Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

IS-kurven- Hældning og beliggenhed

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "IS-kurven- Hældning og beliggenhed"— Præsentationens transcript:

1 IS-kurven- Hældning og beliggenhed
Hvis investeringerne stiger meget, ved en relativ beskeden rentesænkning, vil kurven blive flad. (Vi siger, at investeringerne har en høj renteelasticitet) Men også en stor multiplikator vil gøre IS-kurven fladere. Beliggenheden: er bestemt af størrelsen af de konstante led i vores ligevægtsbetingelse Ye = K * ( Co + G + Io) Ændringer i disse størrelser i parentesen vil bestemme IS-kurvens beliggenhed. En stigning i G vil således flytte IS-kurven til højre.

2 LM-kurven Hældning og beliggenhed
Hvis efterspørgslen efter penge stiger meget ved en lille indkomststigning, fører det til en kraftigt rentestigning. (MD-kurven flytter sig meget opad. LM-kurven bliver meget stejl) Vi vil sige, at der er en stor indkomstelasticitet i pengeefterspørgselen Procentvise ændring i pengeefterspørgsel større end procentvise ændring i indkomst -> indkomstelasticitet i pengeefterspørgslen større end 1.

3 LM-kurven Hældning og beliggenhed
Det andet forhold der har indflydelse på hældningen er pengeefterspørgslens renteelasticiteten. (Hældningen på MD-kurven) Hvis denne er stejl, så bliver LM-kurven også stejl. Procentvise ændring i renten større end procentvise ændring i MD -> pengeefterspørgselens renteelasticitet mindre end 1

4 LM-kurven Hældning og beliggenhed
Pengeudbuddet bestemmer LM-kurvens beliggenhed. En forøgelse af pengemængden vil rykke LM-kurven til højre.


Download ppt "IS-kurven- Hældning og beliggenhed"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google