Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sundhedsøkonomi tirsdag d. 17. maj 2005

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sundhedsøkonomi tirsdag d. 17. maj 2005"— Præsentationens transcript:

1 Sundhedsøkonomi tirsdag d. 17. maj 2005
Ivan Nisted Thomas Østergaard Pedersen Martin Yde Poulsen

2 Baggrund Samsynsproblemet - konvergens insufficiens (KI) vs. læseproblemer: KI er en blandt flere årsager til læseproblemer[1] KI hos 5,3 % skolebørn [2] 10 % af KI klienter har læseproblemer [3] KI giver fysiske gener ved nærarbejde [3] Ondt i øjnene og hovedet, sløret syn, dobbeltsyn

3 Nuværende behandling [4]
To typer læsehjælp: §20.1 (læsehjælp mv.) §20.2 (ordblinde, alvorlige problemer) §20.1 udgør 60% af kommunernes samlede specialundervisning. 8,8 % får læsehjælp i henhold til § 20.1 De fleste forløb afsluttes efter 2 år [5] Læsetræningen evalueres hvert halve år i vores model

4 Alternative behandling
Screening af elever med læseproblemer for KI ved selvadministreret spørgeskema [6] Samsynstest af optiker 3 mdr. samsynstræning (succesrate 95%) [7] Hvis fiasko efter 3 mdr. fortsættes i yderligere 3 mdr. (succcesrate 99 %)

5

6 Omkostninger (cost) læsetræning i skoleregi
kr. pr. år pr. elev §20.1 kategori. [4] Hvad vil forældre betale for at få løst børnenes læseproblemerne (WTP)? Takst for privatskole pr. måned kr.[8] 12,4 procent danske børn går i privatskole.[9] WTP sættes dermed til 12,4 procent af omkostningerne ved at have et barn i privatskole.

7 Omkostninger (cost) samsynstræning privat praksis
Screeningsomkostning I skolen: uddeling & besvarelse af spørgeskema Evaluering af skema (lærer tæller sammen) Materialer Undersøgelse og træning Direkte: Forundersøgelse + tilbagemelding til skolen 1000,- Falsk positive udgør 12 %[10] og koster 1093,- Kliniktræning 6 gange á kr. 700,- = 4200,- Evalueringsundersøgelse og tilbagemelding til skolen 1000,- Indirekte: Forundersøgelsen + evaluering kr. 185,- (50 % af forældrenes tidsforbrug. 2 gange á 185,-)[11] Kliniktræning kr. 555,- (50 % af forældrenes tidsforbrug. 6 gange á 185,-)

8 Omkostninger (cost) Læsetræning 8160 kr. pr elev Samsynstræning
t-test viser ”næsten signifikant” forskel i pris mellem de to grupper (p=0.051) Forskel forsvinder, hvis læsetræningen bliver 1 procent billigere (p=0.18) Metode: Resultater er baseret på tilfældigt genereret datasæt med 1000 personer. 25 tilfældige udtræk med tilbagelægning a´ ca. 100 personer er foretaget for både læsetræning og samsynstræning. De angivne priser er middelværdier af disse 25 udtræk.

9 Følsomhedsanalyse (1) Usikkerhed på estimater
Kan vi beregne sikkerhedsintervaller på vores data (cost)? Shapiro-Wilks test for normalfordeling udført på de 2 gange 25 udtræk fra datasættet Læsetræning (p=0.54), samsynstræning (p=0.52) Dvs: Nulhypotese om normalfordeling kan ikke afvises 95% sikkerhedsinterval [95% SI:] = middelværdi + 2 x SE (middelværdi) Læsningtræning kr. [95% SI: 7922 til 8410] Samsynstræning kr. [95% SI: 7848 til 7968]

10 Følsomhedsanalyse (2) Usikkerhed på prisfastsættelse
Priserne på samsynstræning er gældende markedspriser, dog er produktionstabet ved forældrenes fravær fra arbejde arbitrært sat til 50% af gennemsnitstimelønnen (PFF) Prisfastsættelsen af læsetræning er usikker dels pga. skolernes rapporteringssystemer, dels pga. vores beregninger af forældrenes betalingsvillighed for hurtigere resultater (WTP). 8 forældreinterviews viser, at forældre med børn i kommuneskoler gerne vil betale mere end 12.4% af taksen for privatskole, HVIS deres har læseproblemer. [Personinterviews foretaget af os]

11 Følsomhedsanalyse (3) Sammenfatning
Nedenstående er WTP sat til 0, til 1190 kr og 2380 kr pr år. PFF sat til 25, 50 og 75 procent af forældrenes timeløn Læsetræning (WTP: ) [95% SI: 7139 til 7569] Læsetræning (WTP: 1190) [95% SI: 7922 til 8410] Læsetræning (WTP: 2380) [95% SI: 8714 til 9251] Samsynstræning (PFF: 25%) [95% SI: 7320 til 7432] Samsynstræning (PFF: 50%) [95% SI: 7848 til 7968] Samsynstræning (PFF: 75%) [95% SI: 8413 til 8542] Forholdsvis små usikkerheder i prisfastsættelse og/eller succesrater på behandlinger bestemmer, hvilken behandling, der er billigst. Dermed anser vi priserne på behandlingerne som værende ens.

12 Afledte positive sideeffekter
Symptomer ved KI fjernes [7] Psykosocial belastning mindskes Fagligt efterslæb

13 Omkostninger (cost) samsynstræning i skoleregi
Screeningsomkostning (direkte) I skolen: uddeling & besvarelse af spørgeskema Evaluering af skema (lærer tæller sammen) Materialer Undersøgelse og træning (direkte) Forundersøgelse + rapportering kr. 370,- (2 timer á 185,-) Falsk positive udgør 12 % [10] og koster 370,- Kliniktræning kr. 1110,- (6 timer á 185,-) Evalueringsundersøgelse + rapportering kr. 370,-

14 Referencer Kilde 1: Birnbaum MH: optometric management of nearpoint vision disorders - Butterworth and Heinemann 1993, pp og Ciuffreda KJ & Tannen B: eye movement basics for the clinician -Mosby 1995, pp Kilde 2: Wick B & Scheimann M: Clinical management of binocular vision - Lippincott Williams & Wilkins 2002, pp. 226 Kilde 3: Rutstein RP& Daum KM: Anomalies of binocular vision - Mosby 1998, pp. 154 Kilde 4: Niels Egelund, DPU. Undersøgelse af specialundervisning i DK. 2003) Kilde 5: Samtale med skoleinspektør og tidligere PPR-medarbejder Kilde 6: Wick B & Scheimann M: Clinical management of binocular vision -Lippincott Williams & Wilkins 2002, pp Kilde 7: Rutstein RP& Daum KM: Anomalies of binocular vision - Mosby 1998, pp. 158 Kilde 8: Kilde 9: Børns levevilkår – Danmarks statistik 2002, pp. 111 Kilde 10: Borsting EJ et al: Validity and Reliability of the Revised Convergence Insufficiency Symptom Survey in Children Aged 9 to 18 Years, Optometry and Vision Science, vol. 80, no.12 dec 2003. Kilde 11:www.statistikbanken.dk/statbank5a/default.asp?w=1024


Download ppt "Sundhedsøkonomi tirsdag d. 17. maj 2005"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google