Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Risikovurdering på lokalitetsniveau – hvad tænker Miljøstyrelsen? Fagsession om risikovurdering af punktkilder i forhold til grundvandsforurening - fra.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Risikovurdering på lokalitetsniveau – hvad tænker Miljøstyrelsen? Fagsession om risikovurdering af punktkilder i forhold til grundvandsforurening - fra."— Præsentationens transcript:

1 Risikovurdering på lokalitetsniveau – hvad tænker Miljøstyrelsen? Fagsession om risikovurdering af punktkilder i forhold til grundvandsforurening - fra lokalitet til opland Ole Kiilerich, Miljøstyrelsen ATV MØDE Vintermøde om jord- og grundvandsforurening Vingstedcentret 10. marts 2009

2 Risikovurdering på lokalitetsniveau JAGG JAGG? ?

3 Hvilken rolle spiller risikovurderingen? Risikovurderingens betydning Skal koble forureningsdata med behovet for afværge Virker som tungen på vægtskålen Kan manipuleres Høj prioritet for Miljøstyrelsen Afgørende for beskyttelsesniveauet Store samfundsressourcer Mange interessenter

4 Hvad ønsker vi af risikovurderingen? Ensartet grundlag Fællesnævner for risikovurdering Fungere med gængse undersøgelsesmetoder Høj grad af sikkerhed Konservativ beregningsmetode Mindre viden => større sikkerhedsmargen Fleksibel Offentlig prioriteret oprensning Sparsomme eller omfattende data

5 - og hvad ønsker andre? Idealer overfor realiteterne: “ Alvidende fortæller” vs. stikprøve Konservativ vs. realistisk vurdering Præcis model vs. brugervenlighed Tilstrækkelige data vs. “3 håndboringer” Konkret vurdering vs. grænseværdier Offentlig prioritering vs. påbud Jordforurening vs. deponering

6 Nuværende mål… Konservativ vurdering – mere konservativ jo færre data Brugervenlighed Ensartede risikovurderinger Mulighed for risikovurdering på lokaliteter med et begrænset datamateriale Hjælpe myndighedernes arbejde Skal kunne bruges både på offentligt prioriterede oprensninger og påbudssager (med visse begrænsninger)

7 …og midler Vejledning 6 og 7 1998 Udgangspunkt for ensartet vurdering af offentligt prioriterede forureninger JAGG-model Simpel, konservativ model Visse mangler hvad angår stoffer, transportveje og nedbrydning Opdatering til JAGG 2.0 Geoproc Værktøj til indirekte vurdering af naturlig nedbrydning

8 JAGG 2.0 Prioritering af emner Workshop IndeklimaUmættet zoneFugacitet Implementering i JAGG 2.0 Idéoplæg

9 Validering af nedbrydning Implementering inkl. ny brugerflade Afprøvning af beta-version JAGG 2.0 - hvor er vi lige nu? Opdatering af vejledning Øvrige appendikser Fokus- gruppe Ibrugtagning ? Udgivelse af nye appendikser Videreudvikling – workshop?

10 JAGG 2.0 - begrænsninger Grundvand Nedbrydning i umættet zone mangler dokumentation Prioritering mellem forskellige lokaliteter med risiko er ikke mulig Relation til overfladevand Udveksling mellem grundvand og overfladevand

11 Når vi målene? Konservativ Fleksibel mht. datakvalitet Brugervenlighed Ensartede risikovurderinger (1 bog) Hjælpe myndighedernes arbejde (1-2 bøger) Offentligt prioriterede oprensninger Påbudssager (med begrænsninger)

12 Fra opslagstavlen... Flux-beregninger 3D-betragtninger Vægtede koncentrations- gennemsnit Nedbrydning Dokumentation - umættet zone Dokumentation – mættet zone Sekventiel nedbrydning Overfladevand Fra grundvand til overfladevand


Download ppt "Risikovurdering på lokalitetsniveau – hvad tænker Miljøstyrelsen? Fagsession om risikovurdering af punktkilder i forhold til grundvandsforurening - fra."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google