Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Svar venligst på nedenstående spørgsmål, før du besvarer spørgsmålene om din hørelse Navn: Dato: Alder: Jeg bruger ét høreapparat (venstre øre) Jeg bruger.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Svar venligst på nedenstående spørgsmål, før du besvarer spørgsmålene om din hørelse Navn: Dato: Alder: Jeg bruger ét høreapparat (venstre øre) Jeg bruger."— Præsentationens transcript:

1 Svar venligst på nedenstående spørgsmål, før du besvarer spørgsmålene om din hørelse Navn: Dato: Alder: Jeg bruger ét høreapparat (venstre øre) Jeg bruger ét høreapparat (højre øre) Jeg bruger to høreapparater (begge ører) Sæt kryds ved én af følgende muligheder: SSQ-C version 5.6 Gode råd om besvarelsen SSQ-C 5.6 side 1 De følgende spørgsmål drejer sig om din evne til – og oplevelse i forbindelse med – at høre og lytte i forskellige situationer. Du svarede på de samme spørgsmål tidligere, efter at du havde brugt de tidligere høreapparater et stykke tid (eller høreapparat, hvis du er blevet tilpasset med ét). Vi vil bede dig besvare de samme spørgsmål, men denne gang skal du sammenligne din nuværende evne og oplevelse (med de nuværende høreapparater) med din evne og oplevelse med de tidligere høreapparater. For hvert spørgsmål bedes du angive dit svar ved at sætte en streg på tværs af den tilhørende svarskala, som går fra -5 gennem 0 til +5 Hvis du klarer dig bedre med de nuværende høreapparater end med de tidligere – i den situation der beskrives i et givet spørgsmål – skal du sætte din streg et sted til højre for 0-punktet på skalaen. Hvis du klarer dig dårligere, skal du sætte stregen til venstre for 0-punktet. Hvis tingene ikke har ændret sig, skal du sætte stregen ved 0-punktet. Hvis du klarer dig meget dårligere, skal du sætte stregen tæt på -5; hvis du klarer dig meget bedre, skal du sætte stregen tæt på +5. Vi forventer, at du kan genkende alle situationerne fra din dagligdag, men hvis et spørgsmål beskriver en situation, som du slet ikke kan relatere dig til, bedes du sætte et kryds i “ved ikke”. I et sådant tilfælde må du gerne (ved siden af spørgsmålet) skrive en kort bemærkning om, hvorfor du ikke kan svare på spørgsmålet.

2 1.Du taler med én anden person, og et fjernsyn er tændt i samme rum. Kan du uden at skrue ned for fjernsynet følge med i, hvad den anden person siger? 2.Du taler med én anden person i en stille dagligstue med tæpper på gulvet. Kan du følge med i, hvad den anden person siger? 3.Du er i en gruppe på ca. fem personer, der sidder omkring et bord. I sidder et roligt sted. Du kan se alle de andre i gruppen. Kan du følge med i samtalen? 4.Du er i en gruppe på ca. fem personer, der sidder på en travl restaurant. Du kan se alle de andre i gruppen. Kan du følge med i samtalen? 5.Du taler med én anden person. Der er en vedvarende baggrundsstøj, f.eks. en ventilator eller en rindende vandhane. Kan du følge med i, hvad den anden person siger? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2 -3 0+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? SSQ-C 5.6 side 2 SSQ-C (Part 1: Taleforståelighed)

3 6.Du er i en gruppe på ca. fem personer, der sidder på en travl restaurant. Du kan IKKE se alle de andre i gruppen. Kan du følge med i samtalen? 7.Du taler med en person et sted, hvor der er meget rumklang, f.eks. i en kirke eller i en banegårdshal. Kan du følge med i, hvad personen siger? 8.Kan du føre en samtale med én person, samtidig med at en anden person med samme toneleje taler i nærheden? 9.Kan du føre en samtale med én person, samtidig med at en anden person med et andet toneleje taler i nærheden? 10.Du lytter til en person, der taler til dig, samtidig med at du forsøger at følge med i nyhederne i fjernsynet. Kan du følge med i, hvad begge personer siger? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? SSQ-C 5.6 side 3 SSQ-C (Part 1: Taleforståelighed, fortsat)

4 11.Du taler med én person i et rum, hvor der er mange andre, der taler. Kan du følge med i, hvad personen, du taler med, siger? 12.Du er i en gruppe, hvor forskellige personer skiftes til at tale. Kan du let følge med i samtalen uden at miste begyndelsen af, hvad hver ny taler siger? 13.Kan du uden problemer føre en samtale i telefonen? 14.Du lytter til en person i telefonen, og en anden person, der står ved siden af dig, begynder at tale. Kan du følge med i, hvad begge personer siger? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? SSQ-C 5.6 side 4 SSQ-C (Part 1: Taleforståelighed, fortsat)

5 1.Du befinder dig udendørs et sted, du ikke kender så godt. Du hører nogen bruge en plæneklipper (eller lignende). Du kan ikke se, hvor vedkommende er. Kan du med det samme afgøre, hvor lyden kommer fra? 2.Du sidder ved et bord eller til et møde med flere personer. Du kan ikke se dem alle. Kan du afgøre, hvor en person er, så snart vedkommende begynder at tale? 3.Du sidder mellem to personer. En af dem begynder at tale. Kan du med det samme afgøre, om det er personen til venstre eller til højre for dig, uden at du behøver at kigge? 4.Du er i et hus, du ikke kender så godt. Der er stille. Du hører en dør smække. Kan du med det samme afgøre, hvor lyden kom fra? 5.Du står i en trappeopgang i en bygning, og der er etager både over og under dig. Du hører lyde fra en anden etage. Kan du uden besvær afgøre, hvor lydene kommer fra? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? SSQ-C 5.6 side 5 SSQ-C (Part 2: Rum og retning)

6 6.Du er udendørs. En hund gør kraftigt. Kan du med det samme afgøre, hvor den er, uden at du behøver at kigge? 7.Du står på fortovet på en trafikeret gade. Kan du med det samme høre, hvilken retning en bus eller lastbil kommer fra, før du ser den? 8.Kan du ud fra lyden af stemmen eller fodtrinnene bedømme, hvor langt en person er fra dig, når du går på gaden? 9.Kan du ud fra lyden af en bus eller lastbil bedømme, hvor langt væk den er? 10.Kan du ud fra lyden afgøre, i hvilken retning en bus eller lastbil bevæger sig, f.eks. fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? SSQ-C 5.6 side 6 SSQ-C (Part 2: Rum og retning, fortsat)

7 11.Kan du ud fra lyden af stemmen eller fodtrinnene afgøre, i hvilken retning en person bevæger sig, f.eks. fra venstre mod højre eller fra højre mod venstre? 12.Kan du ud fra lyden af stemmen eller fodtrinnene afgøre, om en person kommer imod dig eller bevæger sig væk fra dig? 13.Kan du ud fra lyden af en bus eller lastbil afgøre, om den kommer imod dig eller bevæger sig væk fra dig? 14.Oplever du, at de lyde, du hører, er mere inde i dit hoved end ude i omgivelserne? 15.Er personer eller ting, som du hører, men som du ikke kan se til at begynde med, tættere på end forventet, når du ser dem? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Mere inde i hovedetMere ude i omgivelserne -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan er din oplevelse nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget tættere påMindre tæt på -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Uændret Hvordan er din oplevelse nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? SSQ-C 5.6 side 7 SSQ-C (Part 2: Rum og retning, fortsat)

8 16.Er personer eller ting, som du hører, men som du ikke kan se til at begynde med, længere væk end forventet, når du ser dem? 17.Oplever du, at lyde er præcis dér, hvor du forventer, de er? Ved ikke Meget længere vækMindre langt væk -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan er din oplevelse nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan er din oplevelse nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? SSQ-C 5.6 side 8 SSQ-C (Part 2: Rum og retning, fortsat)

9 1.Tænk på en situation, hvor du hører to ting samtidig, f.eks. en rindende vandhane og på samme tid en tændt radio. Oplever du de to lyde som adskilte fra hinanden? 2.Når du hører mere end én lyd ad gangen, oplever du da, at det bliver til én sammenblandet lyd? 3.Du er i et rum, og der er musik i radioen. En anden person i rummet taler. Kan du høre stemmen som adskilt fra musikken? 4.Er det let for dig at genkende forskellige personer, du kender, ved lyden af deres stemmer? 5.Er det let for dig at skelne mellem forskellige musikstykker, som du i forvejen kender? Ved ikke Mindre adskilteMere adskilte -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan er din oplevelse nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Mere sammenblandetMindre sammeblandet -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan er din oplevelse nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Mindre adskiltMere adskilt -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan er din oplevelse nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? SSQ-C 5.6 side 9 SSQ-C (Part 3: Høreegenskaber)

10 6.Kan du høre forskel på forskellige lyde, som minder om hinanden, f.eks. en bil kontra en bus eller kogende vand i en kedel kontra mad, som steges på en pande? 7.Kan du afgøre, hvilke instrumenter der spilles på, når du lytter til musik? 8.Lyder det klart og naturligt, når du lytter til musik? 9.Virker de dagligdagslyde, du let kan høre, klare (ikke slørede)? 10.Lyder andre personers stemmer klare og naturlige? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Mindre klart og naturligtMere klart og naturligt -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan er din oplevelse nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Mindre klareMere klare -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan er din oplevelse nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Mindre klare og naturligeMere klare og naturlige -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Uændret Hvordan er din oplevelse nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? SSQ-C 5.6 side 10 SSQ-C (Part 3: Høreegenskaber, fortsat)

11 11.Lyder almindelige dagligdagslyde, som du hører, kunstige eller unaturlige? 12.Lyder din egen stemme naturlig for dig? 13.Kan du let bedømme en anden persons humør ud fra lyden af vedkommendes stemme? 14.Er du nødt til at koncentrere dig meget, når du lytter til nogen eller noget? 15.Er du nødt til at anstrenge dig meget for at høre, hvad der bliver sagt i en samtale med andre personer? Ved ikke Mindre naturligeMere naturlige -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan er din oplevelse nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Mindre naturligMere naturlig -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan er din oplevelse nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Mere behov for koncentrationMindre behov for koncentration -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan er din oplevelse nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Mere anstrengelseMindre anstrengelse -5-4 -2 -3 0 +2+1+4+3+5 Uændret Hvordan er din oplevelse nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? SSQ-C 5.6 side 11 SSQ-C (Part 3: Høreegenskaber, fortsat)

12 16.Kan du let høre, hvad passageren ved siden af dig siger, når du er fører af en bil? 17.Kan du let høre, hvad føreren af en bil siger, når du sidder ved siden af på passagersædet? 18.Har du let ved at ignorere andre lyde, når du forsøger at lytte til noget bestemt? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4 -2 -3 0+2+1+4+3+5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? Ved ikke Meget dårligereMeget bedre -5-4-2-30+2+1+4 +3 +5 Uændret Hvordan klarer du dig nu, sammenlignet med da du brugte de tidligere høreapparater? SSQ-C 5.6 side 12 SSQ-C (Part 3: Høreegenskaber, fortsat)


Download ppt "Svar venligst på nedenstående spørgsmål, før du besvarer spørgsmålene om din hørelse Navn: Dato: Alder: Jeg bruger ét høreapparat (venstre øre) Jeg bruger."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google