Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Regnskab & økonomistyring - Lektion 14 HD 5. semester forår 2010 v/ Jens Godik Højen, April 2010.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Regnskab & økonomistyring - Lektion 14 HD 5. semester forår 2010 v/ Jens Godik Højen, April 2010."— Præsentationens transcript:

1 Regnskab & økonomistyring - Lektion 14 HD 5. semester forår 2010 v/ Jens Godik Højen, April 2010

2 Regnskab & økonomistyring v/ Jens Godik Højen – HD 5. semester forår 2010 Følgende lektion beskriver metodik og metodiske overvejelsers i forbindelse med systemudvikling. I den forbindelse præsenteres udviklingslivscyklus kurven (SDLC) hvor de vedrørende aktører og deres indflydelse bliver en del af diskussionen. I dialogen omkring planlægning af et udviklingsforløb, inddrages Gantt diagrammet som begreb og værktøj. Et vigtigt element i lektionen er at synliggøre de faldgrubber der findes i udviklingsprocessen. I forbindelse med aktørernes betydning for et udviklingsforløb, inddrages metode i diskussionen. Metode og metodik tillægges en medbestemmende rolle i hele produktudviklingen. Det tages op til diskussion hvilke problemer der kan indtræffe i de tilfælde hvor aktørerne ikke bliver hørt. Introduktion til systemudvikling 2

3 Regnskab & økonomistyring v/ Jens Godik Højen – HD 5. semester forår 2010 Ændring i virksomhedens krav og behov for information Teknologiske ændringer Forbedrede forretningsprocesser Produktivitetsforbedringer Vækst / stagnation / resignation Systemintegration Forældet teknologier Grunde til udskiftning af system 3

4 Regnskab & økonomistyring v/ Jens Godik Højen – HD 5. semester forår 2010 Systemanalyse – helhedsanalyse over hvilke opgaver systemet skal løse, hvordan datagrundlaget skaffes samt hvilke brugere der skal betjene systemet. Konceptuelt design – hvilket design skal anvendes?, hvordan skal inddata og uddata funktionerne fungerer, hvilket uddannelsesniveau skal betjene det færdige produkt. Fysisk design – datakilde, output, input, programudvikling, procedurer, ´kontroller, et færdigt system? Implementering og konvertering – installering af systemet, test systemet, undervisning, dokumenter, konvertering af gamle data? Betjening og vedligeholdelse – finindstilling, detalje fejlfinding, betjening, ændre, optimer. Mellem alle fem faser skal der fastsættes milesten i form af økonomiske, tekniske, regel, tidsmæssige og operationelle gennemførlige mål. Systemudviklingslivscyklus kurve - Præsenter figuren side 683 4

5 Regnskab & økonomistyring v/ Jens Godik Højen – HD 5. semester forår 2010 ledelse revisorer informationssystemer styregruppe Projektudvikling team Systemer analytikere og programmører eksterne aktører Anvend figuren side 701 Aktørens rolle i systemudvikling 5

6 Regnskab & økonomistyring v/ Jens Godik Højen – HD 5. semester forår 2010 Vandfaldsmodellen er en model for udvikling af software kravspecifikation design, Implementation afprøvning/fejlfinding Integration vedligeholdelse. Se figuren side 687 Hvad er grundig systemudvikling s. 687 6

7 Regnskab & økonomistyring v/ Jens Godik Højen – HD 5. semester forår 2010 Personlige karakteristika og baggrund Måde, hvorpå ændringen er indført Erfaringerne med tidligere ændringer Sikre topledelses opbakning kommunikation Systematiske fejl og naturlig modstand mod nære forandringer Forstyrrende karakter af forandringsprocessen frygt Modstand mod forandring 7

8 Regnskab & økonomistyring v/ Jens Godik Højen – HD 5. semester forår 2010 Opfylde brugernes behov Hold kommunikation linjer åbne Opretholde en sikker og åben atmosfære Få støtte til forvaltning Dæmpe frygten Opfordre til bruger deltagelse Give ærlig feedback Sikre at brugerne forstår systemet Beskrive nye udfordringer og muligheder Løbende evaluering af ydeevne Teste systemets integritet Undgå følelsesmæssig indblanding Præsenter systemet i den rette sammenhæng med den rette aktør Afstemning af brugernes forventninger Anvend simpelt brugervenligt design Forebyggelse af adfærdsmæssige problemer 8


Download ppt "Regnskab & økonomistyring - Lektion 14 HD 5. semester forår 2010 v/ Jens Godik Højen, April 2010."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google