Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

- et nyt paradigme i uddannelsesforskningen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "- et nyt paradigme i uddannelsesforskningen"— Præsentationens transcript:

1 - et nyt paradigme i uddannelsesforskningen
Sven Erik Nordenbo Evidens og syntese - et nyt paradigme i uddannelsesforskningen 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

2 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
Disposition Indledning – hvad et clearinghouse er Et nyt paradigme i uddannelsesforskningen Nogle kritiske indvendinger – og nogle svar Fremtidige udfordringer Afslutning 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

3 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
Disposition Indledning – hvad et clearinghouse er Et nyt paradigme i uddannelsesforskningen Nogle kritiske indvendinger – og nogle svar Fremtidige udfordringer Afslutning 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

4 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
PPPortalen i 2002 … at et ” Clearinghouse [er] etableret […] af føderale myndigheder i USA med henblik på at give pædagoger, politikere, forskere og den almene offentlighed adgang til pålidelig information om, hvad der virker i pædagogik og uddannelse.” 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

5 Informationsordbogen
… et ”clearinghouse [clearing house; clearinghouse] står for: Organ som varetager indsamling af dokumenter eller oplysninger (inden for et vist område eller af en vis art) fra en række kilder, og efter bearbejdelse udsender dokumenter eller giver oplysninger om det indsamlede. ” 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

6 Hvilke dokumenter indsamler et clearinghouse for uddannelsesforskning?
dokumenter, som vedrører uddannelse. Dog kun sådanne dokumenter, som på en systematisk udforskende måde søger at afdække forhold, som kan være relevant for de beslutningsprocesser, som praktikere eller politikere skal træffe. Et clearinghouse for uddannelsesforskning er derfor principielt rettet mod fremtiden. 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

7 Når dokumenterne er fremskaffede …
indgår de i en systematisk procedure, som grundlæggende har to faser: en faglig vurdering af de registrerede dokumenter med hensyn til først relevans og derefter kvalitet, og en syntetisering af de evidenser, som de dokumenter, der vurderes som kvalificerede, afgiver. 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

8 “British researchers first to compile key findings”
1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

9 Eks. på systematiske reviews
Findes der fremgangsmåder, der sikrer, at elever fra forskellige kulturer og samfund inkluderes bedre i samfundet? Findes der fremgangsmåder til reduktion af elevers stereotype kønsforestillinger? Gør elevers brug af Internet og , at de bliver bedre til at uddrage anvendelig viden fra skriftlig information (literacy)? Hvilken virkning har test-opgaver på elevers motivation til at lære? 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

10 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
EPPI: Hvordan brugen af vanskelige test-opgaver påvirker svagt-præsterende elevers motivation til at lære: Lavt-præsterende elever, der jo allerede har for lidt selvtillid i forvejen, får endnu mindre selvtillid, og Lærere begynder at fodre disse elever – formentlig fordi de ved, at de skal testes senere – med facts frem for at gå i gang med de praktiske øvelser, som ser ud til at give nogle af disse elever en bedre indlæring. 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

11 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

12 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
Disposition Indledning – hvad et clearinghouse er Et nyt paradigme i uddannelsesforskningen Nogle kritiske indvendinger – og nogle svar Fremtidige udfordringer Afslutning 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

13 Kuhns begreb om paradigme består af …
metafysiske forestillinger om virkelighedens beskaffenhed symbolske generalisationer, dvs. formelle udsagn, som ligner love, men fungerer som grundlæggende definitioner værdier eksemplarer, dvs. eksempler på paradigmets vellykkede anvendelse til problemløsning 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

14 De fire paradigmer i pædagogikkens historie
Den universalmetodiske bestræbelse Den dannelsesmæssige bestræbelse Den samfundsvidenskabelige bestræbelse Clearinghouse 850 1800 1950 2000 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

15 Paradigmer i pædagogikken
Kirkens folk Professionelle lærere og pædagoger Human- og samfundsvidenskab Clearinghouse for uddannelsesforskning Metafysiske forestillinger Symbolske generalisationer Værdier Eksemplarer gud skabte verden mennesket er født ondt (arvesynden) menneskelivets mening er at komme i paradis gennem tugt og formaning bliver vi til mennesker   mennesket skaber verden mennesket er godt fra fødslen menneskelivets mening er at blive til mennesket gennem dannelsesprocesser realiserer mennesket sig selv økonomi skaber verden mennesket har medfødte potentialer menneskelivets mening er at erhverve social position (anerkendelse) gennem kompetenceudvikling realiserer mennesket potentialerne 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

16 Væksten i uddannelsesforskning iflg. ERIC 1969 - 2006
1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

17 Paradigmer i pædagogikken
Kirkens folk Professionelle lærere og pædagoger Human- og samfundsvidenskab Clearinghouse for uddannelsesforskning Metafysiske forestillinger Symbolske generalisationer Værdier Eksemplarer gud skabte verden mennesket er født ondt (arvesynden) menneskelivets mening er at komme i paradis gennem tugt og formaning bliver vi til mennesker   mennesket skaber verden mennesket er godt fra fødslen menneskelivets mening er at blive til mennesket gennem dannelsesprocesser realiserer mennesket sig selv økonomi skaber verden mennesket har medfødte potentialer menneskelivets mening er at erhverve social position (anerkendelse) gennem kompetenceudvikling realiserer mennesket potentialerne viden skaber verden mennesket er fleksibelt menneskelivets mening er at være i stadig forandring (processen vigtigere end målet) gennem livslange læreprocesser realiseres fleksibiliteten 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

18 Genstanden for paradigmerne
Metoder Mål 1. ordens videnskab 2. ordens videnskab Kirkens folk + Professionelle lærere og pædagoger Human- og samfundsvidenskab Clearinghouse for uddannelseforskning 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

19 Evidens i clearinghouse kontekst
”Evidens er ikke det samme som et endegyldigt bevis. Evidens er derimod det rationelle grundlag, hvorpå en dom fældes med baggrund i den aktuelt tilgængelige information. Får man senere ny eller mere omfattende information, kan det medføre, at dommen må reformuleres eller omstødes. At en konklusion er baseret på evidens, vil altså sige, at den understøttes af de bedste – mest pålidelige og relevante – tilgængelige informationer.” (Dansk clearinghouse for uddannelsesforskning – Konceptnotat november 2006, s. 5-6) 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

20 Syntese i clearinghouse kontekst
modelbaseret syntese, narrativ syntese, metaanalyse, additiv syntese, og kombineret syntese 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

21 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
Disposition Indledning – hvad et clearinghouse er Et nyt paradigme i uddannelsesforskningen Nogle kritiske indvendinger – og nogle svar Fremtidige udfordringer Afslutning 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

22 Politiske og praktiske indvendinger
Politiske – fortsættelse af NPM? Ikke udbredelse af ”det bedste eksempel” Alt kan misbruges politisk Praktiske – Pædagogisk forskning ikke anvendelig i praksis Ikke top-down-manualer Pædagogiske handlinger skal forklares intentionalt 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

23 Teoretiske indvendinger
Findes der én eller flere former for evidens? Hvordan syntetiseres 1. ordens forskningen? Er forskning, der fx er udført i udlandet, også gyldig i en dansk sammenhæng? 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

24 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
Disposition Indledning – hvad et clearinghouse er Et nyt paradigme i uddannelsesforskningen Nogle kritiske indvendinger – og nogle svar Fremtidige udfordringer Afslutning 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

25 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
To projekter Modelbaseret syntese Homogene og heterogene datatyper Kontekst-problemet Afklare kontekstbundne faktorer ved at undersøge puljer 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

26 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning
Disposition Indledning – hvad et clearinghouse er Et nyt paradigme i uddannelsesforskningen Nogle kritiske indvendinger – og nogle svar Fremtidige udfordringer Afslutning 1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning

27 … at døde fisk ikke vejer mere end levende
1. december 2006 Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning


Download ppt "- et nyt paradigme i uddannelsesforskningen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google