Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

AFSÆTNING B – Schønberg

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "AFSÆTNING B – Schønberg"— Præsentationens transcript:

1 AFSÆTNING B – Schønberg
Ill 4.1: De 7 hv-spørgsmål vedrørende forbrugerne på konsumentmarkedet. Problemstilling Indhold Hvem er vores forbrugere en karakteristik, ”et billede” af forbrugerne samt en kvantificering af disse – hvor mange forbrugere er der på markedet. Hvad køber forbrugerne hvilke behov ønsker forbrugerne at dække og hvordan – bestemmes af forbrugsadfærden. Hvorfor køber forbrugerne kundens formål med og motiver for købet. Købes til eget forbrug (daglig eller luksussituation) eller til andre (f.eks. gave)? Hvem deltager i købet de personer, der deltager i købet. Hvordan foretages købet tidsforbrug, graden af overvejelser bag købet, beslutningsproces og forbrugerens engagement i forbindelse med købet. Hvornår foretages købet de tidsmæssige forhold. Hvor foretages købet butikstype eller andet købssted. Kilde: Philip Kotler, Marketing Management, Millenium Edition. Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

2 Stimuli (påvirkninger)
AFSÆTNING B – Schønberg Ill. 4.2: SOR-modellen Viser, hvordan vi reagerer på en påvirkning/en stimuli, fx en reklame. Stimuli (påvirkninger) Fysiske stimuli vores sanser Kommercielle stimuli virksomhedens handlingsparametre (markedsføring) Eksterne stimuli PEST-faktorerne Organisme – den enkelte person Reaktion (på en påvirkning) køb udsættelse afvisning (ikke køb) Individuelle kendetegn behov købemotiver gruppetilhør holdninger købeevne vaner erfaringer Osv Beslutnings-proces købstype købsproces deltagere (købscenter) Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

3 AFSÆTNING B – Schønberg
Ill. 4.4: Maslow’s behovspyramide Personlig udvikling De psykiske behov = vækstbehovene Anerkendelse & selvtilfredshed Fællesskab Sikkerhed & tryghed Mangelbehovet Overlevelse/velvære Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

4 AFSÆTNING B – Schønberg
Ill. 4.6: Den omvendte Maslow Personlig udvikling Anseelse og selvtilfredshed Samvær Tryghed Fysiske behov Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

5 AFSÆTNING B – Schønberg
Ill. 4.7 Referencegrupper = de grupper, der påvirker vores adfærd Aspirantgruppe vil vi gerne tilhøre Medlemsgrupper = grupper, vi er medlem af primærgrupper sekundærgrupper tertiærgrupper stærk påvirkning af vores adfærd Antigruppe lægger vi afstand til svag Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

6 Ill. 4.10: Opinionsledere Horisontal opinionsleder
AFSÆTNING B – Schønberg Ill. 4.10: Opinionsledere Horisontal opinionsleder Tilhører den samme socialgruppe som én selv (samme status) En ”almindelig” forbruger Vertikal opinionsleder Tilhører en højere social-gruppe end én selv (højere status) Eksperter Idoler – levende eller døde!!! Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

7 Ill. 4.16: Behov og købemotiver
AFSÆTNING B – Schønberg Ill. 4.16: Behov og købemotiver Personlig udvikling Ikke funktionelle (sociale)købemotiver: Anerkendelse & selvtilfredshed Fællesskab Sikkerhed & tryghed Overlevelse/velvære Funktionelle købemotiver Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

8 AFSÆTNING B – Schønberg
Ill. 4.18: Opsummering vedrørende indkomstelasticitet Elasticitet Talværdi/ fortegn Konklusion - produkttype Indkomst- uelastisk Talværdi < 1, positivt fortegn Nødvendighedsvarer, lav budgetandel elastisk Talværdi > 1, positivt fortegn Luxusvarer, høj budgetandel Negativt fortegn Inferiørvare = billigvare Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

9 AFSÆTNING B – Schønberg
Ill. 4.19: Høj-/lavinteresseprodukter Sondringen høj-/lavinteresseprodukt viser forbrugerens engagement/ interesse i forbindelse med købet. Følgende karakteriserer højinteresseprodukter: Produktet anses for vigtigt for forbrugerens anseelse – status og prestige, gruppetilhør Forbrugeren har generelt stor interesse for det pågældende produkt – hobby, nørd osv Forbrugeren oplever stor risiko ved valg af mærke Produkt-/mærkevalget har følelsesmæssig betydning for forbrugeren – politisk/etisk korrekt, god mor/far osv. Produktet er typisk relativt dyrt – udvalgsvare. Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

10 AFSÆTNING B – Schønberg
Ill. 4.21: Købstyper ud fra oplevede mærkeforskelle og grad af interesse Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

11 AFSÆTNING B – Schønberg
Ill. 4.24: Minerva modellen moderne Blå Grønne materi- alistisk idealistisk Violette Rosa traditionelle Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

12 AFSÆTNING B – Schønberg
Ill Karakteristika ved forskellige købstyper Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

13 AFSÆTNING B – Schønberg
Ill Buy Grid-modellen Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

14 AFSÆTNING B – Schønberg
Ill. 4.29: Tænkt beslutningsproces hos Danforel Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

15 AFSÆTNING B – Schønberg
Ill Eksempler på risikodimensioner Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

16 AFSÆTNING B – Schønberg
Ill Eksempler på valgkriterier på det industrielle marked Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

17 AFSÆTNING B – Schønberg
Ill Eksempler på valgkriterier på mellemhandlermarkedet Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen

18 AFSÆTNING B – Schønberg
Ill Eksempler på valgkriterier på det egentlige institutionsmarked Michael Bregendahl, Peter Kristensen og Jan Madsen


Download ppt "AFSÆTNING B – Schønberg"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google