Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- Gør jeg det godt nok som leder. - Gør mine ledere det godt nok

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- Gør jeg det godt nok som leder. - Gør mine ledere det godt nok"— Præsentationens transcript:

1 - Gør jeg det godt nok som leder. - Gør mine ledere det godt nok
- Gør jeg det godt nok som leder? - Gør mine ledere det godt nok? "What to ask the person in the mirror" (Robert Kaplan)

2 "What to ask the person in the mirror"
Vision og prioriteringer Daglige opgaver gør at de store linier - visionen - ikke bliver kommunikeret videre til resten af organisationen og medarbejderne. Medarbejderne får ikke sat rammen og fokuserer måske forkert Spørgsmål: Kender jeg mit ansvarsområdes vision og prioriteringer? Hvor ofte får jeg en talt om vision og prioriteringer? Hvis du spørger medarbejderne vil de så være i stand til at forklare visionen og prioriteringerne?

3 "What to ask the person in the mirror"
Styr på tidsforbruget Ledere ved ofte ikke hvad de bruger tiden på. Det kender heller ikke medarbejdernes tidsforbrug og om de er i overensstemmelse med prioriteringerne Spørgsmål: Hvad bruger jeg tiden til? Svarer det til mine prioriteringer? Hvad med mine medarbejdere, hvad bruger de tiden til?

4 "What to ask the person in the mirror"
At give og få feedback Ledere nøjes ofte med feedback i forbindelse den årlige/ halvårlige MUS Ledere skaber ofte en kultur hvor medarbejderne ikke har tilskyndelse til at give lederen feedback og gode råd Spørgsmål: Giver jeg mine medarbejdere direkte og situationsbestemt feedback? Har jeg nogle medarbejdere der kan fortælle mig ting jeg måske ikke umiddelbart ønsker at høre?

5 "What to ask the person in the mirror"
Forberedelse af min efterfølger Mange ledere forsømmer at køre en afløser i stilling. De glemmer at give ansvar Spørgsmål: Har jeg et klart billede af min efterfølger? Bliver de coachet til formålet og får de udfordringer nok? Har jeg sat mig på alle beslutninger og er jeg reelt en flaskehals?

6 "What to ask the person in the mirror"
Evaluering og tilpasning (alignment): I en verden med hastige forandringer er det nødvendigt i tide at foretage de rette prioriteringer og tilpasninger af forretningen/organisationen Spørgsmål: Er organisationen fortsat den rette i forhold til de nye forretningsmuligheder? Hvis jeg skulle designe forretningen fra grunden - hvad ville jeg så gøre? Vil den være anderledes? Skulle jeg involvere medarbejderne (en task-force) i et sådant arbejde?

7 "What to ask the person in the mirror"
Ledelse under pres En leder der arbejder under pres er under observation fra medarbejderne. Det er nødvendigt at være opmærksom på hvordan man virker på andre når man er stresset og prøve at modvirke negative effekter Spørgsmål: Hvad giver mig stress? Hvordan påvirker det min opførsel og adfærd? Hvilke signaler sender jeg til mine medarbejdere? Er signalerne hjælpsomme for organisationen eller det modsatte?

8 "What to ask the person in the mirror"
At være i balance med sig selv og sine værdier En succesfuld og troværdig leder udøver lederskab der er loyal i forhold til virksomheden/organisationen men også et lederskab der er loyalt i forhold til egne værdier og i overensstemmelse med min personlighed Spørgsmål: Er jeg komfortabel med ledelses situationen? Kan jeg være mig selv som jeg egentlig er - eller skal jeg påtage mig en rolle jeg ikke ønsker? Er jeg politisk korrekt? Udtrykker jeg mine holdninger eller er jeg alene rygklapper?

9 "What to ask the person in the mirror"
Øvelse: Hvordan håndterer jeg disse forhold i min daglige ledelse/ hvordan oplever jeg at min leder håndterer disse forhold? Vision og prioriteringer Styr på tidsforbruget At give og få feedback Forberedelse af min efterfølger Evaluering og tilpasning (alignment): Ledelse under pres At være i balance med sig selv og sine værdier


Download ppt "- Gør jeg det godt nok som leder. - Gør mine ledere det godt nok"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google