Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kompetencecenter for Hirtshals Skolecenter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kompetencecenter for Hirtshals Skolecenter"— Præsentationens transcript:

1 Kompetencecenter for Hirtshals Skolecenter
Målet er en hurtig indsats til alle elever med vanskeligheder – fagligt og socialt Målet er at få beskrevet det, vi gør, i forhold til den enkelte elev. Målet er, at der er handleplaner for hver enkelt elev. Der er hver uge anonym rådgivning på alle 3 undervisningssteder. Den kan gøres ”ikke anonym”, hvis forældrene/evt. værge godkender dette. Book en tid hos Janni onsdage mellem 13 og 15. Der er 1 gang om måneden tværfagligt teammøde. Meld ind til nærmeste leder 10 dage før, hvis du har en elev, du vil have drøftet. Lav beskrivelse af problematikken, brug beskrivelsen som er lavet med klasseteamet. Der indkaldes ad hoc (ca. 3 gange i løbet af året) til kompetencecentersamtaler om elever for hele klasseteamet. Relevante fagpersoner deltager og støtter op om lærernes arbejde. Det er klasselærer, der indkalder. Hvis eleven går i SFO, skal pædagogerne inviteres med. Hele kompetencecentret mødes 4 gange årligt og drøfter strategier.

2 Elev med faglige udfordringer, som kan løses i samarbejde med kompetencecenteret
3.klasseteamet laver en beskrivelse . 4. Nærmeste leder kontaktes 5.Der søges råd og vejledning ved kompetencecenterets vejledere 6. Forældrene orienteres om hvordan vi ønsker at hjælpe eleven og hvordan de kan støtte op 7.Eleven får nu den hjælp og evt. særligt tilrettelagte undervisning 8.Eleven trives da det faglige niveau er passende 9. Der evalueres af teamet med nærmeste leder løbende 1.Læreren oplever problemstilling omkring elevens faglige niveau 2. Kl.lærer/primær lærer kontaktes og denne indkalder klasseteamet til møde Cirklen kan forlades efter hver pil, men vigtigt er løbende evaluering

3 Elev med store faglige udfordringer, som kan løses med hjælp fra PPR
3. Problemstillingen drøftes i klasseteamet og der laves en beskrivelse af elevens vanskeligheder. 4. Nærmeste leder kontaktes, og man drøfter om psykologen (Janni) skal inddrages 5. Der aftales konsultativ bistand med psykolog enten anonymt eller sammen med forældrene 6. Lærerne arbejder videre med eleven ud fra den rådgivning der er givet, evt. i samarbejde med kompetencecenteret. Nærmeste leder følger arbejdet. 7. Der evalueres løbende, sammen med daglig leder 1. Læreren oplever problemstilling omkring elevens faglige niveau 2. Klasselære/primærlærer kontaktes, og denne indkalder klasseteamet til møde Cirklen kan forlades efter hver pil, vigtigt er løbende evaluering

4 Elev med uhensigtsmæssig adfærd
2. Læreren/pædagogen drøfter det i klasseteamet, og der laves en beskrivelse af den udfordring man står over for. 3. Nærmeste leder kontaktes 4. Der søges råd og vejledning i kompetencecenteret 5. Forældrene orienteres og der gives råd og vejledning til dem hvordan de kan støtte op. 6.Lærerne arbejder videre ud fra de råd der er givet af kompetencecenteret 7. Der evalueres løbende 1.Skolen/SFO oplever at eleven har en uhensigtsmæssig adfærd. Cirklen kan forlades efter hver pil, vigtigt er løbende evaluering

5 Elev som mistrives og læreren er bekymret for elevens generelle trivsel
2. Læreren/pædagogen drøfter eleven med klasseteamet, og der laves en beskrivelse. 3. Nærmeste leder kontaktes, og man drøfter hvordan vi kan hjælpe eleven 4. Psykolog kontaktes om rådgivning anonymt eller sammen med forældre 5. Eleven tages med på Tværfagligt team enten anonymt eller sammen med forældrene 6. Der sættes noget i værk sammen med forældrene og skolen/SFO 7. Der evalueres løbende 1.Skolen/SFO oplever at eleven mistrives Cirklen kan forlades efter hver pil, vigtigt er løbende evaluering

6 Klasseteamets opgave Udfyld skema (obs. skema og beskrivelse af hvad man har gjort) sammen med klassens øvrige lærere. Kontakt altid nærmeste leder inden man går videre i systemet. Hirtshals fase 1+2: Kristina Toft Hirtshals fase 3: Troels Mikaelsen Tornby: Lars E. Christiansen Horne: Hanne Thorup Udarbejd handleplan for den enkelte elev i klasseteamet efter at man har fået hjælp og rådgivning fra kompetencecenteret – PPR – Tværfagligt team. Hver 3. måned laver man status for den enkelte elev. Klasselærer indkalder til teammøde om eleverne og inviterer de relevante personer med fra kompetencecenteret samt SFO, hvis eleven går i SFO/klub.

7 Videre i systemet: Underretning til Børne- og familieafdelingen: Udarbejdes i klasseteamet og drøftes efterfølgende med nærmeste leder. Det er nærmeste leder, der sørger for at få den sendt. Indstilling til PPR: Inden man udarbejder en indstilling, drøftes det med PPR og forældrene. En indstilling udarbejdes i klasseteamet, og SFO kontaktes, hvis eleven går der. Indstilling drøftes med nærmeste leder, inden den sendes til forældrene til underskrift. Det er nærmeste leder, der sørger for at få den sendt.


Download ppt "Kompetencecenter for Hirtshals Skolecenter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google