Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Landdistriktspolitik - i en ny forvaltningsstruktur?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Landdistriktspolitik - i en ny forvaltningsstruktur?"— Præsentationens transcript:

1 Landdistriktspolitik - i en ny forvaltningsstruktur?
Udfordringer i Det Skæve Danmark Strukturreformen og landdistrikterne? Landdistriktsprogrammet og strukturreformen? Spørgsmål Centerleder Hanne W. Tanvig

2 Landdistrikter og byer i A og B Danmark To forskellige verdener?
Centerleder Hanne W. Tanvig

3 Udfordringer i Det Skæve Danmark
Forskellige paradigmer Regulering (beskyttelse) - fysisk planlægning, landskab, landzone, natur Udvikling (benyttelse)? - udviklingspolitik, erhverv, levevilkår Centerleder Hanne W. Tanvig

4 Strukturreformen og landdistrikterne?
Kommunerne Detaljeret fysisk planlægning (kommuneplanlægning) Varetagelse af de fleste af amternes opgaver på natur-og miljøområdet Regionerne Regionale udviklingsplaner Vækstfora Staten Landsplanlægning Resten af amternes opgaver på natur - og miljøområdet Centerleder Hanne W. Tanvig

5 Strukturreformen og landdistrikterne?
Kommunerne – A Danmark? Regionerne – B Danmark? Regionale udviklingsplaner Erstatter regionplanerne ”Skal indeholde en overordnet samlet vision for regionens udvikling på sektorområderne natur og miljø, erhverv inkl. turisme, beskæftigelse, uddannelse og kultur samt udviklingen i regionens udkantsområder og landdistrikter”. ”Kan inddrage den fremtidige fysiske udvikling af regionen .. ” Kommuneplanene skal udmøntes inden for rammerne af den regionale udviklingsplan … Centerleder Hanne W. Tanvig

6 Strukturreformen og landdistrikterne?
Vækstfora Regionerne nedsætter vækstfora, som sammensættes af op til 20 repræsentanter fra regionen, kommunerne, det lokale erhvervsliv, vidensinstitutioner og arbejdsmarkedets parter Vækstfora skal: udarbejde en regional erhvervsudviklingsstrategi overvåge udviklingen af de regionale vækstvilkår udvikle og prioritere initiativer til at forbedre de lokale vækstvilkår, herunder også udviklingen i udkantsområderne indstille om anvendelsen af EU’s strukturfondsmidler Udkantsområderne skal have høj prioritet i vækstforaenes arbejde Centerleder Hanne W. Tanvig

7 De nye regioner Kilde: Centerleder Hanne W. Tanvig

8 Landdistriktsprogrammet og strukturreformen?
Akse 1. Landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne (15 %) Akse 2. Natur og miljø (25 %) Akse 3. Forbedring af livskvaliteten og større diversificering (15 %) Ny LEADER - strategi (7 %) Centerleder Hanne W. Tanvig

9 Landdistriktsprogrammet og strukturreformen?
LEADER - metoden målrettet et områdes udvikling lokale aktionsgrupper og offentligt privat samarbejde (partnerships) udviklingsprogrammer og penge ud i regionerne bottom-up princippet nye løsninger og metoder samarbejde og netværk Centerleder Hanne W. Tanvig

10 Landdistriktsprogrammet og strukturreformen?
Kommuner Regioner / Vækstfora Stat Forbedring af landbrugets og skovbrugets konkurrenceevne Natur og miljø ? (?) Forbedring af livskvaliteten og større diversificering Ny LEADER-strategi Centerleder Hanne W. Tanvig

11 Spørgsmål Sammenhængen mellem natur, miljø og vækst / udvikling og sikring af levevilkår - forskellige forvaltninger og missing links? Kommunerne og staten versus regionerne / vækstforaene? Sammenhæng mellem regionernes / vækstforaenes strategier og planer - og tildelingen af EU’s støttemidler til landdistriktsudvikling? LEADER og de tre akser? Sammenhængen mellem LEADER- organisering og regionerne / vækstfora? Centerleder Hanne W. Tanvig

12 Spørgsmål Sammenhængen til landdistriktspolitik i øvrigt?
Landsbyråd etc. versus resten? Hvem har ansvaret for sammenhæng i dansk landdistriktspolitik? Centerleder Hanne W. Tanvig

13 Centerleder Hanne W. Tanvig


Download ppt "Landdistriktspolitik - i en ny forvaltningsstruktur?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google