man taler om et konkret emne på Diskursiv magt: ”hvordan nogle begreber og forståelser er blevet mere fremtrædende end andre i den politiske debat”. Diskursanalyse: analyse af sproglig magt

19 Diskursiv magt Traditionelt magtsyn
Hvem har magt: ofte kongen (oppefra og ned) Udvidet magtsyn Hvem har magt: også borgerne (nedefra og op)

20 Diskursiv magt Senmoderne magtsyn Magten kan ikke placeres noget sted
Magten ikke centraliseret I stedet fokus på: Magtens natur (hvad tales der om i den offentlige debat)

21 Øvelser Forklar med egne ord og nye eksempler, hvad der adskiller magtens forskellige dimensioner Se: marts :58 og diskutér om den omtalte udvikling hovedsageligt er positiv eller negativ.


Download ppt "Forskellige former for magt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google