Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Internationale perspektiver på udviklingen af den inkluderende skole.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Internationale perspektiver på udviklingen af den inkluderende skole."— Præsentationens transcript:

1 Internationale perspektiver på udviklingen af den inkluderende skole

2 1. Inklusion som international vision for udvikling af skolesystemer 2. Inklusion som proces - Forskellige udgangspunkter -Forskellige udfordringer - Forskellige udviklingstiltag 3. Nogle pointer og dilemmaer i forbindelse med arbejdet på at udvikle inkluderende skolesystemer

3 Visionen Inklusion må ses som en proces hvorigennem, der reageres på alle elevers forskellige behov gennem øget deltagelse i skolens læring, kultur og fællesskaber og dermed reducerer eksklusion fra såvel som indenfor skolen. (Booth, 1996) Skoler bør være i stand til at modtage alle børn uanset deres fysiske, intellektuelle, sociale, følelsesmæssige, sproglige situation. Dette gælder både handicappede og særligt begavede børn, gadebørn, børnearbejdere, børn på afsidesliggende steder og børn i nomadebefolkninger, børn i sproglige, etniske eller kulturelle minoriteter og børn i andre marginaliserings- eller udstødningstruede områder eller grupper. (Salamanca erklæringen, 1994)

4 Inklusion - den internationale rettigheds- og handicapdebat FN’s Børnekonvention (1989) –Protection, provision and participation Education for all (Jomtien 1990, Dakar 2000) FN’s Standardregler om lige muligheder for mennesker med handicap (1993) Salamanca erklæringen (1994) FN’s Konvention om rettigheder for personer med handicap (2006, 2009)

5 Inklusion og rettighedsperspektivet Deltagerstaterne anerkender, at personer med handicap har ret til uddannelse. Med henblik på at virkeliggøre denne ret uden diskrimination og på grundlag af lige muligheder skal deltagerstaterne sikre et inkluderende uddannelsessystem på alle niveauer. Handicapkonventionen, artikel 22, 2006

6 Inklusion og omgivelsesperspektivet Alle verdens børn og unge, hver med deres individuelle styrker og svagheder, deres håb og forventninger, har ret til uddannelse. Det er ikke vort uddannelsessystem, der har ret til bestemte typer børn. Derfor er det et lands skolesystem,, der må udvikles så det kan møde alle børns behov (Bengt Lindquist, UN-Rapporteur, 1994)

7

8

9

10

11

12 Udgangspunkter og udfordringer i Mongoliet i forbindelse med udviklingen af den inkluderende skole Geografiske betingelser Lærerevalueringer Læseplan der skaber flere fiaskoer end succeser Fattigdom Gadebørn Analfabetisme 1% Drop outs 16,5% Defektologi Nedlæggelse af specialskoler Migration Kønsproblemer

13 Landsby i Nepal

14

15

16

17

18 Udgangspunkter og udfordringer i Nepal i forbindelse med udviklingen af den inkluderende skole Kaster og etniske grupper (Dalits) Kamaya problemet Piger udgjorde 44 % af dem der blev indskrevet Syn på handicap Undervisning en ny foreteelse Analfabetisme ca. 50% Indskrivning i skolen ca. 80% Mindre end 10% af børn med handicap modtog undervisning Kulturel og sproglig mangfoldighed Under fattigdomsgrænsen 42% Oprørsbevægelse

19

20

21 Udgangspunkter og udfordringer i Kosova i forbindelse med udviklingen af den inkluderende skole Konflikt og parallelsystemer Roma, Egyptians og Ashkali Læreres arbejdsbetingelser Fattigdom, arbejdsløshed Kønsforskelle (højere uddannelse og SNE) Defektologi, specialskoler og specialklasser De fleste børn og unge med handicap og især piger med handicap kommer ikke i skole

22 Nogle pointer om det internationale arbejde med udvikling af den inkluderende skole Visionen om den inkluderende skole er internationalt besluttet og skaber legitimitet i arbejdet med udvikling af skolen og skolesystemer. Den inkluderende skole som en ”sikkert aldrig afsluttet” proces, hvor skolen analyseres for deltagelsesbarrierer og hvor disse barrierer søges fjernet, har været og vil forhåbentlig fortsat være et dynamisk og effektfuld redskab til udvikling af skoler og uddannelsessystemer

23 Nogle dilemmaer i det internationale arbejde med udvikling af den inkluderende skole Inklusion og eksklusions sammenhænge –Inklusion i skolen, eksklusion fra hjemmemiljøet Ideologi eller udviklingsretning –Når den almindelige skole ikke kan til tilgodese elevens behov

24


Download ppt "Internationale perspektiver på udviklingen af den inkluderende skole."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google