Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

CE-mærkning CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke og har aldrig været tænkt som sådan. CE-mærket er et mærke, der giver tilladelse til at markedsføre et.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "CE-mærkning CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke og har aldrig været tænkt som sådan. CE-mærket er et mærke, der giver tilladelse til at markedsføre et."— Præsentationens transcript:

1 CE-mærkning CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke og har aldrig været tænkt som sådan. CE-mærket er et mærke, der giver tilladelse til at markedsføre et produkt i EU. Det skal udelukkende fortælle, at produktet lever op til nogle begrænsede bestemmelser angivet som de væsentlige krav i byggevare-direktivet. CE-kravene må ikke udelukke et produkt, der lovligt har kunnet anvendes i bare ét EU-land.

2 CE-mærkning, mandat Byggevaredirektivet Generelt om byggevarer.
Mandater Generelt om familier af produkter, f. eks. afløbskomponenter, komponenter til vandforsyning. Mandatet Beskriver hvilke essentielle krav, der skal - og må - tages i betragtning i den harmoniserede standard. Hvilke egenskaber der skal - og må - prøves. Hvilket niveau af attestering af overensstemmelse der skal - og må - bruges for hver enkelt af de afprøvede egenskaber.

3 CE-mærkning, de essentielle krav
1: Mekanisk modstandsevne og stabilitet 2: Sikkerhed i tilfælde af brand 3: Hygiejne, sundhed og miljø 4: Sikkerhed ved brug 5: Støjbeskyttelse 6: Energiøkonomi og varmegenvinding

4 CE-mærkning, attestering af overensstemmelse

5 CE-mærkning, harmoniseret standard
Standarden beskriver: Hvilke produkter der er omfattet herunder materiale bredt. Hvilken applikation. Hvilke egenskaber skal prøves. Hvilke prøvningsmetoder skal anvendes. Hvordan resultaterne skal deklareres. Hvordan produkterne skal mærkes. At producenten skal gennemføre produktionskontrol efter egne specifikationer Krav til min.værdier skal undgås i videst muligt omfang. DS/EN ZYX TITEL

6 CE-mærkning kontra kvalitetsmærke. - Plastrør

7 Hvad er certificering, standarder?
Standarden beskriver: Hvilke produkter der er omfattet herunder f. eks. materiale, trykklasser, stivhedsklasser, dimensioner. Hvilken applikation. Hvilke egenskaber skal prøves herunder materiale og funktion. Hvilke prøvningsmetoder skal anvendes. Hvilke krav stilles der til resultaterne. Hvordan produkterne skal mærkes. DS/EN xyz TITEL

8 Hvad er certificering, GRC?
GRC’en beskriver generelle forhold vedrørende: Certificeringsaftale. Licenstageres forpligtigelser og rettigheder. Inspektion. Mærkning. Hel eller delvis inddragelse af certifikat. Betalingsforhold. Opsigelsesregler. Klageprocedure. Lovbestemmelser. INSTA-CERT GRC

9 Hvad er certificering, SBC?
SBC’en indeholder: Hvilke produkter er omfattet af certificeringen – herunder evt. begrænsninger i dimensioner og klasser? Hvordan søger man, hvilke informationer der skal med? Detaljer vedr. type-, intern- og ekstern kontrol og inspektion. Eventuelle tillægskrav der er nødvendige for at bringe niveauet fra EN op på traditionelt nordisk plan. Definition af materialeskift, dimensions- og andre grupper. Krav til fabrikantens kvalitetssikringssystem. Liste over accepterede tredjepartsorganer. Licensafgift. Beskrivelse af kvalitetsmærket. INSTA-CERT SBC xyz TITEL

10 Hvad er certificering, kontrolaftale?
Kontrolaftalen: Beskriver hvem der er fabrikant, kontrolorgan og hvilke certificeringsorganer, der er involveret Hvilke produkter der er omfattet Hvilke standarder, SBC’er og mærker, der er gældende Kontrolorganet erklærer over for certificerings-organet (og fabrikanten), at det vil gennemføre kontrol og inspektion i henhold til gældende SBC’er og rapportere til certificeringsorganet. Kontrolaftale Fabrikant Institut Certificeringsorgan(er)

11 Hvad er certificering, certifikat?
Et certifikat dokumenterer: Der er gennemført typeprøve med tredjepart i henhold til SBC med krævet resultat. Producentens interne kontrolsystem opfylder kravene i SBC, og det bruges. Der er jævnlig inspektion af, at producentens egenkontrol gennemføres på krævet niveau og af kvalificeret personale med korrekt udstyr. Der gennemføres jævnligt tredjepartskontrol af produkterne. Der anvendes kun materialer, der har vist sig at opfylde standardens og SBC’ens krav. Produkterne opfylder med høj grad af sandsynlighed de krav, der stilles i standard og SBC. INSTA-CERT-certifikat PRODUCENT PRODUKT EN xyz Dimensioner og klasser

12 Hvad er certificering, processen?
Certificeringsorgan Tredjepartsorgan Typeprøvning Kontrolaftale SBC xyz Kontrolaftale CERTIFIKAT Producent Produkt EN xyz Dimensioner Klasser Typeprøvningsrapport GRC Typeprøvningsrapport EN xyz Fabrikant

13 Hvad er certificering, løbende produktion
Kontrolrapport Inspektion Q-system Personale Kontroludstyr Produktionsudstyr Journalføring Ekstern produktkontrol Tredjepartsorgan Certificeringsorgan Bekræftelse/besked om tiltag hvis problemer SBC xyz Kopi af Kontrolrapport GRC Kontrolaftale EN xyz Indgangskontrol af komponenter Produktion Intern Batch releasekontrol Intern proces verifikationskontrol Lagerføring, distribution Eventuelle reklamationer Fabrikant CERTIFIKAT

14 CE-mærkning, opstart EN zyx EGEN Typeprøvningsrapport
EGEN Overensstemmelses-erklæring EGEN deklaration

15 CE-mærkning, løbende produktion
Inspektion Q-system Personale Kontroludstyr Produktionsudstyr Journalføring Ekstern produktkontrol Tredjepartsorgan Certificeringsorgan SBC xyz GRC Kontrolaftale EN xyz Indgangskontrol af komponenter Produktion Intern Batch releasekontrol Intern proces verifikationskontrol Lagerføring, distribution Eventuelle reklamationer Fabrikant CERTIFIKAT Produktion Begrænset produktionskontrol

16 CE kontra kvalitetsmærke, plastrør kort
CE Kvalitetsmærke Ganske få egenskaber omfattet. Alle relevante egenskaber omfattet. Egen typeprøvning. Tredjeparts typeprøvning. Ingen krav til egenskaber. Specifikke minimumskrav. Fabrikantens egendeklaration. Tredjepartskontrolleret. Begrænset egenkontrol. Specificeret og kontrolleret egenkontrol. Ingen regelmæssig produktkontrol. Årlig tredjeparts produktkontrol.


Download ppt "CE-mærkning CE-mærket er ikke et kvalitetsmærke og har aldrig været tænkt som sådan. CE-mærket er et mærke, der giver tilladelse til at markedsføre et."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google