Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oversigt over afviklede projekter på ST MI specialiseringen i forhold til gældende SO i perioden 2003-2006 PBE juni 2006.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oversigt over afviklede projekter på ST MI specialiseringen i forhold til gældende SO i perioden 2003-2006 PBE juni 2006."— Præsentationens transcript:

1 Oversigt over afviklede projekter på ST MI specialiseringen i forhold til gældende SO i perioden 2003-2006 PBE juni 2006

2 3.2. Specialebeskrivelse Medicinsk Informatik Overordnet formål med specialeforløbet: –At give mulighed til at analysere hvordan modellering af medicinske data og information kan bidrage til at skabe ny viden i klinisk forskning. –At kunne bruge metoder til syntese af systemer til repræsentation og fortolkning af medicinske data/information. –At kunne anvende videnskabelige metoder i en syntese (design, gennemførsel og rapportering) af et forskningsprojekt.

3 ST MI-specialiseringens historik 2003200420052006 7. sem.xxx 8. sem.xxx 9. sem.xx 10.sem.xx

4 Medicinsk Informatik - Projektenhedsbeskrivelse 7. semester Tema: Repræsentation og fortolkning af medicinske data/information (Representation and interpretation of medical data and information) Formål: Projektenheden fokuserer på viden om opsamling/registrering af medicinske data/information analyse af repræsentationsformer samt metoder til fortolkning af medicinske data analyse af teorier og metoder til modellering af medicinske data forståelse af forudsætninger og begrænsninger for de anvendte modeller Indhold: Der tages udgangspunkt i modellering af en konkret informatisk problemstilling i en medicinsk kontekst. Der fokuseres på hvordan anatomiske, fysiologiske og/eller kliniske data og information kan repræsenteres og fortolkes vha. videnskabelige teorier. Valg, anvendelse og vurdering af konkrete metoder begrundes og modellens forskningsmæssige betydning dokumenteres og præsenteres i form af en videnskabelig artikel, en poster, et projektresume og redigerede arbejdsblade. Kurser: I forbindelse med projektenheden afholdes der kurser i Videnskabelig metode, etik og kommunikation, Menneske-maskine interaktion, Medicinsk Billedanalyse I, Beslutningsstøtte systemer I, Databaser, Avanceret modellering af anatomiske strukturer og Integration og implementering af kliniske informationssystemer i sundhedssektoren.

5 7. sem. antal stud antal gr. vejled ere emn eprojekttitler 200392OKH? BME mod el Building a model of the retina to screen for diabetic retinopathy using feature based blood vessel mode 2004154OKH mod elScreening for diabetisk retinopati SKAmmiDynamisk brugergrænseflade til visualisering … LRØbilledDiagnosticering af Alzheimer’s Sygdom på baggrund af … LBbilledAutomatisk detektion og kvantifikation af forsnævring i blodkar 2005164BME mod el Building a model of the bloodvessels on the retina to help screen for diabetic retinopathy BMEbilledScreening for diabetisk retinopati JJF, KVAbilledScoringssystem til ventrikelpunkteringssimulator SEbilledShape analysis of midsagittal Section of Corpus Callosum

6 Medicinsk Informatik - Projektenhedsbeskrivelse 8. semester Tema: Medicinsk informatik i klinisk praksis (Medical Informatics in clinical practice) Formål: Der fokuseres på forståelse af medicinske datas statistiske egenskaber i sammenhæng med anatomiske strukturer, fysiologiske processer og/eller kliniske informationsprocesser; analyse af brugergrænsefladers betydning for konkrete informationssystemers anvendelighed i klinisk praksis; analyse (validering/evaluering) af konkrete kliniske informationssystemer; syntese af systemer til diagnosticering, monitorering og/eller behandling på baggrund af kliniske data/information; Indhold: Der tages udgangspunkt i en informatisk problemstilling i klinisk praksis. På baggrund af en konkret case analyseres den informatiske problemstilling som udgangspunkt for design, konstruktion og/eller anvendelse af konkret informationssystem til problemløsning. Løsningen skal valideres/evalueres og projektet dokumenteres i en projektrapport. Kurser: I forbindelse med projektenheden afholdes der kurser i Informationssystemer, Mønstergenkendelse, Billeddannende systemer, Medicinsk Billedanalyse II, Beslutningsstøtte systemer II og Brugergrænseflade design og evaluering.

7 8. sem 200492 OKH/ BMEmodelModellering af diabetisk retinopati JPH/ OCbilledData-Mining for Neurosurgical Operations 2005135LRØbilled Monitorering af cerebral ventrikelvolumen hos Alzheimer’s patienter SKAepjMedicinsk informatik i klinisk praksis OKHmmi?Udvikling af et patient interface til AK-behandling JJF/ MVbilledScoringssystem til ventrikel punkteringssimulator OKHdiabEt system til detektion af uønskede hændelser i diabetes 2006164SKAepjKommunikation med medico-teknisk udstyr LRØbilledCamera-based patient tracking system for image guided surgery OKHbssBeslutningsstøttesystem til dosering af blodfortyndende medicin OKHbssEt system til korttids prediktion af blodsukkerniveau i diabetes

8 3.6. Projektenhedsbeskrivelse 9. Semester (alternativ kompetence givende aktivitet) Tema: Sundhedsteknologi i praksis (Applied Biomedical Engineering and Informatics) Formål: At give de studerende erfaring med arbejdsmetoder indenfor området sundhedsteknologi på et andet (udenlandsk) institut eller i en virksomhed. At give de studerende erfaring i at analysere sundhedsteknologiske problemstillinger på et videnskabeligt niveau og/eller at opøve anvendelsen af generelle ingeniørtekniske og videnskabelige metoder til løsning af et konkret sundhedsteknologisk problem. Indhold: Projektet tilrettelægges som et videnskabeligt projekt med hypotesedannelse og besvarelse eller som et ingeniørsmæssigt design projekt. I projektet vil typisk indgå emner som design af et studie med efterfølgende opsamling af information, konstruktion og anvendelse af metoder/system samt efterfølgende resultatbearbejdning og diskussion. Arbejdsform: Projektet tilrettelægges som f. eks. udenlandsophold i et uddannelses- eller forksningsinstitut eller som praktik i en virksomhed.

9 9. sem 200474OKHMedicinering af blødersyge OKHbssBeslutningsstøtte til antikoagulationsbehandling SKA? JPH/L B billedData-Mining for Brain Ischemic events 2005149PBEepjFra tilgængelighed af data til værdifuld klinisk information i EPJ SKAmmiUsability evaluering af klinisk betjening af medicinmoduler SKAmmi? Linköping SKA? New york OKH High Resolution Time-Motion Study of Medication Administration and Nurses Work Using a Handheld Computer Application OKH? Brasilien OKH? England OKH? USA LRØ? Kina

10 3.7. Projektenhedsbeskrivelse 10. Semester (kort afgangsprojekt) Tema: Sundhedsteknologi (Biomedical Engineering and Informatics) Formål: At give de studerende erfaring i at analysere sundhedsteknologiske problemstillinger på et videnskabeligt niveau. At opøve anvendelsen af generelle ingeniørtekniske og videnskabelige metoder til løsning af et konkret sundhedsteknologisk problem. At foretage en syntese af den indsamlede erfaring fra et videnskabeligt tilrettelagt projekt til ny erkendelse. Indhold: Specialeprojektet tilrettelægges som et videnskabeligt projekt med hypotesedannelse og besvarelse. I projektet vil typisk indgå design af et studie med efterfølgende opsamling af information, konstruktion og anvendelse af metoder/system samt efterfølgende resultatbearbejdning og diskussion. Arbejds/rapporteringsform: På 10. semester udarbejdes specialeprojekt. Dele af projektet kan udføres i samarbejde med industri/hospitals samarbejds-partnere.

11 10. sem 200574OKHbssBeslutningsstøtte til vitamin K-antagonistdosering baseret på en fysiologisk model OKH Verification, characteristics and identification of rebound hyperglycaemia following hypoghlycaemic episoses in diabestis 1 SKA? JPH/ LBDetection of Cerebral Ischemia by use of DataMining 2006147SKA it- udv.kliniske vejledninger SKA it- udv.Validering af metode til integration af EPJ-systemer SKA mmi/ epjAnalyse og design af brugervenlighedsprincipper for GEPJ-baserede EPJ-systemer OKHDeveloping a Web-based CVD Management System OKHBlood Glucose Regulation in Intensive Care Patients OKHDEMONSTRATOR – IT STÖD VID SJUKVÅRDSKONTROLLERAD LRØ?


Download ppt "Oversigt over afviklede projekter på ST MI specialiseringen i forhold til gældende SO i perioden 2003-2006 PBE juni 2006."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google