Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virtuelle verdener og rum II. 13. februar 2002 - Hvad er cyberspace og virtualitet? Primærlitteratur: Marie-Laure Ryan: ”Cyberspace, Virtuality, and the.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virtuelle verdener og rum II. 13. februar 2002 - Hvad er cyberspace og virtualitet? Primærlitteratur: Marie-Laure Ryan: ”Cyberspace, Virtuality, and the."— Præsentationens transcript:

1 Virtuelle verdener og rum II. 13. februar 2002 - Hvad er cyberspace og virtualitet? Primærlitteratur: Marie-Laure Ryan: ”Cyberspace, Virtuality, and the text” (1999) samt Davis (1998); sekundærlitteratur: Heim (1998); Mitchell (1995)

2 Hvad er cyberspace? Hvad er forskellen på cyberspace og virtualitet? Hvad forstår vi ved begrebet cyberspace, og er cyberspace virkelig noget specielt rumligt? Hvad er det i givet fald for en rumlighed, der er tale om? Hvor ”begynder” og ”slutter” internettets rum i forhold til computer-mediers interfaces?

3 Marie-Laure Ryan: ”Cyberspace, Virtuality, and the Text” Introduktion: Hvorfor Ryan? VR/virtual reality - cyberspace - virtualitet som tekst -historisk udvikling, teknologi, begreber og populære forestillinger Det virtuelle: at skelne mellem VR (teknologi) / virtual realities (imagination) / filosofiske begreber om virtualitet. …

4 Marie-Laure Ryan: ”Cyberspace, Virtuality, and the Text”... Ryans virtualitetsbegreb: Pierre Levy: virtualitet og aktualisering Lidt om tekst-begrebet hos Ryan: Fra Saussure til post-strukturalisme: Derrida, Lacan, Barthes oa: den generelle tekst Ekskurs til Diane Davis, ”Being ON..” og simulationskultur som betingelse: Simulationen og den generel tekst

5 Hvorfor Ryan? Marie-Laure Ryan: Baggrund, [web-site][web-site] Stærk begrebsanalyse: - at kunne skelne mellem ”cyberspace” og virtualitet - i forhold til teknologi, historie mv. Godt historisk overblik: - fra VR til cyberspace og generel virtualitet

6 Hvorfor Ryan?... Indhold: 1) ”intellectual climate: textuality, VR, cyberspace” 2) ”VR and cyberspace” 3) ”virtuality and textuality”: Inddragelse af poststrukturalisme som erkendelsesteoretisk basis. Nyt grundlag for diskussionen. Med vægt på et begreb om virtualitet at kunne skelne mellem VR (teknologi), virtual realities (imagination), filosofiske begreber om virtualitet.

7 VR/virtual reality - cyberspace - virtualitet som tekst Begrebslig og teknologihistorisk skelnen mellem cyberspace og virtual reality: William Gibson og cyberpunk-bevægelsen: Et “begreb” uden præcist indhold, “born without essence” … Cyberspace - first steps-konferencen (Austin, Texas, 1990): - Marcos Novak, Michael Benedikt oa.

8 VR/virtual reality - cyberspace - virtualitet som tekst Fra VR til Internet: Det afgørende nybrud. “The networking theme” - Virtualitet: - en ny måde at tænke rum, kommunikation og erkendelse på.

9 Virtualitet, virtuel realitet, VR - at skelne mellem: VR-teknologier virtuelle realiteter (imagination) filosofiske begreber om virtualitet

10 Virtualitet, virtuel realitet Virtuel realitet som teknisk skabt immersion: Imaginativ immersion på basis af billedlig VR (PC) Perceptuel immersion (VR-udstyr) Narrativ immersion Gaming flow immersion Social immersion Kybernetisk immersion/immersion i et system Andet: f.eks. spirituel, psykedelisk immersion mv.

11 Willam Gibson: Cyberspace He’d [Case] operated on an almost permanent adrenaline high, a byproduct of youth and proficiency, jacked into a custom cyberspace deck that projected his disembodied consciousness into the consensual hallucination that was the matrix (Gibson 1994: 5)

12 Willam Gibson: Cyberspace “The matrix has its roots in primitive arcade games,” said the voice-over, “in early graphics programs and military experimentation with cranial jacks.” … “Cy- berspace. A consensual hallucination experienced daily by billions of legitimate operators, in every nati- on, by children being taught mathematical concepts. A graphic representation of data abstracted form the banks of every computer in the human system. Un- thinkable complexity. Lines of light ranged in the nonspace of the mind, clusters and constellations of data. Like city lights, receding. (Gibson 1994:51)

13 Willam Gibson’s cyberspace “the VR theme” - the “depth” of cyberspace Gibsonian cyberspace “the networking theme” - a “dynamic environment”, a “slick surface”

14 Marcos Novak: Cyberspace Cyberspace is a completely spatialized visualization of all information in global information processing systems, along pathways provided by present and future communication networks, enabling full co-pre- sence and interaction of multiple users, allowing input and output from and to the full human sen- sorium, permitting simulations or real and virtual realities, remote data collection and control through telepresence, and total integration and inter- communication with a full range ofintelligent products and environments in real space. (Novak 1991: 225)

15 Marcos Novak’s cyberspace Novaks definition rummer i følge ham selv seks forskellige typer rum: Gibsons forestilling “Cyberspace is where you are when you are on the telephone” (John P. Barlow, Grateful Dead) VR Simulation Telepresence “Making reality a cyberspace”

16 Ryan: Technologies of cyberspace Betingelser for Novaks forestilling ifølge Ryan: 1. Spatialized visualization of information 2. Global information processing systems 3. Pathways provided by present and future communication networks 4. Co-presence 5. Interaction of multiple users...

17 Ryan: Technologies of cyberspace... 6. Input and output from and to the full human sensorium 7. Simulations of real and virtual realities 8. Remote data collection and control through telepresence. 9. Total integration and intercommunication 10. A full range of intelligent products and environments in real space. (cf. Ryan: 82-83)

18 Ryan: Benedikt’s cyberspace 1. A separate reality, reminiscent of the alternate possible words [sic!] of semantic logic and of the theoretical constructs of speculative physics... 2. A gigantic archive, constantly updated, serving as the depository of the known and as the incubator of knowledge... 3. An ever expanding territory, whose frontiers are continually pushed back by the forward momentum of the inquiring mind …...

19 Ryan: Benedikt’s cyberspace...... 4. A place of circulation, trading, speculation, and relentless activity-the dynamics of capitalism turned into a spectacle … 5. A common market of knowledge where information falls into the public domain... 6. A solution to the degradation of the environment in the real world....

20 Ryan: Benedikt’s cyberspace...... 7. “An extension of our age-old capacity and need to dwell in fiction” (6) 8. A new art medium, marking the last stage in the development of writing technologies: … (Ryan 1999:83:84)

21 Internet som cyberspace Ryan: Internettet har haft større kulturel betydning end VR-teknologier (som de færreste har prøvet) Cyberspace nu en metafor for Internet, - men bevarer VR-konnotationerne: Fra netværk- til immersionstænkning Common virtual ”places” of the Internet: Chatrooms, web-hotels, electronic cafés, etc. The site and the system: The site as system

22 Internet som rum Karakteristika: Uendelig og ekspandérbar trods territorialisering Kan følgelig ikke kortlægges som ”stabil” verden Er i princippet som verden ækvidistant fra alle punkter i den fysiske verden Internet forandrer geografisk afstand mellem aktører, servere mv.

23 Tilbage til det virtuelle Andre forhold, der understøtter begreber og forestillinger om virtualitet: Betydningen af virtualitetsbegrebet i computer science: - virtualitet som afledt/højere programmeringssprog, tekstbehandling som “virtual writing” Den populære forestilling om virtualitet, kultur og computer-medier. - Det virtuelle som det afledte eller simulerede, “a virtual romance”, etc.

24 Virtualitet i filosofi Virtualitetsbegrebets idehistorie: - potentialitet versus simulering/”fake” - (lat.) virtualis: potentiale - Aristoteles: in potentia vs. in actu - skolastikerne: et dialektisk forhold mellem det virtuelle og det aktuelle - snarere end radikalt oppositionelt

25 Virtualitet i filosofi Det moderne virtualietsbegreb: Negativ til det reelle - forstået som ikke- eksisterende, ikke egentligt Optisk defineret som illusorisk eksistens “to be a virtual dictator”: Både “næsten som” en diktator og alligevel egentlig ikke nogen diktator Det virtuelle/falske dyrket af dekadencen i forbindelse med mistro til det naturlige Det virtuelle/falske i postmoderniteten antaget for grundlæggende for æstetisk nydelse

26 Virtualitet i filosofi To grundpositioner: det virtuelle som henholdsvis det falske (negativt) og det potentielle (positivt) To reaktioner mod det virtuelle som det falske: - generel afvisning af det virtuelle som falskhed - skepticisme mht. det såkaldte “virkelige liv” (RL) og dets autenticitet i forhold til virtuelt “liv” (socialitet mv.)

27 Pierre Lévy: Virtuel/aktuel Rigorously defined, the virtual has few affinities with the false, the illusionary, the imaginary. The virtual is not at all the opposite of the real. It is, on the contrary, a powerful and productive mode of being, a mode that gives free rein to creative processes. (Lévy, i Ryan 1999: 92)

28 Pierre Lévy: Virtual/Actual/Actualization 1. The relation of the virtual to the actual is one to many: There is no limit on the number of possible actualizations of a virtual entity. 2. The passage from the virtual to the actual involves transformation, and is therefore irreversible. As Lévy writes: “Actualization is an event, in the strong sense of the term” (Lévy)...

29 Pierre Lévy: Virtual/Actual/Actualization... 3. The virtual is not anchored in space and time. Actualization is the passage from a state of timelessness and deterritorialization to an existence rooted in a here and mow. It is an event of contextualization. 4. The virtual is an inexhaustible resource. Using it does not lead to its depletion. (Ryan 1999: 92-93)

30 Hvorfor Lévys virtualitetsbegreb? Korresponderer fint med Ryans tekstteoretiske baggrund (lingvistik, dekonstruktion mv) “a trademark of the contemporary zeitgeist “ (p. 93) N. Katherine Hayles: “We live in a virtual condition” Postmoderne kultur er karakteriseret ved at “virtualisere” både det reelle og det traditionelt virtuelle - for at betragte det hele som mulighed, potentialitet. Således en mulighedernes æstetik.

31 Ryan: Tekst og virtualitet Lynkursus i poststrukturalisme: Fra sprogteori (Saussure) til post-strukturalisme: Derrida, Lacan, Barthes oa.: den generelle tekst Sproget og den generelle tekst som noget, man er betinget af som menneske/subjekt; noget man er sub-jekteret (:underkastet) Det generaliserede tekstbegreb – en måde at forholde sig til virtualitet på

32 Diane Davis: Udgangspunkt: MUDs & MOOs som “afhængighedsskabende” og ledende til en falsk/subversiv virkelighedsopfattelse – som narkotikum/hallucinationsmiddel. Repræsentation i MUDs = repræsentation af tredje orden (billedet er af anden jvf. Platon) Virtualitet (:”VR”) I MUDs minder os blot om RLs virtuelle karakter og menneskets generelle sub- jektering.. being ON something…

33 Ryan: Den virtualiserede tekst The traditional text: 1. The text as collection of signs written by the author 2. The text as constructed (mentally) by the reader The virtual text: 1. The text as written,or “engineered” by the author 2. The text as presented, displayed, to the reader 3. The text as constructed (mentally) by the reader

34 Ryan: Interaktivitet og virtualitet Ryan (1999:97, table 4.1)

35 Ryan: Elektronisk tekstualitet Oplagt - men misledende - at definere i opposition til traditionelle former for trykte tekster (jf. skemaet p. 101-102) Elektronisk tekstualitet må snarere defineres i forhold til mere ideelle forestillinger om virtualitet i Lévys forstand Elektronisk tekstualitet afstedkommer en tidstypisk forskydelse af traditionelle roller i ”tekstens liv” såsom forfatter, læser, kritiker, litteraturforsker.


Download ppt "Virtuelle verdener og rum II. 13. februar 2002 - Hvad er cyberspace og virtualitet? Primærlitteratur: Marie-Laure Ryan: ”Cyberspace, Virtuality, and the."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google