Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Best Management of Stream Banks, Buffer Zones and FLoodplains for reducing agricultural Phosphorus Losses BUFFALO-P 2006-09 Hovedformål med projektet (max.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Best Management of Stream Banks, Buffer Zones and FLoodplains for reducing agricultural Phosphorus Losses BUFFALO-P 2006-09 Hovedformål med projektet (max."— Præsentationens transcript:

1 Best Management of Stream Banks, Buffer Zones and FLoodplains for reducing agricultural Phosphorus Losses BUFFALO-P 2006-09 Hovedformål med projektet (max. 3) Kvantificere brinkerosion og brink kollaps og P tab med brinkmateriale i 1-6. ordens naturlige og regulerede danske vandløbstyper og beskrive hoved faktorer der påvirker brinkerosion. Kvantificere og modellere den rumlige og dynamiske deponering af sand, mudder og P på tidvis oversvømmede ådalstyper (naturlige og restaurerede) + plantesamfund i naturligt oversvømmede ådale. Vurdere risikoen for P mobilisering (desorption) ved anvendelse af ådale som overrislingsområder for drænvand og vandløbsvand. Hovedprodukter (max. 3) (artikler, rapport, web, software, etc.) Protokol for Best Management Practices (BMP) for ådale – måske i form af WEB version – Faktablad stil. Model for brinkerosion og deponering af sediment på tidvis oversvømmede enge. En fælles PhD + danske og internationale artikler.

2 Primært arbejde i 2007 (felt, laboratorie skrivebord) Måling af brinkerosion + kollaps + P på bund + Rosgen + brinkmateriale til P-analyse, mv. på 36 strækninger med 3000 pinde i Odense Å i forår. Opsamling af materiale fra 2 enge langs Odense Å hvor der er opsat måtter + laboratorie eksperimenter og felteksperimenter med indsamlet materiale. Opstarte Skjern Å med pinde og ådalsmåtter i efterår + planter i efterår. Måling af sediment og P transport i Odense Å hele året og opstart Skjern å til efterår. Måling af materiale på bunden af vandløb på udvalgte strækninger i efterår. Opsætte temperatur dataloggere på et udvalgt antal strækninger. Deltage i opstart af felteksperimenter med drænoverrisling (3-4 komparative eksisterende plots langs Odense Å). Forventede deltagere 2007 (AC, LAB, EDB, GIS, MSc) Andre institutioner er Syddansk Uiversitet, Københavns Universitet (KVL) og DJF, ÅU. BKR, HEA, CCH, ABP, NN UM,HST,DN,CBN PhD tilknyttet projektet under SDU

3 Overordnet tidsplan for felt- og laboratorie arbejde April: Genlæsning pinde i Odense Å August/september: Opsætning pinde, mv. Skjern Å August/September: Planter Odense/Skjern ådale Hele året: Tilsyn Odense Å+ Skjern Å fra August hver måned. August: Opsætning af målestation Skjern Å. Oktober: Opsætning måtter Odense + Skjern 4 ådale + skrivere ved Skjern. Laboratorieforsøg med sediment fra måtter (maj-juni)


Download ppt "Best Management of Stream Banks, Buffer Zones and FLoodplains for reducing agricultural Phosphorus Losses BUFFALO-P 2006-09 Hovedformål med projektet (max."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google