Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

To samspilsforløb mellem SA og Ma

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "To samspilsforløb mellem SA og Ma"— Præsentationens transcript:

1 To samspilsforløb mellem SA og Ma
Kursus 15. april 2009

2 Marianne Kesselhahn Egedal Gymnasium og HF
Samfundsfagslærer i 3c (SA-Ma-eø) Matematiklærer i 2u (SA-EN-Ma)

3 To samspilsforløb Fattigdom og ulighed
Virkninger af finanspolitik - multiplikatoreffekt og kvotientrækker

4 Fattigdom og ulighed 1u februar 2008 Materiale:
Niels Ploug: Social ulighed, forlaget Columbus Ib Axelsen Matematik HF fællesfag Egne noter

5 Fattigdomsmål Absolut fattigdom – lever for under en dollar om dagen
Relativ fattigdom – lever for mindre end halvdelen af medianindkomsten

6 Decilfordelingen

7 Procentvis fordeling af indkomstmassen

8 Den maximale udjævningsprocent
Hvor stor en andel af den samlede indkomstmasse der skal flyttes fra dem der har over gennemsnittet til dem der har under gennemsnittet for at få fuldstændig økonomisk lighed (10% af den samlede indkomstmasse i hver decilgruppe)

9 Kvartilfordeling

10 boksplots

11 Lorentzkurve

12 Gini-koefficient

13 ROP og Ratio 80/20 ROP – risk of poverty – under 60% af medianindkomsten Ratio 80/20 – indkomstmassen for de rigeste 20% delt med indkomstmassen for de fattigste 20%

14 Fire indkomstmål for familier

15 Forløb i 1u – februar 2008 Samfundsfag – hvad er social ulighed
Økonomi Social status Samfundsfag Vertikal omfordeling (mellem rig og fattig) Horisontal omfordeling (i livsforløbet – den sociale kontrakt mellem generationerne) Samfundsfag social ekslusion (indkomst og formue, uddannelse, arbejsmarkedstilknytning, boligforhold) Matematik – deskriptiv statistik Grupperede observationer – hyppighed, frekvens, kumuleret frekvens, histogram, sumkurve, kvartilsæt Samfundsfag – nu fokus på økonomiske forskelle Matematik – faste og løbende priser, omregning mellem dem, fattigdomsmål, lorentzdiagram og ginikoefficient Samfundsfag fortsætter ….

16 Øvelser - omregn til faste priser (1980-priser)
årlig inflationsrate 1980 12,3% 1981 11,7% 1982 10,1% 1983 6,9% 1984 6,3% 1985 4,7% 1986 3,7% 1987 4,0% 1988 4,5% 1989 4,8% 1990 2,6% 1991 2,4% 1992 2,1% 1993 1,3% 1994 2,0% 1995 1996 1997 2,2% 1998 1,8% 1999 2,5% 2000 2,9% 2001 2002 2003 2004 1,2% 2005 Øvelser - omregn til faste priser (1980-priser) 1liter benzin 1gult klip 1980 4,95 3 2004 8,15 14,5

17 Med Excel

18 Kontroller med:

19 Omregn til indekstal – basisår 2000
Fortjeneste for privatansatte efter køn Fortjeneste i kr. pr. præsteret time Mænd Kvinder 2000 204,28 169,86 2001 217,5 183,39 2002 221,34 188,49 2003 229,93 197,79 2004 231,29 197,75 2005 241,57 204,84 2006 249,78 212,37

20 Beregning i Excel

21 Grafisk fremstilling i Excel

22 Lorentzdiagram og gini-koefficient
kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

23 arbejdsark Hver gruppe har 20 sedler som hver især repræsenterer årsindkomsten for 1 person. Læg dem i rækkefølge efter indkomstens størrelse. Udregn den samlede indkomstmasse (læg alle beløbene sammen). Udregn hvad de fattigste 10 % (2 personer) tjener tilsammen. Udregn hvad de næstfattigste 10% (2 personer) tjener til sammen. Fortsæt med dette og udfyld nedenstående tabel:

24 tabel

25 Og så…. Tegn en sumkurve for den kumulerede andel af den samlede indkomst med decilerne ud af x aksen og andel (i %) af den samlede indkomst ud ad y-aksen. Sådan en kurve hedder en Lorentz-kurve. Tegn en ret linie fra (0,0) til det sidste punkt på Lorentz-kurven. Udregn nu arealet under Lorentz kurven (L) og arealet under den rette linie (A). I bestemmer selv enheden – den skal bare være den samme for begge arealer. Udregn denne brøk: (A-L)/A. Den kaldes Gini-koefficienten og er et mål for den økonomiske ulighed. Ginikoefficientens værdi ligger mellem 0 og 1 og: jo tættere på 1 jo mere ulighed jo tættere på 0 jo mere lighed Overvej hvorfor.

26 Andet materiale http://da.wikipedia.org/wiki/Gini-koefficient
Indkomster 2005 og 2006 Danmarks Statistik, kan downloades Fordeling og levevilkår AE-rådet, kan downloades

27 Multiplikatorer og kvotientrækker
2u efterår 2008

28 Det simple kredsløb Yd = Yp

29 Det lukkede kredsløb Yd = Yp Yd = C + G + I C = C0 + c(1-t)Yp
I = I0 – br

30 Det åbne kredsløb Yd = Yp Yd = C + G + I + X - M C = C0 + c(1-t)Yp
I = I0 – br

31 Økonomi I matematik tages udgangspunkt i forsyningsbalancens to ligninger: (1) Yd = C+G+I+X–M (2) Yp = Yd

32 Økonomi Virkning på Y af at øge de offentlige udgifter med 10 mia. kr.
ΔG = 10 (mia kr.) C afhænger af Y: C = C0 + c*(1–t)*Y c forbrugskvoten (den marginale forbrugstilbøjelighed), sat til 0,8. t marginalskatten, sat til 0,5.

33 Økonomi (1) Yd = C+G+I+X–M G øges med 10 og dermed øges Yd med 10
(2) Yp = Yd Yd øges med 10 og dermed øges Yp med 10 (3) C = C0 + c*(1–t)*Yp Yp øges med 10 og dermed øges C med 4 (3) indsættes i (1) (4) Yd = C0+ 0,4*Yp + G + I + X – M Nu er højresiden øget med 4 og dermed er Yd øget med yderligere 4 Af de ekstra 10 mia som arbejdere og ejere af produktionsanlæg fik, brugte de altså igen de 4 til øget forbrug. Nu kan vi så køre ligningssystemet igennem endnu engang

34 Økonomi Yd øges med 0,4*1,6 = 0,64. Yd øges med 0,4*0,64 = 0,256.
(1) Yd = C+G+I+X–M Yd er øget med 4 (2) Yp = Yd Yp er øget med 4 (3) C = C0 + c*(1–t)*Y C øges med 4*0,4 = 1,6 (3) indsættes i (1) (4) Yd = C0+ 0,4*Yp + G + I + X – M Yd øges med yderligere 1,6 Osv: Yd øges med 0,4*1,6 = 0,64. Yd øges med 0,4*0,64 = 0,256. Yd øges med 0,4*0,256 = 0,1024. Ændringerne er nu så små, at vi slutter. I alt er Y steget med ,6+0,64+0, ,1024= 16,6.

35 Forsyningsbalancen 2006 Tilgang og anvendelse af varer og tjenester 2006 Årets priser i mia. kr 2006 Bruttonationalprodukt 1642 Import 805 Tilgang i alt 2447 Eksport 853 Indenlandsk endelig anvendelse 1594 Privat konsum 794 Kollektivt konsum 420 Faste bruttoinvesteringer + lagerforøgelse 380 Kilde: Statistiske efterretninger 2007

36 Skridt for skridt fremskrivning i Excel
Y=C+G+I+X-M C G I X M ændring i G 1642 794 420 380 853 805 1 10 2 1656 798 430 4 3 1657,6 799,6 1,6 1658,24 800,24 0,64 5 1658,496 800,496 0,256 6 1658,5984 800,5984 0,1024 7 1658,63936 800,6394 0,04096 8 1658,655744 800,6557 0,016384 9 1658,662298 800,6623 0,

37 Økonomi – rækkeudvikling
En uendelig kvotientrække:

38 Undervisningsforløbet

39 Undervisningsforløbet

40 DK+spillet

41

42

43 Multiplikatorerne Findes på CD-rommen og ligger efter installation i samme mappe som programmet

44 Multiplikatorerne – åbnet med Excel

45 Temaopgave

46 Temaopgave fortsat

47 Temaopgave fortsat

48 Temaopgave slut

49 materiale Matematikken i spil, Jesper Frandsen, Systime
Vismandsspillet og makroøkonomi – kan downloades her:


Download ppt "To samspilsforløb mellem SA og Ma"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google