Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Biblioteket lærer borgerne it - forskellige måder og forskellige steder v/ Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker – 27. marts 2012.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Biblioteket lærer borgerne it - forskellige måder og forskellige steder v/ Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker – 27. marts 2012."— Præsentationens transcript:

1 Biblioteket lærer borgerne it - forskellige måder og forskellige steder v/ Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker – 27. marts 2012

2 Agenda Sådan kom vi i gang med ”Nemt på Nettet” 1+2 Om kurserne Business Case Effekter Hvad har vi lært Udfordringerne Hvad nu – i & uden for Horsens

3 Øget digital adfærd – via øget digital kompetence for ansatte: som fagperson og privatperson for borgere: som enkeltperson og ”digi-ambassadør” Borgerservice Bibliotekerne Udvikling & Kommunikation m.fl. ”Nemt på Nettet” - tværgående organiseret:

4 Forskellige måder – og forskellige steder ”Kom forbi” kurser (præsentationer) i supermarkeder, indkøbscentre, messer o.l. ”Kom i gang” kurser (1½-2 t) i ældredatastuer, fagforeninger, beboerhuse, uddannelses- steder, biblioteker ”Vejleder” kurser (2-2½ t) i ældredatastuer, fagforeninger, biblioteker Særligt for ansatte i længerevarende kursusforløb: ”Kom i gang” med fokus på fagområdet – 2 t – obligatorisk

5 Hvad kendetegner kurserne? NemID, digital post, borger.dk, horsenskom.dk, demo-miljø med selvbetjeningsløsninger Hands on & ”tæt på”: eksempler fra deltagers område øvelser: forskellig sværhed aktualitet Tid & sted: hverdage fra kl. 8.30 – it skal fungere Forberedelse i dialog Men ikke: at gå i dybden med områdets egne digitale løsninger at nurse it-svage og it-stærke

6 Antal borgere og ansatte på kursus 2010 ff HvornårBorgereAnsatte Sep ’10 – jun ’111.333 3.200 incl. ”Kom forbi” 278 Aug-dec ’110425 2012, pt kendt200890 2013, pt kendtTilbud aftales senere140 Sep ’10-forår ’13Ca. 3.400Ca. 1.700

7

8 Business case vedr. ansatte (aug. ’11- primo ’13) Udgift Kr. 150 pr. kursusdeltager + 2 gange timeløn på kr. 250. Kursus Kr. 150 2 gange timeløn i alt Kr. 500 2012 kr. 222 Kr. 650 2013 kr. 222 2014 kr. 222 2012 kr. 212 2013 kr. 212 2014 kr. 212 Indtægt 1 Deltager bruger hjemmesiden til informationssøgning 6 ud af 8 gange: 6 x kr. 37 = kr. 222 Indtægt 2 Deltager bruger 2 selvbetjenings- løsninger pr. år – og får også borgere, kolleger eller familie til det: 4 x kr. 53 = kr. 212 Kr. 666 Kr. 636

9 Tilfredshed blandt borgere og ansatte – effekt 1: Borgere: Formidler fakta og fordele ved ”digi-samfund” Positivt at ”digi-tvang” følges op med kurser Positivt med sammenhæng i det kommunale tilbud (vejledning på rådhus, kursus og nethjælp via bibliotek) Ansatte: Flere ansatte er blevet mere trygge ved digitalisering Flere institutioner ser fordele i tværgående samarbejde Fælles for borgere og ansatte: Tilfredshedsgrad/relevans: 3,6 (ud af 4 mulige) Mere opmærksomhed på it- og læsesvage

10 Tilfredshed … effekt 1 fortsat Borgere og ansatte: Nu tør vi godt Jeg er mest digital fordi jeg er tvunget til det Er vant til at bruge nettet – men anede ikke at borger.dk eksisterede Der er mange flere muligheder, end jeg troede. Sjovt at se oplysninger om sig selv på ’Min side’ Ansatte: Rart at kende borgernes selvbetjeningsmuligheder, så jeg bedre kan vejlede dem Jeg vil bruge min nye viden til at vejlede pårørende Godt at kollegerne med den tætte borgerkontakt kommer på kursus Spild af tid. Er vant til nettet, har ikke behov for at kunne vejlede borgerne

11 Øget digitaliseringsgrad - effekt 2: Horsens kommunes tidligere opgørelsesmetode: 2010: 19% (alle kommunens opgaver) Nuværende og fremtidige opgørelsesmetode: 2011: 33% (35 opgaver udvalgt af KL) Nu og fremover følges metoden i KL's fælleskommunale digitaliseringsstrategi. Her skal kommunikationen være digital: i 2012: 30% i 2015: 50% Fremover tælles to gange om året, næste gang i uge 17.

12 Budgetaftale 2012 – ny organisering, effekt 3: ” Biblioteket har påtaget sig en central opgave med at bistå de borgere, som har vanskeligt ved at kommunikere med offentlige myndigheder og gennemskue de digitale systemer og orientere sig i et stadig mere kompliceret samfund. Byrådet ønsker et forslag til fremadrettet organisering af borgerserviceopgaverne, hvor bibliotekets rolle som borgernes vejleder styrkes. Ny organisering vedtaget i feb. Allerede i dag påtager biblioteket sig en stor opgave med kurser og vejledning i brug af NEM-id, digital postkasse og i det hele taget digital kommunikation med offentlige myndigheder.”

13 Nye indsatser og samarbejder - effekt 4: Flere kurser for borgere og kommunalt ansatte Netværksted m/ kontakt til udsatte boligområder Projekt vedr. digital velfærd også for læsesvage Projekt vedr. IT-hjælp til mindre virksomheder (pilot) Tættere samarbejde mellem Center for Socialt Udsatte og bibliotekerne

14 Udfordringer: Planlægning og administration tager tid stort budget form tilpasses kommunens øvrige kursus-tilbud koordinering med kursus-udbydere (obligatoriske kurser) indhold tilpasses faggruppen (obligatoriske kurser) forhåndsinformation skal være klar – og tilpasset Forskellige organisations-kulturer (obligatoriske kurser) Internt i biblioteket: prioritering i ft. øvrig drift og udvikling … og en ”Mark Twain”: ældre-datastuer var IKKE negative!

15 Hvad har vi lært – hvad har virket, 1: Arbejde op mod lokale indsatsområder og politikker Tværgående organisering og ledelsespersoner i styregruppe Udviklingsmuligheder opstår i tværgående samarbejder: o mellem kommunale institutioner/afdelinger o med eksterne samarbejdspartnere God økonomi i at udnytte kommunale kompetencer på tværs

16 Hvad har vi lært – hvad har virket, 2: Vigtigt at møde folk hvor de er: på arbejdspladser, i foreninger mm. indhold tilpasses kompetence-niveau (it oa.) indgå i igangværende aktiviteter Synliggøre bib-oplysnings-opgaven – og kompetencerne (også selvom vi ikke er verdens bedste sælgere)

17 Hvad nu? – mest i Horsens: Vi fortsætter med: projekter rettet mod svage læsere og virksomheder tværgående kontakt og samarbejde Ny organisering borgerservice og bibliotek i samme afdeling: hvordan udvikles kursus-tilbud til både ansatte og borgere? Kursusindhold skal opdateres ny version af borger.dk (maj?) integration af borger.dk i kommunens hjemmeside (måske?)

18 Hvad kan vi kvalificere? – ikke kun i Horsens: Evaluering og effektmåling kvalitativt: fokusgruppeintverviews / feedback / ? kvantitativt: før- og eftermåling Brugervenlighed – også for it- og læsesvage hvordan når vi digi-løsningernes ”bestemmere” Synliggøre biblioteket som aktiv lokal partner udvikle faglige kompetencer – gennem teori & praksis mod & lyst til at ”stille op” – som enkeltperson og institution Og … hvad siger I?

19 Tak for jeres tid Vibeke Mygind projekt- og uddannelseschef, Horsens Kommunes Biblioteker bibvm@horsens.dkbibvm@horsens.dk, tlf. 7629 2474


Download ppt "Biblioteket lærer borgerne it - forskellige måder og forskellige steder v/ Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker – 27. marts 2012."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google