Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Museerne på Vestfyn VISIONSDAG Lørdag den 21. april 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Museerne på Vestfyn VISIONSDAG Lørdag den 21. april 2012."— Præsentationens transcript:

1 Museerne på Vestfyn VISIONSDAG Lørdag den 21. april 2012

2 PROGRAM 10.00 – 10.15Velkomst John Koppel, bestyrelsesformand, Museerne på Vestfyn Truels Schultz, Kultur- og Fritidsudvalget, Assens Kommune Præsentation af dagens program Lene Bak, Pluss Leadership 10.15 – 10.30Museerne set indefra Museumsleder Sven Rask, Museerne på Vestfyn 10.30 – 11.30Museerne set udefra Kulturarvschef Henrik Harnow, Odense Bys Museer: Kulturhistoriske museer og deres værdi for lokalsamfundet og samfundet generelt Museumsdirektør Ulla Schaltz, Museum Lolland-Falster: Udfordringer og muligheder for lokale, statsanerkendte, kulturhistoriske museer 11.30 – 11.45Spørgsmål, kommentarer, debat 11.45 – 12.30Frokost 12.30 – 14.00Udvikling i forskellige temagrupper 14.00 – 14.50Opsamling og debat i plenum 14.50 – 15.00Refleksion over dagen og det videre arbejde 15.00Tak for i dag

3 DE GODE HISTORIER PÅ VESTFYN  Der formidles allerede mange gode historier  Mus = omdrejningspunkt for indsamling af historier og kulturarv. Derpå udvælgelse og formidling, evt. fokus på skift  God formidling andre steder – lær af dem, afgræns ift. dem  Overordn temaer: industrihistorie (sukker, raps, sølvvare …)  Lillebælt, Havnen, Assens som knudepunkt  Købstad, overfartssted. Fra middelalderby til i dag. Stationsbyer med særlig Vestfyn-vinkel  Kulturlandskaber (oldtidshistorier, unikke fund)  Kunstsamlingen? – bruge kunsten aktivt i udstillingerne, understøttende formidling

4 DE GODE MUSEUMSOPLEVELSER  Begejstring, engagement, god information  Vækker erindringer. Overskueligt. Aktivt  På forhånd ved, hvad man kommer til. Interessebåret at besøge et museum  Museets identitet er vigtig  Gerne med ny teknologi  Mere levende museum, handson. Fanger, fænger, man husker  Traditioner, tilbagevendende gode oplevelser med fornyelse af udbyttet  Unikke trækplastre  Det autentiske, det nærværende. Mangfoldighed  Mangler fornyelse, forandring, sammenhæng. Begrænsede åbningstider

5 MUSEET OG SAMARBEJDSPARTNERNE  Assens Kommune = den væsentligste samarbejdspart  Andre museer, arkiver  Støtteforeninger (roller, afklaring er nødvendig)  Samling af frivillige, pleje af det samlede frivillighedskorps  Samarbejde om markedsføring  Resultater: bedre markedsføring, synlighed, dokumentation af fynsk identitet og egenart  Forbedre kvaliteten omkring kapitel 8-arbejde med kommunen o.a.  Dyrke Kulturstyrelsen som en konstruktiv samarbejdspartner  En central samarbejdspartner er også UdviklingFyn

6 MUSEET OG LOKALSAMFUNDET  Der er skoler, gym., høj-/efterskoler som vi kan skabe mere aktivt samspil med – som målgruppe og samarbejdspart  Skoletjeneste. Vær præcis på skoletrin og fokus  Frivillighed – ambassadører, aktive i driften, guidekorps, gode fortællere/formidlere.. Det kræver tid og kræfter  Plej engagementet. Udnyt bidragene aktivt i strategien  Gæster/turister – udnyt den mulighed  Lokalt ejerskab til museet: a.) offentligt tilbud, b.) folkeligt engagement.  Virksomhederne. Sponsorer, samarbejdspart. Museet skal kunne tilbyde noget i retur: VIP-klub, særlige tilbud. Skabe lokal identitet, branding af Vestfyn  Biblioteker, arkiver, lokale foreninger mv.  Obs på demografien. Og obs på både by og kommune  Museets ønsker: lokal opbakning ifm. ny strategi


Download ppt "Museerne på Vestfyn VISIONSDAG Lørdag den 21. april 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google