Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PROJEKTARBEJDE OG KOMMUNIKATION 1. undervisningsgang.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PROJEKTARBEJDE OG KOMMUNIKATION 1. undervisningsgang."— Præsentationens transcript:

1 PROJEKTARBEJDE OG KOMMUNIKATION 1. undervisningsgang

2 Dagens program 9.00-9.20Velkommen og gennemgang af dagens program 9.20-9.40Præsentation af underviserne 9.40-10.00Gennemgang af semesterplan 10.15-10.45Eksamensgennemgang 10.45-11.00Undervisningsformalia 11.00-11.30Introduktion til læsningsteknik 12.00-12.30Øvelse: interview af sidemand 12.30-13.30Præsentation af sidemand 13.30-13.40Næste undervisningsgang

3 CLAUS BRABRAND [ brabrand@itu.dk ] [ http://www.itu.dk/people/brabrand/ ]

4 Uddannelse  M.Sc., datalogi, Aarhus Uni., 1999 Université Louis Pasteur, Strasbourg, Frankrig ('95-'96)  Ph.D., datalogi, Aarhus Uni., 2003 "Domain Specific Lang's for Interactive Web Services" ved "The BRICS International Ph.D. School"  Ansat på ITU siden...: 1. September 2007, kl. 09:00 Første arbejdsdag: idag! :)

5 Forskningsområder  Programmeringssprog: Design, Analyse og Implementation Domain Specific Languages (DSL) Syntax & Transformation Web Teknologi Concurrency  Arbejde: Tele Danmark Internet, Aarhus (1997) IBM T. J. Watson Research Center, New York (2001) INRIA Research Center, Bordeaux, Frankrig (2003) International Student Center, Board member (2005-'06)

6 Undervisning  Aarhus Universitet: Concurrency Semantik Programmeringssprog Web Teknologi Makro-sprog  Aalborg Universitet: Programmerings-paradigmer

7 Universitetspædagogik  Kort-film:  Foredrag, seminarer, kurser, publikationer, ny karakterskala,... "Teaching Teaching & Understanding Understanding"

8 MATHIAS GRÜTTNER [ mag@itu.dk ] [ www.rhetorica.dk/medarbejdere/mathias.html ]

9 Om Mathias Ejer af Rhetorica og ekstern lektor Har seks medarbejdere i firmaet Cand.mag. i retorik fra KU Innovations- og projektleder fra CBS Hum-bas’er fra RUC Stud.mag. i sprogpsykologi Rådgiver vækstvirksomheder i Dansk Iværksætter Forening Har undervist på ITU i to år

10 Om Rhetorica Rhetorica arbejder med undervisning og konsulentarbejde indenfor formidling, præsentation, kommunikation og retorik. Vi er pt. otte tilknyttede – to ejere og seks deltidsansatte. Alle har også andre formidlingsjobs ved siden af arbejdet i Rhetorica. Dette mener vi, er en af vores styrker – vi kender også til praktisk formidling og ikke kun teorier og analysemodeller. Vores slogan, ”retorik i praksis”, er netop et udtryk for dette – vi kender teorien, men arbejder med praksis.

11 Semesterplanen 1.-3. gang: Projektarbejde 1.: Introduktion 2.: Gruppearbejde – hvem er du? 3.: Projektarbejde – sådan arbejder man sammen 4.-9. gang: Retorik og formidling 4.: Introduktion til retorik 5.: Retoriske arbejdsmetoder og forarbejdningsfaser 6.: Nonverbal kommunikation – krop og stemme 7.: Situationelle faktorer og argumentation 8.: Masterclass og skriftlig analyse 9.: Masterclass og skriftlig analyse 10.-12. gang: Arbejdet som softwareudvikler 10.: Systemudvikling – sådan arbejder man med software i grupper 11.: It i organisationer – introduktion til at implementere software 12.: Opfølgning, spørgsmål og eksamensforberedelse

12 Kursets hjemmeside  På http://www.itu.dk/courses/BPRO/E2007 finder I information om kursethttp://www.itu.dk/courses/BPRO/E2007  Her er også en opdateret semesterplan  Fra siden vil kunne downloades tekster, opgaver og slides fra undervisningen

13 Eksamen  For at deltage i eksamen, skal den skriftlige analyse være afleveret og godkendt.  Eksamen tager 40 minutter inkl. votering og feedback – det vil sige cirka 25 minutter, hvor I er i ilden  Eksamen falder i to dele: Først laver I en præsentation på cirka 5 minutter, som I har forberedt inden. Case til oplæg kommer senere. Herefter trækker I et teoretisk spørgsmål, som I skal svare på. I den forbindelse kan vi spørge rundt i pensum. Alle læste tekster er pensum.

14 Undervisningsformalia  Kom til tiden – overhold pauserne  Ingen spisning i lokalet – drikkevarer er o.k.  Læs teksterne inden undervisningen  Spørg – ikke al litteraturen er let, så det er o.k. ikke at forstå det hele fra starten. Vi bliver kun irriterede, hvis vi kan høre, I ikke er forberedte.  Vær aktiv – deltag i diskussionerne – så får I mest ud af kurset.

15 Læsningsteknik  Kompendiet er alfabetisk opsat efter efternavnet på første forfatter.  Inden du læser teksten, skal du orientere dig i den  Sørg for at tage noter undervejs – man kan ikke huske det bagefter  Hvis du har tid, så læs først hurtigt igennem, så læs grundigere

16 Ting, du skal overveje om teksterne  Hvem har skrevet teksten?  Hvornår er den skrevet?  Hvad er formålet med teksten? Hvad vil den dig?  Hvorfor er den en del af dette kursus? Hvad skal du lære af den?  Hænger den sammen med andre af teksterne?  Hvordan kan du forklare tekstens hovedpointer?

17 Interviewøvelse  I har 15 minutter til hvert interview  I skal efterfølgende præsentere sidemanden for resten af holdet. I har et minut til præsentationen, så I skal udvælge det vigtigste.  Til næste undervisningsgang skal I skrive en sides præsentation af sidemanden.  Interviewet kan/bør både omhandle personens baggrund og forventninger til faget/gruppearbejde osv.

18 Spørgeteknik  Spørg gerne den du taler med, hvad de ønsker at opnå med kurset  Folk kan generelt godt lide at tale om sig selv  Hvis man spørger, får man svar  Hav forberedt spørgsmål inden et interview

19 Spørg dig selv inden Hvem? Hvad? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvorfor?

20 Næste undervisningsgang  Omhandler gruppearbejde  Skal I aflevere præsentation af sidemanden – gerne elektronisk. Den kan sendes til mag@itu.dk senest mandag klokken 8 eller medbringes.mag@itu.dk  I skal måske læse en kort artikel. Hvis I skal, så modtager I den på jeres ITU-mail.


Download ppt "PROJEKTARBEJDE OG KOMMUNIKATION 1. undervisningsgang."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google