Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Dansen omkring handicapbegrebet

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Dansen omkring handicapbegrebet"— Præsentationens transcript:

1 Dansen omkring handicapbegrebet
En forskerreplik … set i et specialpædagogisk perspektiv Susan Tetler DPU, Aarhus Universitet 28. maj 2010

2 Et ændret syn Fra at se ’problemet’ forankret i det enkelte barn
Afvigelse forstås som resultatet af en individuel patologi Primært kompensatorisk læring rettet imod den enkelte elev Til at se ’problemet’ som opstået i mødet mellem det enkelte barn og dets omgivelser Problem i skolen forstås som resultatet af en organisatorisk patologi Organisatorisk læring og skoleudviklingsstrategier er centrale

3 Neuro-psykiatriske diagnoser … et (kamp)felt for forskellige teoretiske perspektiver
Bio-medicinske forklaringsmodeller >< Sociologiske forklaringsmodeller

4 At se individet i sin kontekst
En dobbeltstrategi Indsatser, som gør det muligt at hjælpe børn og unge med at tilpasse sig en situation (eller institution) OG Indsatser, som gør det muligt for skolen/institutionen at tilpasse sig de børn og unge, den skal være til nytte for At se individet i sin kontekst

5 Som (special)pædagogisk forsker …
Fokus på, hvilke pædagogiske vilkår, som børn med en nedsat funktionsevne får tilbudt i skolen … Men da disse vilkår netop skal ses i forhold til en bestemt gruppe børn, har det været nødvendigt at definere, hvad denne gruppe børn har til fælles. I dette projekt er der foretaget en yderligere kategorisering, idet børnegruppens respektive funktionsevnenedsættelser handler om ADHD, autisme (ASP), blindhed, cerebral parese, omfattende læsevanskeligheder, generelle læringsvanskelig-heder. Hvorfor nu det? Set i lyset af at vi har intentioner om afkategorisering?

6 Som (special)pædagogisk forsker …
Du ser en tendens til, at ’forskeren hævder, at han/hun opfatter ’disability’ som noget, der relaterer sig til omgivelserne. Således kan ’disability’ (i det mindste ikke helt og aldeles) betragtes som en individuel egenskab.’ Du siger videre, at ’disability har en tendens til at være miljørelateret på et teoretisk niveau, men en individuel egenskab på et empirisk niveau.’ Og det fik mig til at fundere over, hvorvidt (og i givet fald hvordan) det er muligt (definitionsmæssigt) at overskride dette enten/eller, så forholdet dem imellem bliver det centrale. For mig er løsningen heller ikke standardisering, men snarere som du selv er inde på, mere flydende betydninger af ’disability’. Ikke udflydende, men præcise betegnelser af forskningsperspektiv, formål og interesser.

7 Udfordringer for specialpædagogisk praksis
At styrke elevernes indflydelse på egne læringsprocesser At medtænke inklusionsperspektivet i hverdagen At skabe rum for aktiv deltagelse og samarbejdsrelationer At reflektere over støttens funktion At udnytte IKT’ens muligheder At være opmærksom på forældrenes mangfoldighed af ressourcer At tænke didaktisk i relation til diagnosens stadig stærkere position


Download ppt "Dansen omkring handicapbegrebet"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google