Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Bjarne Christensen Ribe Seminarium

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Bjarne Christensen Ribe Seminarium"— Præsentationens transcript:

1 Bjarne Christensen Ribe Seminarium
Mellemsproget og VISL Bjarne Christensen Ribe Seminarium

2 Hvad bruger læreren analyse af mellemsproget til?
Screening i forbindelse med Undervisningstilrettelæggelse ’Udslusning’ af eleverne fra modtageklasser til ’normalklasser’ I forbindelse med korrektion af skriftlige produkter Bjarne Christensen, Ribe Seminarium

3 Hvad kan man fx se efter i sin analyse?
Fonologi (ved mdl. tekst) Morfologi Syntaks Negation Inversion Ordforråd Sætningslængde Sætningstyper Faste vendinger Forenklinger Variation Paratakse Hypotakse God bog: Dansk rettenøgle. 5. oplag. Af Dorte Ågård. Originaludgave 1999 (Forlaget Kaleidoscope). Bjarne Christensen, Ribe Seminarium

4 Overvejelser i forbindelse med rettearbejde og elevsprogsvurdering
helt rigtige eksempler i forhold til sprognormen helt forkerte eksempler i forhold til sprognormen evt. eksempler på samme sproglige fænomen, hvor fænomenet nogle gange er rigtigt og andre gange er forkert i forhold til sprognormen (hypoteseafprøvning) i hvilke iagttagelsesområder er der flest problemer og i hvilke områder er der færrest? kan der findes forklaringer på afvigelserne fra målsprogets normer? Bjarne Christensen, Ribe Seminarium

5 Kommunikative elementer som fx
Hvordan kommunikerer eleven? fx åbent, nysgerrigt, spørgende, tagende initiativ eller det modsatte Udtrykker eleven ønsker, følelser, meninger? Kan eleven forklare sammenhænge, give instrukser og ordrer? Hvordan fungerer elevens sprog i sociale sammenhænge? Hvilke ’genrer’ behersker eleven? Bruger eleven strategier for evt. at kompensere for sproglige problemer? Bjarne Christensen, Ribe Seminarium

6 Udvikling i elevsproget 1
’den tavse periode’ evt. med ’privat tale’ Begynderfasen: enkle og enkelte substantiver, enkelte adjektiver og adverbier, få partikler – hyppigst negationen, ingen funktionel brug bøjningsmorfemer, ’formular-brug’ (skript), kontekstafhængig kommunikation Bjarne Christensen, Ribe Seminarium

7 Udvikling i elevsproget 2
Basisvarianten Ubøjede og ofte fonologisk afvigende elementer fra de åbne ordklasser Flere ordklasser er kommet til fx pronominalsystemet ud fra kommunikative behov Få former til at udtrykke negation Få præpositioner, der udnyttes bredt Orddannelse: subst.-subst. Morfemer med ren grammatisk betydning findes ikke eller sjældent Semantiske afvigelser a la brug af overbegreber eller afvigende brug af underbegreber, der opfattes som overbegreber Bjarne Christensen, Ribe Seminarium

8 Udvikling i elevsproget 3
Slutniveauet Målsprogsnært Variant af målsproget (etnolekt) Fossilering Forklaringer på slutniveauet fx Alder, modstand mod tilpasning, for store krav på et for tidligt tidspunkt fører til fossilering, manglende input og manglende anledning til kommunikation, begavelse, viden om verden, evne til at bruge strategier … Bjarne Christensen, Ribe Seminarium

9 Bjarne Christensen, Ribe Seminarium
Retteproblematik Er formen acceptabel? Ja, rigtig Ikke helt rigtig, Nej ’lyder ikke godt’ Fejl: Hindrer fejlen forståelsen? Nej Ja Skaber fejlen en vis irritation? Alvorlig fejl? Nej Ja Vigtigt at rette her og nu. Ikke umiddelbart Der bør snart 1. prioritets- nødvendigt at rette arbejdes indgående rettelse 3. prioritetsrettelse med fejltypen 2. prioritetsrettelse Bjarne Christensen, Ribe Seminarium

10 Eksempel på VISL analyser 1
Jeg er føt i Armanian Parser: Visualization: Jeg [jeg] PERS 1S NOM er [være] <mv> V PR AKT føt [føt] <heur> N UTR S IDF i [i] PRP Armanian [Armanian] <heur> PROP NOM Bjarne Christensen, Ribe Seminarium

11 Bjarne Christensen, Ribe Seminarium
Eksempel på analyser 2 og [og] <adv> KC jeg [jeg] PERS 1S NOM har [have] <aux> V PR AKT haft [have] <mv> V PCP2 AKT raktit [raktit] <heur> N UTR S IDF dolit [dolit] <heur> N UTR S IDF Bjarne Christensen, Ribe Seminarium

12 Bjarne Christensen, Ribe Seminarium
Eksempel på analyser 3 Bjarne Christensen, Ribe Seminarium

13 Bjarne Christensen, Ribe Seminarium
Eksempler på analyser 4 Enter Danish text to spell-check: The requested string: så min broa og mina søstra did not give an analysis-result Bjarne Christensen, Ribe Seminarium

14 Bjarne Christensen, Ribe Seminarium
Diskussionspunkter Kan VISL’s fejlkategorier udvides? Hvis ja, hvad er så ønskeligt i lyset af sprogdidaktiske overvejelser og de formål, dansk som andetsprogslæreren kunne gøre af VISL? Bjarne Christensen, Ribe Seminarium


Download ppt "Bjarne Christensen Ribe Seminarium"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google