Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.dtgroup.dk www.silvan.dk www.stark.dk Caseeksamen – ny grundfagsbekendtgørelse PowerPoint til elever Casevirksomhed DT Group 2011 - 2012 www.dtgroup.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.dtgroup.dk www.silvan.dk www.stark.dk Caseeksamen – ny grundfagsbekendtgørelse PowerPoint til elever Casevirksomhed DT Group 2011 - 2012 www.dtgroup.dk."— Præsentationens transcript:

1 www.dtgroup.dk www.silvan.dk www.stark.dk
Caseeksamen – ny grundfagsbekendtgørelse PowerPoint til elever Casevirksomhed DT Group Ny bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010

2 Ny bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010
Caseeksamen er: en casevirksomhed en casehistorie - et opgavesæt med 5-7 delopgaver en casearbejdsdag – 8 timer en caseeksamination – 30 minutter Ny bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010

3 Ny bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010
Casehistorien Du skal sætte dig ind i DT Group på: På siden finder du soundslides med medarbejdere, som fortæller om sig selv og deres arbejdsplads. De har forskellige job og ved at høre dem fortælle, kan du få meget at vide om virksomheden. Der er også links til faktatekster, som er inddelt i 10 emner. Det er fx ”arbejdsforhold”, ”bæredygtighed”, ”kommunikation”, ”ejerforhold, drift og økonomi”, ”købmandskab, butiksindretning og varemærker” og ”It og logistik”. Faktateksterne kan du bruge i dine grundfag og til eksamen. Ny bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010

4 Ny bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010
Caseopgavesættet Du får caseopgavesættet på casearbejdsdagen. Skolen bestemmer tidspunktet, du skal møde på. Caseopgavesættet består af opgaver i opgavesættet i dit eksamensfag Du skal løse alle opgaver i opgavesættet, så du kan præsentere og forklare dem til eksamen Du må gerne tale med andre om opgaverne Du må bruge alle hjælpemidler Du må ikke ringe eller maile til DT Group, SILVAN eller STARKs hovedkontor, butikker og trælasthandler Du må gerne besøge SILVAN og STARKs butikker som kunde Ny bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010

5 Arbejde fra undervisningen
Dit prøvefag kan kræve, at du skal anvende dit projekt dit individuelle emne din særskilte dokumentation eller din portfolio fra undervisningen for at kunne løse mindst én af opgaverne i opgavesættet Din lærer giver dig nærmere besked. Ny bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010

6 Ny grundfags bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010
Casearbejdsdagen Datoen fastsættes af skolen Casearbejdsdagen varer 8 timer Du skal løse alle opgaverne i opgavesættet Du må anvende alle hjælpemidler (fx bøger, noter og Internet) Du må tale om opgaverne med andre elever Hvis du har spørgsmål, skal du tale med skolens kontor, It-medarbejdere eller kontakte de coaches, som skolen evt. stiller til rådighed Du kan arbejde videre med opgaverne ind til eksamen Ny grundfags bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010

7 Ny bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010
Caseeksamen – hvordan? Caseeksamen er individuel. Det betyder at: du går alene til eksamen det er din præstation under eksamen, der bliver bedømt. Du ved ikke i forvejen, hvilke opgaver, du bliver eksamineret i. Du skal have forberedt alle opgaver i opgavesættet Eksamenstiden er 30 minutter Ny bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010

8 Ny bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010
Censors opgaver Censor bestemmer hvilke opgaver, du skal eksamineres i Censor bestemmer hvor lang tid, du skal eksamineres i hver enkelt opgave Censor kan stille spørgsmål Censor bestemmer, hvornår hele eksaminationen er færdig Ny bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010

9 Hvordan vil caseeksamen typisk forløbe?
Censor tildeler dig en opgave Du præsenterer din besvarelse Din lærer (eksaminator) stiller dig nogle spørgsmål, og I taler om opgaven. Censor kan også deltage Censor tildeler dig eventuelt en ny opgave Censor bestemmer, hvornår hele eksaminationen er færdig Censor og eksaminator taler om din præstation, efter du er gået ud Du kommer ind i eksamenslokalet igen og får en karakter for din præstation og en forklaring på, hvorfor den er blevet givet Ny bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010

10 Ny bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010
Karakter Du får karakter ud fra de opgaver, du har været til eksamen i hvad du har præsteret i forhold til målene for det fag og det niveau, du er til eksamen i Karakterer Din karakter er individuel efter 7-trinsskalaen Karakteren er en helhedsvurdering af din præstation ud fra målene for faget Ny bekendtgørelse nr 1272 af 16/11/2010


Download ppt "Www.dtgroup.dk www.silvan.dk www.stark.dk Caseeksamen – ny grundfagsbekendtgørelse PowerPoint til elever Casevirksomhed DT Group 2011 - 2012 www.dtgroup.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google