Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Introduktionskursus for mentorer og jobkonsulenter

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Introduktionskursus for mentorer og jobkonsulenter"— Præsentationens transcript:

1 Introduktionskursus for mentorer og jobkonsulenter
- rollen som mentor i et virksomhedscenter

2 Program Mentor og mentee Mentor i dag?
Forudsætninger for fastholdelse! Mentors forskellige roller Vejen til venskabet Kompetenceudvikling Kommunikation Motivation Udfordringer Pas på dig selv mentor!

3 Mentor - mentee Mentor var i græsk mytologi en ven og rådgiver for helten Odysseus. Da Odysseus begav sig af sted til den Trojanske krig efterlod han sin søn Telemakos i Mentors varetægt. En mentor er en erfaren person, der gennem rådgivning, sparring, vejledning og feedback deler ud af sin erfaring og sine kompetencer for at støtte mentee´s udvikling. Mentee er det mest anvendte ord internationalt til at beskrive en person, som får hjælp af en mentor.

4 Mentor i dag? Mentorskab handler om, at der skal være plads til os alle – selv hvis vi er anderledes og har begrænsninger. Mentorskab handler om at give mennesker ”fokuseret opmærksomhed og støtte” på vejen mod et selvstændigt arbejdsliv. Mentorskab handler om at bevidstgøre mentee om de kompetencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Mentorskab handler om afklare og styrke manglende kompetencer TEC: fra næsten 50 til 14,5 % frafald 2003: Lov om aktiv beskæftigelsesindsats (virksomheder) : erhvervsskoler SKAL tilbyde mentorordninger : Mentorordning for 9.og 10. kl. elever UU i Odense, Århus og København + repræsentanter fra tekniske skoler og rep. Fra erhvervskoler i de nævnte byer er gået sammen om en forsøgsordning om forpraktik i 9. kl. – en slags trainee

5 Hjælp din mentee - klæd ham på og hjælp ham ind i gruppen!!
Vi er os! Hvem er du?

6 Forudsætning for fastholdelse
Fagligt Socialt Kulturelt Introduktionsperioden

7 Mentorer gør en forskel!
mdr. Positiv Med mentor Motivation Frafaldstruet Negativ Hvis I nu skulle give et billede af det typisk store frafald, hvornår er det så? (omkring efterårsferien – evt. før eksamen) Uden mentor Opstemt Kulturchok Kulturtilpasning Stabilitet

8 Rapport fra DISCUS – effekten af en mentor
”Tillidsforholdet mellem kandidat og mentor er grundlæggende for en positiv opstart.” ”Mentorens støtte og opbakning har været uvurderlig for kandidaterne (…) Alle siger, at de ikke havde kunnet undvære mentorens opbakning (…) mentoren har støttet på det faglige og det personlige plan. (...) afgørende, at de har haft en person, som kendte deres barrierer og forstod at tage hensyn til dem. Mentor har været med til at bane vejen for ordinær beskæftigelse eller job med løntilskud.” ”Jeg tror ikke, jeg kunne have undværet en mentor. Det er betryggende at vide, at der er en, man kan gå til. Hvis han bare havde været chef, havde jeg nok holdt lidt igen” (Borger) DISCUS; rapport, august 2008

9 Dine succeskriterier Hvad er dine succeskriterier som mentor?
Hvad er din drivkraft og dit motiv? Hvordan vil du vide, at du lykkes med dit arbejde som mentor? Hvornår vil du måle det? Hvordan vil du/I fejre det?

10 MENTORS FORSKELLIGE ROLLER

11 Din tilgang til rollen som mentor
Forholdet skal hvile på respekt (Vær mod andre…) Forholdet må gerne være båret af sympati Passende blanding af fornuft og følelser – et ”venskabeligt” forhold Afklaring og udvikling af kompetencer Se mentee’s potentiale Stil krav Observatør Gerne båret af sympati. Udgangspunkt i det værdsættende – det der går godt Man kan møde et menneske på 3 måder: Kigge ned – du er svag, det er synd for dig – nu skal jeg komme og hjælpe dig Kigge lige over – Kigge op – hvad kan jeg lære af dette menneske, som handler så anderledes end jeg gør

12 Det første møde... VEJEN TIL ”VENSKABET”

13 Forventningsafstemning
Forberedelse Hvad skal vi bruge hinanden til? Hvad får vi ud af det? Kompetenceudvikling* (talentudvikling) *I forhold til krav på virksomheder i dag Den første samtale gennemgås her Venter med kompetenceafklaring

14 Faserne i mentorskabet
4 Afslutningsfasen – evaluere resultater og læring samt fejre og afslutte forløbet 3 Læringsfasen – spørge, lytte, udfordre, reflektere, afprøve, give feedback osv. 2 Etableringsfasen – lære hinanden at kende, planlægge samarbejdet samt opbygge tillid og fortrolighed 1 Forberedelsesfasen – individuel forberedelse og afklaring om deltagelse

15 Udvikling i relationen
Høj Lærings- intensitet Lav Tid Etablering Læring Afslutning Hvad nu?

16 Skab tillid og god kontakt…
Hug på krogen… Skab tillid og god kontakt…

17 Skab en god kontakt… Lad din mentee blive set, hørt og forstået…
- forudsætningen for god kommunikation og udvikling. Lær at anerkende og respektere din mentee. Det indebærer…. - At man har oprigtig interesse for mentee - At man indtager en neutral og nysgerrig position - For en stund opgiver egne fordomme - Opgiver tanken om kun én ”sandhed” - Opgiver ideen om kun én løsning I tror måske, I skal sige en hel masse – men vær mere lyttende og stil spørgsmål.

18 Skab en god kontakt – husk!
Familie Fritidsinteresser Mor – Birthe ) Far – Ole ( Biler - BMW Brian Søster – Lise ) Fodbold FCK Væltede på cyklen Uddannelse - job Venner Noter ned efter hver gang og forbered allerede her, hvad I skal spørge om næste gang. Bo ~ Ønske 1 Mekaniker Betina Ønske 2 - bager Mindmap

19 At blive set, hørt og forstået…
Herefter…. Passende forstyrrelser…. - Udfordre de vante positioner med spørgsmål (Hvad er grunden til at du gør sådan? Hvad får du ud af det?) - Indføre hypoteser/metaforer/historier (”Når du gør sådan, hvad tror du så, jeg og andre tænker?) - Koble noget til det han ved i forvejen (Hvordan vil du selv reagere, hvis nogen gjorde sådan ?) Når de begynder at spørge til dig, kan du begynde at udfordre dem., f.eks. Gøre den unge opmærksom på deres adfærd. Prutte piger op i hovedet Hvis de f.eks. Svigter aftaler med dig: Det vil være det samme hvis du laver en aftale med din kammerat og han ikke dukker op. Historie fra de Andalusiske Bjerge – lær at snakke med i ders sprog, før du begynder at ændre på dem. Det samme med de unge, vi kan ikke ændre deres billede af verden, med mindre de har tillid til os.

20 At blive set, hørt og forstået…
Vigtigt herefter… Mentalt drøvtyggeri - at være alene for en stund kort efter at et emne er blevet drøftet.

21 KOMMUNIKATION - mentors vigtigste værktøj

22 Ideen med at matche er at skabe en god kontakt.
God kontakt er vigtig! Ideen med at matche er at skabe en god kontakt. Du må sende signalet ”jeg vil dig godt!” ellers mister du kontakten. Det kræver professionalitet at sætte sig ud over sine egne tanker og følelser.

23 Mentors kommunikation
God kommunikation er baseret på ligeværdighed mellem parterne. Mentee må også føle sig tryg i situationen for at kunne udtrykke sig bedst muligt. Vær i første omgang opmærksom på at lytte meget. For at opnå en god kommunikation må du derfor prøve at forstå, være empatisk og sætte dig i den andens sted.

24 MOTIVATION

25 Motivation Værdier Adfærd Loyalitet

26 UDFORDRINGER

27 Problemknuseren – den målrettede samtale
Hvad er den nuværende situation? Hvad er den ønskede situation? Hvilke mulige løsninger forestiller du dig? (brainstorm) Hvilken løsning tror du mest på? Beskriv den i detaljer Hvad kan forhindre dig? Hvad skal du gøre for at skabe løsningen? Opfølgning Motivationsmodellen

28 DEN ANERKENDENDE TILGANG

29 Den anerkendende tilgang
Kigge i forruden frem for i bakspejlet Se den positive hensigt hos den anden Vende problemfokus til at tænke i muligheder Bevæge sig fra offer til aktør ”Bag ethvert problem skjuler sig en frustreret drøm” - Peter Lang

30 PAS PÅ DIG SELV MENTOR!

31 De 3 p’er Bevæg dig frit i den professionelle sfære
Pas på med at bevæge dig i den personlige sfære Gå ikke ind i den private sfære Professionel sfære Personlig sfære Privatsfære

32 Hvad er ikke mentors opgave?
Vi er ikke læger. Vi er ikke psykologer. Vi er ikke socialrådgivere. Vi er ikke misbrugskonsulenter.

33 Spørgsmål? ttp@mentorcompany.dk Åben hotline 82100060 (8-16)
Tak for nu! Spørgsmål? Åben hotline (8-16)


Download ppt "Introduktionskursus for mentorer og jobkonsulenter"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google