Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kurt Nygaard Jobcenter Horsens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kurt Nygaard Jobcenter Horsens."— Præsentationens transcript:

1 Kurt Nygaard Jobcenter Horsens

2

3 Former for arbejdsmarkedspolitik
Passiv Aktiv Forsørgelse Problem Mangel på arbejde og indkomsterstatning. Redskaber (eksempler) Dagpenge Kontanthjælp Førtidspension Målgrupper Alle uden selvforsørgelse Målsætning Forbedre social og materiel livskvalitet. Work First Human Capital Socialisering Netværk Manglende økonomiske incitamenter og motivation Manglende faglige kvalifikationer Manglende sociale kompetencer Stempling og diskrimination Lavere ydelser strammere rådighedskrav og sanktioner pligt til deltagelse i aktivering og kontaktforløb Vejledning og opkvalificering, uddannelsesrevalide-ring, voksenlærlinge Beskæftigelses-projekter Virksomhedspraktik, virksomhedscentre, jobbørser, mentorordninger Arbejdsmarkeds-parate , faglærte, gifte kontanthjælps-modtagere Ufaglærte, kortuddannede, personer med forældede kvalifikationer Ikke arbejdsmarkeds-parate kontanthjælps-modtagere Etniske minoriteter langtidsledige Hurtigst muligt i arbejde. Forbedre erhvervsevne Forbedre arbejdsevne og livskvalitet Etablere arbejdsmarkeds-relevante netværk.

4 Jobcenterets målgrupper
Passiv Aktiv Permanent forsørgede Problem Mangel på arbejdsevne og indkomsterstatning. Redskaber (eksempler) Kontanthjælp Førtidspension Målgrupper Syge og nedslidte uden selvforsørgelse Målsætning Forbedre social og materiel livskvalitet. De ikke motiverede De ikke kvalifice-rede De utilpassede De net-værksløse Manglende økonomiske incitamenter og motivation Manglende faglige kvalifikationer Manglende sociale kompetencer Stempling og diskrimination Lavere ydelser strammere rådighedskrav og sanktioner pligt til deltagelse i aktivering og kontaktforløb Vejledning og opkvalificering, uddannelsesrevalide-ring, voksenlærlinge Beskæftigelses-projekter Virksomhedspraktik, virksomhedscentre, jobbørser, mentorordninger Arbejdsmarkeds-parate , faglærte, gifte kontanthjælps-modtagere Ufaglærte, kortuddannede, personer med forældede kvalifikationer Ikke arbejdsmarkeds-parate kontanthjælps-modtagere Etniske minoriteter langtidsledige Hurtigst muligt i arbejde. Forbedre erhvervsevne Forbedre arbejdsevne og livskvalitet Etablere arbejdsmarkeds-relevante netværk.

5 Jobcenterets kompetencebehov
Passiv Aktiv Permanent forsørgede Problem Mangel på arbejdsevne og indkomsterstatning Redskaber (eksempler) Dagpenge Kontanthjælp Førtidspension Sygedagpenge Starthjælp Revalideringsydelse Ledighedsydelse Fleksjob Målgrupper Syge og nedslidte uden selvforsørgelse Målsætning Forbedre social og materiel livskvalitet. De ikke motiverede De ikke kvalifice-rede De utilpassede De net-værksløse Manglende incitamenter og motivation Manglende faglige kvalifikationer Manglende sociale kompetencer Stempling og diskrimination Indberette, rådighedsvurdere, sanktionere, pålægge aktivering og kontaktforløb. Pålægge jobsøgning. Motivere og overtale. Vejledning og rådgive. Opkvalificere, købe uddannelse. Revalidering og omskoling. Voksenlærlinge. Skaffe praktikker og jobtræningspladser. Sociale mentorer Anvise misbrugsbehandling Forstå psykiatriske lidelser . Resocialisere kriminelle. Arbejde med ”livsmestring” Forstå og ændre på fremmede kulturer. Virksomhedspraktik, virksomhedscentre, jobbørser, mentorordninger Virksomhedsnetværk Jobformidling Løntilskudspladser Synliggøre jobåbninger Arbejdsmarkeds-parate , faglærte, gifte kontanthjælps-modtagere Ufaglærte, kortuddannede, personer med forældede kvalifikationer Ikke arbejdsmarkeds-parate kontanthjælps-modtagere Etniske minoriteter langtidsledige Hurtigst muligt i arbejde. Forbedre erhvervsevne Forbedre arbejdsevne og livskvalitet Etablere arbejdsmarkeds-relevante netværk.

6 Medarbejderens kompetencebehov
Om Forsør-gelse Skal kunne mestre: (eksempler) Dagpenge Kontanthjælp Førtidspension Sygedagpenge Starthjælp Revalideringsydelse Ledighedsydelse Fleksjob Om myndighed Om uddannelse Om sociale problemer Om arbejds-markedet Indberette, rådighedsvurdere, sanktionere, pålægge aktivering og kontaktforløb. Pålægge jobsøgning. Motivere og overtale. Vejledning og rådgive. Opkvalificere, købe uddannelse. Revalidering og omskoling. Voksenlærlinge. Skaffe praktikker og jobtræningspladser. Sociale mentorer Anvise misbrugsbehandling Forstå psykiatriske lidelser . Resocialisere kriminelle. Arbejde med ”livsmestring” Forstå og ændre på fremmede kulturer. Virksomhedspraktik, virksomhedscentre, jobbørser, mentorordninger Virksomhedsnetværk Jobformidling Løntilskudspladser Synliggøre jobåbninger


Download ppt "Kurt Nygaard Jobcenter Horsens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google