Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Annette Fruergaard Grandt

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Annette Fruergaard Grandt"— Præsentationens transcript:

1 Annette Fruergaard Grandt ag@horisont.dk www.IntraTeam.dk
Skriv til SkoleIntra IntraTeam

2 Til forældrene i 7. Klasse.
På det fælles forældremøde i foråret orienterede skolens ledelse om udviklingsprojektet, og om, hvor jeres børns klasser placeres i dette og efterfølgende skoleår. Lærerne i de to klasser fortalte om de foreløbige planer for arbejdet i klasserne i dette skoleår. Afslutningsvis blev der fremsat ønske om yderligere information til forældrene, når vi var kommet et stykke hen på skoleåret. I forlængelse heraf vil vi med dette give jer en fælles orientering. Vi fortalte om projektet på det fælles møde. I skolens årsskrift, som vi tidligere har givet børnene med hjem, er der en ganske omfattende omtale af projektet, som jeg vil henvise til. Emnet behandles desuden i næste nummer af Skolebladet, hvor der i øvrigt flere gange har været artikler om projektet. Som en del af udviklingsprojektet har vi på skolen dannet arbejdsenheder (=storteam) om et antal klasser, fordi samarbejdet i storteam giver mulighed for en mere fleksibel planlægning med vekslende arbejdsfællesskaber for eleverne og et tæt samarbejde mellem lærerne. I dette skoleår indgår 7. klasserne i hver sit storteam omfattende 4., 5., 6. og 7. klasse i fløjen. I storteamet er der mulighed for at have emner fælles for alle de klasser, storteamet omfatter, mens andre forløb kan tilrettelægges, så klasserne arbejder sammen to og to (4.-5. og 6.-7.). Omfanget af fælles projekter i storteamet fastsættes/begrænses, så der også bliver tid til, at de to 7. klasser i løbet af året har fælles emner og undervisningsforløb. Sigtet hermed er naturligvis, at eleverne gradvist forberedes på det tætte årgangssamarbejde, der etableres, når de to klasser i næste skoleår bliver placeret ved siden af hinanden i B-fløjen. Der er allerede for en periode indledt et samarvejde omkring klassernes biologiundervisning, og en periode med fælles forløb i matematik er under planlægning. Det er tanken, at samarbejdet efterhånden foldes ud til andre fag. Igennem hele skoleåret er klasserne sammen i undervisningen i idræt og valgfag. Endelig er der fastsat et større tværfagligt emne fælles for de to klasser. Alt i alt er skoleåret tilrettelagt, så der er mulighed for forskellige samarbejdsrelationer: i klassen, sammen med yngre i storteamet og sammen med jævnaldrende i den anden 7. klasse. Der henvises i øvrigt til det udførlige planlægningsmateriale, lærerne allerede har udleveret, og til de informationspapirer, der sendes med hjem i løbet af året. Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

3 Nyt samarbejde på mellemtrinnet
I dette skoleår indgår 7. Klasserne i hver sit storteam, omfattende 4., 5., 6. og 7. klasse i fløjen. I storteamet er der mulighed for at have emner fælles for alle de klasser, storteamet omfatter, mens andre forløb kan tilrettelægges, så klasserne arbejder sammen to og to (4.-5. og 6.-7.). Begge 7. klasser i B-fløjen Omfanget af fælles projekter i storteamet fastsættes/begrænses, så der også bliver tid til, at de to 7. klasser i løbet af året har fælles emner og undervisningsforløb. Sigtet hermed er naturligvis, at eleverne gradvist forberedes på det tætte årgangssamarbejde, der etableres, når de to klasser i næste skoleår bliver placeret ved siden af hinanden i B-fløjen. Større tværfagligt emne Der er allerede for en periode indledt et samarbejde omkring klassernes biologiundervisning, og en periode med fælles forløb i matematik er under planlægning. Det er tanken, at samarbejdet efterhånden foldes ud til andre fag. Igennem hele skoleåret er klasserne sammen i undervisningen i idræt og valgfag. Endelig er der fastsat et større tværfagligt emne fælles for de to klasser. Samarbejde på kryds og tværs Alt i alt er skoleåret tilrettelagt, så der er mulighed for forskellige samarbejdsrelationer: i klassen, sammen med yngre i storteamet og sammen med jævnaldrende i den anden 7. klasse. Der henvises i øvrigt til det udførlige planlægningsmateriale, lærerne allerede har udleveret, og til de informationspapirer, der sendes med hjem i løbet af året. Se de tidligere informationer om storteam her. Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

4 Tekster på nettet Læserne er troløse Informationer straks
Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

5 Tekster på nettet Tekst før billeder Teksten er vigtig
Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

6 Tekster på nettet Mange lag Del teksten op i bidder
Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

7 Tekster på nettet Nettet er levende Nyt Aktuelt Små, korte nyheder
Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

8 Korte informationer Skolefest Hvornår? Hvad handler den om? Billetter
Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

9 Kort informationer Tur til Hjerl Hede Hvornår? Hvad? - Program
Påklædning Husk Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

10 Længere budskaber Skolen opdeles i storteam Konkret hvordan?
Hvad betyder det for undervisningen? Hvad betyder det for eleverne? Hvad betyder det for lærerne? Baggrunden for at lave storteam Målet med at lave storteam Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

11 Længere budskaber Regel nummer 1: Skab overblik over dit budskab
Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

12 Tænk på dine læsere Hvad er dine læsere interesserede i at vide?
Ikke hvad du selv finder væsentligst Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

13 Tænk på dine læsere Skolen opdeles i storteam Konkret hvordan?
Hvad betyder det for undervisningen? Hvad betyder det for eleverne? Hvad betyder det for lærerne? Baggrunden for at lave storteam Målet med at lave storteam Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

14 Find dine pointer Fortæl ikke om Jeg vil fortælle at …
Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

15 Jeg vil fortælle, at … Skolefest Klassefest Tur til Himmelbjerget
Vikar i matematiktimerne Svømning aflyst Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

16 Jeg vil fortælle, at … Ny opdeling af skolen
Større sammenhæng i undervisningen Samarbejde på tværs af klasser Effektiv udnyttelse af lærernes kompetencer Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

17 Traditionel fortælleform
Indledning Uddybning Konklusion Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

18 Nyhedstrekanten Konklusion Uddybning Faldende væsentlighed
Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

19 Teksten på nettet Konklusion Uddybning
Ny konklusion Uddybning Ny konklusion Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

20 Skriv til forskellige målgrupper
Hvad skal alle vide? Link til læs mere Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

21 Krav til form Pointen først Afsnit Mellemrubrikker Luft
Afsnit kan stå alene Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

22 Fang læserne ind Sæt en krog i læserne Overskriften Underrubrikken
Indledningen Mellemrubrikker Billeder Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

23 Fang læserne ind gennem
Information - interessant, spændende, overraskende Har du hørt … Ny skoleleder på Bakkeskolen Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

24 Fang læserne ind gennem
Identifikation - nærhed og følelser Lige noget for mig Praktikanter glade for 5.b Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

25 Fang læserne ind gennem
Fascination - drømme Gid, det var mig Godt, det ikke er mig 7.b vinder matematikkonkurrence Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

26 Gode overskrifter Én linje 14.04.2005 Annette Fruergaard Grandt
Skriv til SkoleIntra IntraTeam

27 Gode overskrifter Konkrete Dækkende Æggende, vækkende og dækkende
Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

28 Gode overskrifter Aktive Bogstavrim Modsætninger Overraskelser
Samspil med illustrationer Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

29 Underrubrik Lokker læserne Postkort
Fortæller i en og maksimalt tre sætninger hele historien Lokker læserne Postkort Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

30 Eksempel Praktikanter glade for 5.b
De arbejder godt sammen, er aktive i timerne og laver deres lektier. 5.b får lutter rosende ord fra deres praktikanter. Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

31 Teaser Rubrik og underrubrik To til fire linjer
Fortæller kort hele historien Lokker Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

32 Indledninger Indledninger må ikke tage pusten fra læserne
Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

33 Indledninger Start ikke med lange sætninger Undgå komplicerede ord
Undgå indskudte sætninger Start ikke med en lang forhistorie Start ikke med en opremsning Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

34 Gode indledninger Går lige til sagen Lokker læserne ind i teksten
Information, identifikation, fascination Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

35 Gode indledninger Nyhed Konklusion Provokation Mening Eksempler
Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

36 Nyhed Arbejdsmiljøet på Bakkeskolen får gode karakterer. Det fremgår af en undersøgelse, som sikkerhedsgruppen netop har afsluttet. Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

37 Konklusion Arbejdsmiljøet på Bakkeskolen er godt. Det fremgår af en undersøgelse, som sikkerhedsgruppen netop har afsluttet. Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

38 Provokation Kommunens bedste skole. Sådan betegner sikkerhedsgruppen Bakkeskolen, efter at den har lagt sidste hånd på en omfattende undersøgelse af arbejdsmiljøet på skolen. Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

39 Mening Arbejdsmiljøet på Bakkeskolen har aldrig været bedre, end det er i dag. Det mener folkene bag en omfattende undersøgelse af både det psykiske og det fysiske arbejdsmiljø på Bakkeskolen. Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

40 Eksempler Glade elever, engagerede lærere og gode undervisningslokaler. Det er noget af det, der gør Bakkeskolen til en skole, hvor arbejdsmiljøet har det godt. Det fremgår af en ny undersøgelse … Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

41 Det gode netsprog Let at læse Let at forstå Ser indbydende ud
Fornøjelse Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

42 Kravl ned ad abstraktionsstigen
Undervisningssektoren Skoler, gymnasier, tekniske skoler Skolerne i Nyborg Bakkeskolen Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

43 Brug læsernes ord - og ikke jeres egne Sociale kompetencer Rummelighed
Logbog Fleksibel holddannelse Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

44 Kom med eksempler En præst, en værtshusejer og en skønhedskirurg. Bestyrelsen var meget broget. Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

45 Undgå papirsproget Det Dette Hvis Såfremt og samt
…, hvori det viser sig …, hvilket fremgår af Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

46 Sæt punktum En ny fire-årig skolepolitik under overskriften Fremtidens Skole formulerer en række mål og fokusområder, der danner en forpligtende ramme for skolernes arbejde i perioden 2005 til 2009. Kommunens nye skolepolitik hedder Fremtidens Skole. Den formulerer en række mål og fokusområder for skolernes arbejde fra 2005 til Alle skoler forpligter sig til at… Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

47 Brug bogstavrim - og det gyldne tal tre
Sang, sodavand og skoldhede pølser. Forældrerådets sommerudflugt var stor succes. Luder, pikslikker og fuck din mor. Bakkeskolen går nu til kamp mod børnenes hårde og sexualiserede sprog. Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

48 Værdihistorier Fortællinger kan formidle værdier som: samarbejde
engagement åbenhed videndeling Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

49 Værdihistorier Troels giver Nana ny kanin
Nana var ked af det i går. En mår havde dræbt hendes kanin. Men nu er hun glad igen. Troels forærede nemlig lige med det samme Nana en af sine nyfødte kaninunger. Læs mere… Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

50 Værdihistorier Fremelske bestemte værdier Vise det gode eksempel
Sætte normer Flytte modtagernes holdninger Løse konflikter Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam

51 Værdihistorier Dejligt at møde til ren skole
Det var rart at møde op mandag morgen til en skole, der var fuldstændig ryddet op efter skolefesten. Annette Fruergaard Grandt Skriv til SkoleIntra IntraTeam


Download ppt "Annette Fruergaard Grandt"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google