Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Af Stefanie Harbo Christensen & Anne-Line Lyngsø Thomsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Af Stefanie Harbo Christensen & Anne-Line Lyngsø Thomsen"— Præsentationens transcript:

1 Af Stefanie Harbo Christensen & Anne-Line Lyngsø Thomsen
Energi Af Stefanie Harbo Christensen & Anne-Line Lyngsø Thomsen I denne fremlæggelse inddrager vi H20 som eksempler.

2 Problemformulering Du skal redegøre for termisk energi i forbindelse med opvarmning og faseovergange. Inddrag nedenstående bilagsmateriale.

3 Den faste tilstandsform
Formlen for opvarmning af fast stof: E= m* c * Δ T Molekylerne har næsten ingen bevægelse. Ved det absolutte 0 punkt sker der ingen bevægelse. Molekylerne sidder i gitter. enheder: Energi måles i kj eller j varmefylde er den energi der skal tilføres 1 kg af stoffet for at opvarme det 1 grad.

4 Fra fast til flydende tilstandsform
Formlen for denne proces er. E=m*L Fast Flydende er smeltning Flydende  fast er størkning Enheder: L= hvor mange kilo jule der skal til for at smelte 1 kg af det pågældende stof.

5 Den flydende tilstandsform
Formel for den flydende tilstandsform: E= m* c * Δ T Molekylerne løsrives fra gitteret. De bevæger sig hurtigere. Længere afstand mellem molekylerne.

6 Fra flydende til gas tilstandsform
Dette kaldes fordampning Formlen for dette er: E=m*L Flydende  gas er fordampning Gas  Flydende er tætning

7 Gas tilstandsform Formlen for gas tilstandsform: E= m* c * Δ T
Bevæger sig endnu hurtigere mellem hinanden. Igen faste gitter. Længere afstand mellem molekylerne. Molekylerne rammer næsten aldrig hinanden. Om ideal gas siger man at molekylerne aldrig rammer hinanden.

8 Energiomdannelse Ved energiomdannelse af sollys til strøm i stikkontakten, dannes der en masse termisk energi. Termiskenergi er den overskuds energi der er, som vi oftest ikke bruger. Når vi tænder for en lampe, er det for at få lys, men vi for også termisk energi, dette i form af varme.

9 Energisætning Termodynamikkens 1. hovedsætning.
Energien i et lukket system er konstant. Den kan skifte form, men mængden vil altid være konstant. Eksempel: Elektrisk, lys &varme .

10 Eksempler Øvelse på fredag…


Download ppt "Af Stefanie Harbo Christensen & Anne-Line Lyngsø Thomsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google