Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Implementering af inkludering af børn i vanskeligheder indenfor adfærd, kontakt og trivsel på skolerne i Horsens Kommune.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Implementering af inkludering af børn i vanskeligheder indenfor adfærd, kontakt og trivsel på skolerne i Horsens Kommune."— Præsentationens transcript:

1 Implementering af inkludering af børn i vanskeligheder indenfor adfærd, kontakt og trivsel på skolerne i Horsens Kommune.

2 Med baggrund i Bakkeskolens viden, erfaringer og ekspertise i forhold til børn, der er i socio-emotionelle vanskeligheder, - er Bakkeskolen udset til at medvirke i en opkvalificering af skolekulturens rummelighed.

3 Bakkeskolens AKT-team tilbyder skolerne i Horsens Kommune:
At være kraftcenter for skolernes AKT-medarbejdere – ved at samle viden og koordinere tiltag på de forskellige skoler. At danne netværk for skolernes AKT- funktionslærere .Ved hjælp af: pæd. sparring – planlægning – ideer fra den pæd.værktøjskasse – m.m. At være vejledere på skolerne i forhold til bl.a.: observationer af relationerne mellem eleverne og relationerne til lærerne/pædagogerne. Supervision – samtaler – problemafklaring – pædagogisk sparring.

4 Formål med vejlednings-ordningen
At opkvalificere indsatsen overfor børn i adfærds- ,kontakt- og trivselsvanskeligheder. Herunder opkvali- ficering i at arbejde med barnet ud fra et helhedssyn. At styrke kompetencerne hos medarbejderne på skolerne i forhold til at håndtere den pædagogiske praksis i klasserne og sfo-delen. At sætte fokus på skolernes støtte/resurcecentre som omdrejningspunkt i forhold til den samlede indsats.

5 Procedure når Bakkeskolens AKT-team ønskes brugt som vejledere
Inden henvendelsen til Bakkeskolen Ansøgningen – Henvendelsesskema Visitation Det første møde – Opgaven defineres og afklares – Kontrakt Arbejdsfase – obs – social træning – konfliktopløsning - sparring – m.m. Løbende evaluering Opfølgning efter indsatsen

6 Henvendelsesskema i forbindelse med ønske om AKT-indsats fra Bakkeskolen
Skole:___ Klassetrin:___Team:___ henvendelse fra:_______Dato:__ Kort beskrivelse af baggrunden for ønsket om AKT-indsats: Kort beskrivelse af ønskerne til AKT-teamet, f.eks. Hvilke tanker, der er i forbindelse med en mulig indsats, samt ideer til omfanget: Kort beskrivelse af, hvad der allerede har været forsøgt:


Download ppt "Implementering af inkludering af børn i vanskeligheder indenfor adfærd, kontakt og trivsel på skolerne i Horsens Kommune."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google