Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Lyd i film.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Lyd i film."— Præsentationens transcript:

1 Lyd i film

2 Walter Benjamin Den menneskelige sanseiagttagelse er historisk betinget og dermed foranderlig, modellérbar. Pointe: Den moderne oplevelsestruktur (fragmenteret sansebombardement) sætter sig igennem i vores måde at udtrykke os æstetisk på. Vi reproducerer vores aktuelle oplevelsestrukturer gennem fx diverse kunstneriske udtryk og produktioner.

3 Walter Benjamin Pointe: Filmmediet er paradigmatisk for den moderne oplevelsesstruktur. Musikvideoen er det for postmodernismen Hvad med internettet?

4 Walter Benjamin Fordybelse og udvidet bevidsthed Filmmediet kan ved hjælp af teknikker som slowmotion og zoom (forstørrelse) tydeliggøre detaljer som før var skjulte og redskaber til at kunne se helt nye strukturdannelser i materien end før og opdage det ukendte i det velkendte. Dette medfører en udvidet bevidsthed hvor lyden bidrager til en tydeliggørelse af det optisk ubevidste.

5 Adorno Øjet tilhører den tingslige verden
Øret tilhører subjektivitetens indre rum Manifest: musikken skal ikke smelte sammen med billederne men i stedet være: specifik i hver eneste sekvens (ikke klicheer) kontrapunktisk i forhold til billederne (ikke underlægning) afsløre sig selv som udvendigt virkemiddel Egnet musik: moderne musik (ikke pop.musik)

6 Kinder Optræden – incindental musik (lydkilder i billedet)
Fortælling - underlægningsmusik Drøm – intercessiv musik (stemning)

7 Typer af funktionsmusik
Reallyde Lydkakafoni Ledemotiver Jingler Stemning Stilindikatorer Effektlyde Suspenselyde Flere…….

8 Lyd i film vs. musikvideo
I film: lagene adskilt af forskellig musik, musikken skifter ved funktionsskift. I musikvideo: musikken er den samme, funktionsskift sker ved billedskift. Tendens i nyere film + avantgarde: Musikken holder sammen på et ellers usammenhængende billedforløb!

9 Jameson Større orientering mod rumkategorier fremfor tidskategorier.
Tab af sansen for fortiden og dens forskellighed fra nutiden. Musik er blevet en ”lydkuppel” med lige langt til alle tiders musik, såvel fysisk som mentalt!

10 Lønstrup Syntaktisk musik (horisontalt plan)
(”helende” vs. ”delende” funktion) Kvalitativ musik (vertikalt plan) Fx ledemotiver: etablering af relationer frem og tilbage i fortællingen ved at mennesker, dyr, genstande tilskrives hver sin lille melodistump.

11 Inddeling af tiden Rytme: 4/4, 3/4, 6/8, 5/4 etc.
Metrik: gruppering af takter i større enheder Tempo: bestemmende for musikkens helhedskarakter Ofte billedklip på tidsinddelinger

12 Klang og sound Afhænger af: Instrumentation Toneomfang Tonetæthed
Styrke Intensitet Elektroniske bearbejdninger af lyden

13 Rum og rumlighed Afhænger af: Rumklang (genklang af optaget rum)
Fiktivt rum (musikkens eget rum) Repetition (cirkulære, pulserende bevægelser) Fading (overblænding) Andre…..

14 Langkjær Sansning: specifik, analytisk, kvalitativt forskellige delmængder, bottom up-processer. Perception: Samlende, syntetiserende proces der giver ét sammenhængende hele, top down-processer) - Syntetiserende perception (én handling, fx ”han taler”) - Synæstetisk perception (forskydning af sansemodalitet, fx synet af noget fremkalder duften og lyden)

15 Pauli Parafraserende musik (diegetisk)
Polariserende musik (skubber neutral betydning) Kontrapunktisk musik (modsiger billedindhold)

16 Langkjær – betydningsdannelse i film
4 niveauer: Sansning (de enkelte elementer opfattes) Perception (lyd og billede smelter sammen til samme fiktive helhed) Reception (emotive reaktioner, evalueringer, foregribelser, feed back til niveau 1 + 2) Kognitive makrorammer (diegetisk narrativt niveau (aktivering af tilskuerviden om kendte former, etablering af mental rammemodel og genreforventning)

17 Langkjær Pointe: teknologien og lyddesigneren udfører et afgørende perceptuelt arbejde for os ved at udvælge, optage, bearbejde og mixe lyde.

18 Opmærksomhed Tilskuerens opmærksomhedsniveau afhænger af om lyden er i fokus eller periferi og om den er: Punktuel: (aktivitet+forandring) påkalder sig opmærksomhed Dynamisk: (ændring af lydstyrke) stigende og faldende Cyklisk: (aktivitet, kontinuum) statisk

19 Lydens øvrige kvaliteter
Taktile kvalitet: Hårdt/blødt, stort/småt, tung/let materiale.(træ, metal, plastik, tønde, dåse etc.) Kinetiske kvalitet: sammenstødet mellem forskellige masser med hver deres taktile kvaliteter (fx skridt af stilethæle mod fliser, lastbildæk mod brosten) Pointe: disse lyde eftergøres ofte i studiet!

20 Mono, stereo, surround Mono: centeret lyd/midt for, giver information om afstanden ml. lytter og lydkilde. Stereo: retningsbestemt lyd, giver information om afstand + retningsdefinition ml. lytter og lydkilde. Surround: udvider stereolyd til helcirkel, den horisontale bevægelse mere glidende, muliggør fjernelse af den retningsbestemte lyd fra lærredets objektverden. (lydkilden kan være bagved, dvs. skjult, men til stede)

21 Dolby Dolby: støjreduktionssystem der mindsker teknisk støj fra optage og afspilningsudstyret. Giver lydobjekter en mere distinkt karakter og giver mulighed for en tættere orkestrering af forskellige lydobjekter i samme lydbillede.

22

23 Konsekvenser for lyden
Bedre mulighed for: Større frekvensspektrum Større kontraster Større informationstæthed (mere realistisk) Større nærhed, tekstu, intimitet Flere…..


Download ppt "Lyd i film."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google