Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Folkeskolereformen Esbjerg kommune

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Folkeskolereformen Esbjerg kommune"— Præsentationens transcript:

1 Folkeskolereformen Esbjerg kommune
EGEKRATSKOLEN

2 Tre overordnede formål
Ny Folkeskolereform 2014 Tre overordnede formål Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i Folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis

3 Mere undervisning i fagene
Engelsk fra 1.klasse Tysk fra 5. klasse Mere dansk på mellemtrin klasse Mere matematik på mellemtrin klasse Mere natur og teknik i 2. og 4. klasse Tid til fordybelse Større udbytte til alle elever

4 Nye fag – nye mål Madkundskab Håndværk og design
Nye forenklede mål til alle fag Kompetencemål og mål for færdigheder Udfordringsmål for dygtige elever

5 Understøttende undervisning
2 lektioner pr uge i klasse 1 lektion pr. uge 4. kl. Elevernes læringsparathed Sociale kompetencer Alsidige udvikling Motivation Trivsel Obligatoriske emner

6 Motion og bevægelse Gennemsnit på 45 minutter pr. dag
Den obligatoriske idrætsundervisning tæller Fremme sundhed Understøtte motivation og læring

7 En anderledes skoledag
Ydre ramme: Modulopbygget 90 minutter 3 moduler dagligt Indre ramme: Fokus på elevens læring, nye organisationsformer, fleksibel brug af fysiske rammer, evaluering, elevsamtaler. Klasselærer + Niveauhold - lektiehjækp.

8 Hvad betyder det for Egekratskolen?
Ændrer den nuværende organisationsstruktur! Hvorfor? Pga. Børnenes trivsel og faglighed God erfaring fra Niveauhold –dygtigt personale! Bibeholder Niveauhold i 5 perioder a 4-5 ugers varighed. Perioderne = Aldersintegreret – ” Styrkelse af Faglighed og Inklusion”. Niveauhold - ”går kun op i niveau” = ”Styrkelse af barnets selvværd ” /Undervisningsdifferentiering. Tilsætter Klassetilknytning – Klasselærer ansvar – Trivsel/Tryghed. Trivsel og faglighed går ”hånd i hånd”. ” I believe I can Fly” – optimerer børnenes læring og Flow!

9 Den åbne skole Internationalt samarbejde – Innovation/ Comenius
Samarbejde med Kulturskolens musikafdeling? Samarbejde med Grimstrup Idrætsforening? Samarbejde med RAMS Samarbejde med Skoletjenesten/PU/PPR

10 Lektiehjælp og faglig fordybelse
Indskoling 2.lektioner pr. uge klasse Mellemtrin – 1.lektion pr. uge 4.kl. Lektiehjælpen er frivillig Lektiehjælpen suppleres af træning hjemme Pasning hvis man ikke vælger lektiehjælp

11 Spørgsmål?

12 Tak for i aften


Download ppt "Folkeskolereformen Esbjerg kommune"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google