Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brugerdialog FS SASMO kongres , Vejle Center Hotel

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brugerdialog FS SASMO kongres , Vejle Center Hotel"— Præsentationens transcript:

1 Brugerdialog FS SASMO kongres 29.10.2013, Vejle Center Hotel
v/Sygeplejerske Bodil Andersen-Møller DagKirurgisk Enhed, Herning

2 Introduktion Hvad er brugerdialog? Planlægning! Afholdelse!
Opfølgning! Resultat! Hvad kan metoden? Afslutning!

3 Hvad er brugerdialog? En kvalitetsudviklingsmetode.
En metode til at få feedback fra brugerne, via direkte kontakt og dialog. Brugerne fortæller om deres erfaringer med de ydelser de har modtaget. Det er de personlige oplevelser der er i fokus.

4 Metoden til brugerdialog
Et dialogforum er organiseret som en rundbordssamtale og varer ca. 2-3 timer. En person der ikke selv er involveret i det daglige arbejde i afdelingen, vil styre dialogen og stille uddybende spørgsmål.

5 Formålet og målet med brugerdialog
Er udelukkende at høre, hvordan den enkelte bruger/pårørende har oplevet patientforløbet. Målet; Er at give brugerne det bedst mulige forløb.

6 Brugerdialog

7 Planlægning af brugerdialogen
Hvad handler det om; Et patientforløb. Et fokusområde. En sag.

8 Planlægning af brugerdialogen
Hvem skal deltage; Hvem har interesse i patientforløbet. For hvem giver det mening at deltage. Hvem har ”aktier” i forløbet.

9 Planlægning af brugerdialogen
Invitation Til patienterne/pårørende. Til sundhedspersonalet. Til facilitator. Information Om de enkeltes roller, og formålet med brugerdialogen.

10 Planlægning af brugerdialogen.
Hvor I afdelingens personale rum. Forplejning. Cafestemning.

11 Afholdelse af brugerdialog
Patientens/brugerens rolle; Fortæller om deres oplevelser af de ydelser de har modtaget under forløbet.

12 Afholdelse af brugerdialogen
Sundhedspersonalets rolle. Er vært og er med til at tage imod brugerne, så de føler sig velkomne. Lytte til brugernes beretninger. Bevarer nysgerrighed, når afdelingen bliver kritiseret. Anerkender brugernes bidrag og takker dem for deltagelsen. Vores opgave, er ikke at få brugerne til at forstå, hvad der er muligt og ikke muligt, men til at forstå, hvad brugerne oplever og tænker i kontakten med sundhedsvæsnet.

13 Personalet

14 Afholdelse af brugerdialogen
Facilitators rolle. En person der er god til at stille åbne og uddybende spørgsmål. En person der vækker tillid. En neutral person, der ikke har sin daglige gang i afsnittet. Være den styrende i dialogen. Lade de nysgerrige spørgsmål arbejde. Skal spørge med henblik på, at undersøge brugernes oplevelser for, at personalet skal lære af det der bliver sagt. Lad de nysgerrige spørgsmål arbejde. Rund af

15 Facilitator

16 Opfølgning af brugerdialogen
Opfølgende møde med deltagende personale – gerne lige umiddelbart i forlængelse af dialogen. Tilbagemelding til deltagende patienter og pårørende. Formidlingsstrategi – hvem skal informeres/involveres? – hvornår? – hvordan?

17 Resultatet af brugerdialogen for personalet.
Vi fik det at vide, som vi faktisk vidste i forvejen. Bevidstgørelse. Lettere at træffe beslutninger. Vi hørte alle det samme. Vi hilste på andre faggrupper. Evnen til at lytte…genopstod! Resultaterne var handlingsanvisende.

18 Resultatet af brugerdialogen for brugerne.
Pt. ønsker færre besøg på sygehuset. Ambulant røntgen kontrol. Ambulant forundersøgelse. Ambulant narkosetilsyn. Ambulant præinstruktion. Ambulant operation. Ambulant fysioterapi ca. 4 dag. Ambulant kontrol ved læge. Mulighed: Samordning af relationerne.

19 Bedre smertebehandling.
Individuelle smertebehandlings muligheder. Ønsket om at have smertekateter længere. Recepter Mindre Svimmelhed

20 Rustet til at komme hjem.
Patienterne er ikke mentalt klar – de oplever, hvor svage de er. Tydeligt - at mundtlig og skriftlig information ikke altid opfattes og forstås. Godt med informationsmappen. Ønsker øvelse i trappegang med skinne og krykkestokke. - at ligge godt i sengen, - at komme bedst muligt i og op af sengen. Godt at have en lille rygsæk på, når man skal omkring derhjemme. Der skal fokuseres mere på boligforhold og socialt netværk præoperativt.

21 Hvad kan metoden? Komme bag om procenterne i patienttilfredshedsundersøgelserne. Øge personalets viden om patienternes oplevelse af patientforløbet. Få kvalitetsproblemerne konkretiseret, så personalet kan handle på dem. Give personalet en oplevelse, som motiverer til at forbedre patientforløbene.

22 Hvad kan metoden? Give patienterne en oplevelse af, at få noget ud af at gå i dialog med personalet. Give patienterne mulighed for at bidrage med den viden kun de har. Brugerdialogen vil kunne anvendes i stort set alle sammenhænge, hvor man har behov for at høre brugernes meninger om den ydelse de modtager.

23 Afslutning TAK  Bodil.Andersen-moeller@vest.rm.dk
Med brugerdialog som metode, er vi godt ”klædt på” til fremtiden. Brugerdialog kan anvendes, både internt og eksternt i afdelinger, med forskellige interessenter og på tværs af fag og sektorer. Det er vigtigt, at alle kender til formålet og ideen med brugerdialogen. Det er vigtigt at begrænse sit fokus/patientforløb, så emnet ikke bliver for omfattende. TAK  DagKirurgisk Enhed Herning


Download ppt "Brugerdialog FS SASMO kongres , Vejle Center Hotel"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google